Search for content and authors
 

Nanotechnologia bezpieczna dla ludzi i przyjazna środowisku

Anna Swiderska - Sroda 1Joanna Sobczyk 1Witold Łojkowski 1,2

1. Polish Academy of Sciences, Institute of High Pressure Physics (UNIPRESS), Sokolowska 29/37, Warszawa 01-142, Poland
2. Instytut Wysokich Ciśnień PAN (IWC), Sokołowska 29/37, Warszawa 01-142, Poland

Abstract

W ciągu ostatnich dwóch dekad nastąpił ogromny rozwój nanotechnologii. W tym samym czasie podstawowe pytania na temat wpływu nanomateriałów na środowisko i ludzi pozostają bez odpowiedzi. Dlatego władze Unii Europejskiej podjęły wielorakie działania, skierowane na bezpieczeństwo nanotechnologii. Rezultatem tych działań jest międzynarodowa / inter-dyscyplinarna współpraca w tematyce nano-bezpieczeństwa, podejmowana w ramach projektów europejskich.

Jednym z nich jest projekt Nanoforce, który w maju 2012 roku wszedł w drugi rok realizacji. Obecny etap prac poświęcony jest znalezieniu metod charakteryzacji nanoproszków, które z jednej strony wykażą unikalne właściwości nanostruktur, z drugiej zaś zweryfikują obawy w kwestii zagrożeń, jakie mogą powodować nanoproszki dla ludzkiego zdrowia oraz dla środowiska.

W ramach projektu Nanoforce podejmowane są prace nad: określeniem procedur oceny ryzyka, określeniem standardów charakteryzacji nanoproszków, testami toksykologicznymi, oraz nad stworzeniem propozycji scenariusza toksykologicznego dla trzech wybranych nanomateriałów.

Partnerzy projektu wyselekcjonowali trzy nanoproszki, spośród tych, które są najbardziej popularne i najczęściej używane w nanoproduktach komercyjnych. Nanoproszki ZnO, nano-Ag, TiO2 będą testowane w czterech laboratoriach partnerów projektu Nanoforce, między innymi w Laboratorium Nanostruktur IWC PAN. Badania obejmują także testy toksykologiczne, które pozwolą stwierdzić, jaki jest wpływ tych nanoproszków na środowisko i ludzkie zdrowie.

W Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny w Instytucie Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk będą prowadzone prace dotyczące charakterystyki mikrostrukturalnej nanoproszków. Laboratorium dysponuje nowoczesną aparaturą, która gwarantuje realizację tego zadania według najlepszych standardów w tej dziedzinie.

W niniejszej pracy zaprezentowane będą techniki badawcze dostępne i stosowane w Laboratorium Nanostruktur do oceny nanomateriałów, jak również obszary specjalizacji laboratorium w dziedzinie nanotechnologii.  

 

Legal notice
  • Legal notice:
 

Related papers

Presentation: Poster at Nano-Biotechnologia PL, by Anna Swiderska - Sroda
See On-line Journal of Nano-Biotechnologia PL

Submitted: 2012-06-30 23:56
Revised:   2012-07-01 17:08