Search for content and authors
 

Nasze wyniki, zdania i sposoby ich realizacji

Witold Łojkowski 

Polish Academy of Sciences, Institute of High Pressure Physics (UNIPRESS), Sokolowska 29/37, Warszawa 01-142, Poland

Abstract

W wyniku pracy ostatnich lat, mamy osiągnięcia w zakresie charakteryzacji nanoproszków i zarazem powstają nowe pytania i zadania.

Osiągnięcia:

Procedura pomiaru gęstości nanoproszków i jej stosowanie do:
- oceny jakości wytworzonych proszków.
- Badania domieszkowania nanoproszków
Procedury określenia rozkładu wielkości ziarna w różnych kierunkach krystalograficznych
Analizy składu fazowego i stałych sieci na wysokim poziomie.
Wyniki wskazujące na wpływ stanu powierzchni na stałe sieciowe nanoproszków.

Dalsze zadania:

  • Osiągnięcie znacznej liczby cytowań naszych prac
  • Opracowanie procedur analizy naprężeń w nanoziarenkach
  • Opracowanie metod ilościowej analizy zdjęć mikroskopowych nanoproszków (obietnica grantowa)
  • Uzyskanie finansowania tej dziedziny: nowy sprzęt, granty, zlecenia zewnętrzne.

Wynikiem spotkania powinno być, między innymi:

  • Dopracowanie listy osiągnięć
  • Uzgodnienie listy zajęć
  • Określenie sposobu ich realizacji.
 

Legal notice
  • Legal notice:
 

Related papers

Presentation: Oral at Struktury i modelowanie nanokryształów, by Witold Łojkowski
See On-line Journal of Struktury i modelowanie nanokryształów

Submitted: 2006-03-08 17:30
Revised:   2009-06-07 00:44