Search for content and authors
 

Synteza nano-ZnO przy pomocy reaktora Mettler Toledo w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT.

Sylwia Kuśnieruk 1Jacek Wojnarowicz 2Witold Łojkowski 1,2Tadeusz Chudoba 2Agnieszka Opalińska 2,3Dariusz Smoleń 4

1. Instytut Wysokich Ciśnień PAN (IWC), Sokołowska 29/37, Warszawa 01-142, Poland
2. Polish Academy of Sciences, Institute of High Pressure Physics (UNIPRESS), Sokolowska 29/37, Warszawa 01-142, Poland
3. Warsaw University of Technology, Faculty of Materials Science and Engineering (InMat), Wołoska 141, Warszawa 02-507, Poland
4. Warsaw University of Technology, Faculty of Chemistry, Noakowskiego 3, Warszawa 00-664, Poland

Abstract

Tlenek cynku jest stosowany zarówno w przemyśle jak i w medycynie.

Jedną z głównych zalet nano-ZnO jest możliwość kontrolowania rozmiaru cząsteczek ZnO, ponieważ jak wskazują badania, właściwości cytotoksyczne cząsteczek ZnO zależą od ich rozmiaru. Mniejsze cząsteczki wykazują większą toksyczność [1].

Nano materiały ZnO o rozmiarze większym niż 100 nm uważane są za relatywnie biokompatybilne, oraz za bezpieczne, co sprawia, że mogą być stosowane jako nośniki leków. Jedną z głównych przewag w rozważaniu nano-ZnO do użycia przeciw nowotworom jest ich immanentna preferencyjna cytotoksyczność przeciwko komórkom raka in vitro [2,3]. Właściwości elektrostatyczne nano-ZnO są kolejną użyteczna cechą do zastosowań biomedycznych.

Reaktor Mettler Toledo służy do opracowania procesów i reakcji chemicznych. Za pomocą tego urządzenia można optymalizować planowany proces oraz charakteryzować jego przebieg. Kontrola czasu syntezy oczekiwanego produktu daje możliwość decydowania o każdym etapie prowadzonego procesu.

Za pomocą reaktora Mettler Toledo otrzymano nano-ZnO. Synteza w Reaktorze Mettler Toledo pozwala na obserwowanie poszczególnych etapów prowadzonej syntezy wraz ze zmianą temperatury. Zaobserwowano, że produktem pośrednim procesu otrzymania tlenku cynku jest wodorotlenek cynku. Nano-ZnO otrzymano w temperaturze około 160°C.

Uzyskany produkt scharakteryzowano różnymi metodami fizykochemicznymi takimi jak: proszkowy dyfraktometr rentgenowski, analizator DLS, SEM (Skaningowa Mikroskopia Elektronowa). Za pomocą dyfrakcji rentgenowskiej zbadano skład fazowy otrzymanego proszku. Analizator DLS pozwolił zmierzyć wielkość cząsteczek oraz potencjał zeta. Rozkład wielkości aglomeratów dla uzyskanego nano-ZnO to około 80 nm. Do wizualizacji otrzymanego proszku wykorzystano Skaningową Mikroskopię Elektronową. Tak otrzymany nano-ZnO może mieć zastosowanie w medycynie jako nośnik leków.

1.Hanley C, Thurber A, Hanna C, et al. The influences of cell type and ZnO nanoparticle size and immune cell cytotoxicity and cytokine induction. Nanoscale Res Lett 2009;4:1409–20.

2.Hanley C, Layne J, Punnoose A, et al. Preferential killing of cancer cells and activated human T cells using zinc oxide nanoparticles. Nanotechnology 2008;19:295103–13.

3. Wang H, Wingett D, Engelhard MH, et al. Fluorescent dye encapsulated ZnO particles with cellspecific toxicity for potential use in biomedical applications. J Mater Sci Mater Med 2009;20:11–22.

 

Auxiliary resources (full texts, presentations, posters, etc.)
  1. POSTER: Synteza nano-ZnO przy pomocy reaktora Mettler Toledo w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT., PDF document, version 1.5, 1.3MB
 

Legal notice
  • Legal notice:
 

Related papers

Presentation: Poster at Nano-Biotechnologia PL, by Sylwia Kuśnieruk
See On-line Journal of Nano-Biotechnologia PL

Submitted: 2012-07-01 10:22
Revised:   2012-07-12 15:19