Search for content and authors
 

Zaawansowana Charakteryzacja Nanocząstek

Jacek Wojnarowicz ,  Agnieszka Opalińska ,  Sylwia Kuśnieruk ,  Elżbieta Pietrzykowska ,  Tadeusz Chudoba ,  Anna Swiderska - Sroda ,  Adam M. Presz ,  Jan Mizeracki 

Instytut Wysokich Ciśnień PAN (IWC), Sokołowska 29/37, Warszawa 01-142, Poland

Abstract

Kierunki badawcze Laboratorium Nanostruktur IWC PAN skoncetrowane są na charakterystyce nanomateriałów oraz możliwości zastosowania ich w medycynie, optyce, optoelektronice farmacji i kosmetyce.
Poprawna charakterystyka nanometrycznych materiałów jest niezbędna w celu określenia właściwości materiałów. Prace w tych obszarach wymagają nowoczesnego zaawansowanego sprzętu pomiarowego. Dzięki współfinansowaniu z europejskiego projektu CePT (Centre for Preclinical Research and Technology) laboratorium zakupiło takie urządzenia jak:
- analizator rozkładu wielkości cząstek oraz potencjału zeta z automatycznym systemem titracyjnym MPT-2 Zetasizer Nano ZS, Malvern
- analizator rozkładu wielkości cząstek NS500, NanoSight
- skaningowym mikroskopem elektronowym z grupy "Ultra-High-Resolution Imaging" ULTRA plus firmy Zeiss, Mikroskop jest wyposażony także w system mikroanalizy EDS firmy Bruker mod. Quantax 400  z ultraszybkim (do 300 kconts/s) detektorem o rozdzielczości energetycznej 127eV i powierzchni czynnej 30mm2 umoliwijącym dedekcję od pierwistka boru
- system do badania stabilności temperaturowej  TGA/DSC (NETZSCH, STA 449 E1 JUPITER)   sprzężony z systemem spektrometrii masowej  (NETZSCH, Gas Analitycal System QMS 403C) oraz spektroskopem FTIR (BRUKER, System TENSOR27)
- analizator lepkości DV-II+Pro BROOKFIELD
- analizator napięcia powierzchniowego  Sinterface, model BPA-1P
- analizator stabilności zawiesiń i emulsji Turbiscan Lab, Formulaction
- reaktor Mettled Toledo, OptiMax™
- Multi-parameter Instrument ProLab 2000, SI Analytics, pomiar pH, przewodności, stężenie jonów wapnia
Oprócz tego laboratorium posiada takie urządzenia badawcze jak:
- proszkowy dyfraktometr rentgenowski:  Panalytical, model X’Pert PRO  and Bruker, model D8
- analizatory gęstości, piknometr helowy Micromeritics AccuPyc II, model 1340 oraz Micromeritics AccuPyc, model 1330
- analizator powierzchni właściwej Micromeritics AccuPyc, model Gemini 2360
- skaningowym mikroskopem elektronowym Mikroskop Zeiss z emisją polową i kolumną Gemini z grupy „high resolution low energy”, z systemem mikroanalizy EDS firmy Oxford, model Link ISIS 200 z detektorem Si-Li,
Laboratorium Nanostruktur IWC PAN zajmuję się charakterystyką nanomateriałów otrzymanych przez nas zespół, jak również świadczy usługi badawcze takie jak analiza gęstości, powierzchni właściwej,  morfologii, składu fazowego, termograwitetrii nanomateriałów, napięcia powierzchniowego, lepkości, stabilności oraz wielkości nanocząstek w roztworach koloidalnych i zawiesinach.

 

Legal notice
  • Legal notice:
 

Related papers

Presentation: Poster at Nano PL 2014, Symposium A, by Jacek Wojnarowicz
See On-line Journal of Nano PL 2014

Submitted: 2014-06-21 03:17
Revised:   2014-10-13 14:40