ZnO nanoparticles effect on integrity of human endothelial cells

Ewa Stępień 1,2Dominik Jakubiak Jacek Wojnarowicz 3Agnieszka Opalińska 3,4Witold Łojkowski 3,5

1. Jagiellonian University Collegium Medicum Department of Clinical Biochemistry, Kopernika 15 a, Kraków 31-501, Poland
2. Cracow Institute of Technology, Center for Technics and Medical Technology, Al. Jana Pawła II 37, Kraków 31-864, Poland
3. Polish Academy of Sciences, Institute of High Pressure Physics (UNIPRESS), Sokolowska 29/37, Warszawa 01-142, Poland
4. Warsaw University of Technology, Faculty of Materials Science and Engineering (InMat), Wołoska 141, Warszawa 02-507, Poland
5. Instytut Wysokich Ciśnień PAN (IWC), Sokołowska 29/37, Warszawa 01-142, Poland

Abstract

Disruption of the intercellular interactions between endothelial cells leads to endothelial dysfunction. The role of nanoparticles in plasma membrane stability, actin cytoskeleton organization and intercellular junctions is unclear. Human umbilical vein endothelial cells were treated with zinc oxide NPs in vitro. Cell shape, adhesiveness and plasma membrane integrity were analyzed by means of optical fluorescence microscopy, scanning electron microscopy and flow cytometry methods. Additionally, lactate dehydrogenase activity assay and annexin V staining were performed. The scanning electron microscopy analysis showed changes in morphology and surface topography. The F-actin organization was typical for migrating cells. Cell membrane damage (significant increase in lactate dehydrogenase release and annexin V staining) was observed in the concentration of ZnO nanoparticles above 30μg/ml. The relationship between ZnO nanoparticles and endothelial dysfunction was clearly established and the importance of cytoskeleton reorganization and loosening of the continuous endothelial monolayer after nanoparticles exposure has been documented. Furthermore, loosing of cell contact diminishes contact-inhibition and activates endothelial cells. Contact-inhibition universally regulates migratory cell proliferation in non-transformed normal cells when neighboring cells are in contact. This phenomenon explains poor regenerative capacity of in vivo human endothelial cells during aging, injury, and surgery. Disrupting of contact inhibition regulated by Ca2+-related adhesion molecules (cadherins), actually activates the canonical Wnt signaling and induces canonicl activation of Wnt pathways. This may also explain why NPs which varied in shape and size and are made from the same substance may have divergent effect on NF-kB-dependent genes or inflammatory response of endothelial cells.

Auxiliary resources (full texts, presentations, posters, etc.)
 1. PRESENTATION: ZnO nanoparticles effect on integrity of human endothelial cells, Zip archive data, at least v2.0 to extract, 8.1MB
 

Legal notice
 • Legal notice:

  Copyright (c) Pielaszek Research, all rights reserved.
  The above materials, including auxiliary resources, are subject to Publisher's copyright and the Author(s) intellectual rights. Without limiting Author(s) rights under respective Copyright Transfer Agreement, no part of the above documents may be reproduced without the express written permission of Pielaszek Research, the Publisher. Express permission from the Author(s) is required to use the above materials for academic purposes, such as lectures or scientific presentations.
  In every case, proper references including Author(s) name(s) and URL of this webpage: http://science24.com/paper/28359 must be provided.

 

Related papers
 1. Optical oxygen sensor for safe operation in hazardous areas
 2.   Optical oxygen sensor for safe operation  in hazardous areas
 3. Quo Vadis nanotechnology- for various stakeholders
 4. Wykorzystanie cytometru przepływowego Apogee A50Micro w ocenie ilościowej i jakościowej mikrocząstek biologicznych
 5. Opening of the Thursday Sessions of NanoPl 2014
 6. Microwave reactors for nanoparticle's synthesis
 7. Opening of Nano-Bio-Med session
 8. Bioactive GoHAP nanoparticles and their applications in medical implants technology
 9. Wykorzystanie metody NTA (Nanoparticle Tracking Analysis) w ocenie wielkości krążących mikrocząstek osocza i innych płynów fizjologicznych: pułapki i triki
 10. Advanced characterisation of nanomaterials according to ISO 17025 Norm

 11. Microwave solvothermal synthesis of resorbable nano-HAp with controlled grain size.
 12. Microwave Solvothermal Synthesis of High Quality Nanoparticles
 13. Microwave Solvothermal Synthesis of Nano Zinc Oxide Nanoparticles
 14. Microwave Solvothermal Technology (MSS) for nanoparticle synthesis
 15. Zaawansowana Charakteryzacja Nanocząstek
 16. [CEPT] Solvothermal synthesis nano zinc oxide in  microwave reactor MSS2
 17. [CEPT] Solvothermal synthesis and characterization of nanomaterials in the Laboratory of Nanostructures for Photonics and Nanomedicine, Center of Bio-Nanomaterials
 18. Scanning Electron Microscopy Investigations and Analysis of Nanostructures
 19. Polish Nanotechnology Platform - a discussion group at Linked-In
 20. Novel optical oxygen sensor for life and health protection made of nano-zirconia
 21. Nanometrology as a tool for nanotechnology problems solving
 22. Creating a Polish Nano-Bio-Technology and  Nano-Medicine Platform?
 23. MSS synthesis of highly biocompatible nano-HAP and coating of 3D poymer scaffolds
 24. Nanotechnologie w gospodarce województwa podlaskiego
 25. Characterization of nanomaterials according to EU recommendations, on the example of ZnO nanoparticles
 26. [CEPT] Nanohydroxyapatite-polylactide composites  for regenerative implants
 27. [CEPT] MSS synthesis of highly biocompatible nano-HAP with properties depending on the synthesis time.
 28. [CEPT] Studies of nanoparticles size distribution
 29. [CEPT] Studies of solubility of nanoparticles and stability of their suspension
 30. Iinvestigation of nanoparticles by DSC-TG methods accompanied by chemical analysis of emitted gas
 31. Green Technology and Pilot Unit for Manufacturing of Ultra Clean Concentrated Colloids of Nano Metals
 32. Presentation of the  Laboratory of Nanostructures for Photonics and Nanomedicine, Center of Bio-Nanomaterials, CePT
 33. Importance and trends in nanomedicine according  European Nanomedicine Platform survey
 34. Application of the Zeiss Ultra Plus scanning microscopy in bio-nanotechnology 
 35. Welcome address
 36. Otwarcie NanoInfoDay, Powitanie
 37. Characteristic of hydroxyapatite dense nanoceramic produced by The High Pressure Consolidation  
 38. Wpływ parametrów materiałowo-technicznych na właściwości optycznego czujnika tlenu na bazie nano-ZrO2
 39. Synteza nano-ZnO przy pomocy reaktora Mettler Toledo w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT.
 40. Infrastruktura i specjalizacje nanotechnologii w Polsce na podstawie wyników ankiety NANOFORCE
 41. Solwotermalna synteza domieszkowanego nanotlenku cynku dla projektu NanoFATE. Otrzymywanie wodnych nanozawiesin domieszkowanego tlenku cynku.
 42. Nanotechnologia bezpieczna dla ludzi i przyjazna środowisku
 43. Badania rozkładu wielkości cząstek i potencjału zeta w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT
 44. Badanie stabilności i rozpuszczalności zawiesin z nano ZnO i nano ZnO:Co otrzymanych w  Laboratorium Nanostrutur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT
 45. Badania nanoproszków przy pomocy technik DSC-TG/ QMS-FTIR w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT
 46. Synthesis of highly biocompatible hydroxyapatite nanopowders
 47. Nanosafety - challenge of nowadays
 48. Influence of heat treatment on luminescence of ZrO+ Eu nanopowders
 49. Solvothermal synthesis of doped nano zinc oxide for the project NanoFATE.
 50. Podsumowanie
 51. Solwotermalna synteza domieszkowanego nano tlenku cynku dla projektu NanoFATE.
 52. Hydrothermal Synthesis of Zinc Oxide Nanopowders
 53. Optyczny sensor tlenu na bazie nanokrystalicznego ZrO2
 54. Solvothermal synthesis of nonstoichiometric hydroxyapatite nanoparticles
 55. Solvothermal synthesis of nonstoichiometric hydroxyapatite nanoparticles
 56. Nanocząstki jako czynnik destabilizujący ciągłość śródbłonka naczyniowego – rola oddziaływań molekularnych w aktywacji ekspresji genów
 57. Procedury charakteryzacji nanoproszków
 58. Oferty nanoproszków - Laboratorium Nanostruktur, Instytut Wysokich Ciśnien PAN
 59. Nanofotonika dla małych i średnich przedsiębiorstw - mapy dorogowe i analizy SWOT  najważniejszych technologii.
 60. Otwarcie konferencji
 61. Polska  Platforma Nanotechnologii i zarys strategicznego programu "Nanotechnologia i wzrost inwestycji w B&R w Polsce"
 62. Nowe mikrofalowe reaktory do syntez nanocząstek - wybrane zagadnienia badawcze i przykłady zastosowań
 63. ZrO2:Tb nanopowders obtained by coprecipitation method
 64. ZnFe2O4/ZnO core-shell particles obtained by coprecipitation route
 65. Hydrothermal Synthesis of ZnAl2O4 Spinel
 66. Localization of rare-earth dopants in the lattice of nanocrystalline ZrO2 - EXAFS study
 67. Advanced nanoporous yttria-stabilized zirconia ceramics for luminescent oxygen sensors
 68. Excitation transfer in zirconia nanocrystals and ceramics
 69. Eu Luminescence in zirconia nanocrystals
 70. ZnO ceramic sintering and luminescence properties
 71. Oferta zaawansowanych materiałów w perspektywie 5 - 20 lat
 72. Strategia rozwoju badań nanoproszków
 73. Error bars in powder diffraction
 74. Synthesis of doped ZnO nanopowders in microwave hydrothermal reactors
 75. Characterization of nanopowders
 76. Synthesis of Al doped ZnO nanopowders and their enhanced luminescence
 77. Synthesis of nanopowders in supercritical water in a continuous flow reactor
 78. A summary of results obtained in Working Group 002 "Synthesis and Processing of Nanopowders"
 79. Summary of activities of Working Group D30/003 "Synthesis and Processing of Nanopowders"
 80. Doped zirconia nanopowders made in microwave – pressure reactor
 81. Combining microwave and pressure techniques for hydrothermal synthesis of ZnO and ZrO2 nanopowders doped with a range of metal ions
 82. Luminescence properties of zinc oxide nanopowders doped with Al ions obtained by the hydrothermal and vapour condensation methods.
 83. Surface chemistry of Pr-doped nanocrystalline zirconia
 84. Mechanical property of nano-TiO2 dispersed Al65Cu20Ti15 amorphous/nanocrystalline matrix bulk composite prepared by mechanical alloying and high pressure sintering
 85. Microwave technique applied on the hydrothermal synthesis and sintering of calcia stabilized zirconia nanoparticles
 86. Luminescence properties of cerium doped Y3Al5O12 nanopowders and nanoceramic
 87. Yttrium-Aluminum Garnet Synthesized in the Medium of Supercritical Fluids
 88. Advanced nanostructural zirconia ceramics for optical oxygen sensors
 89. Study of undoped and doped zirconia nanocrystals luminescence
 90. Doping of ZnO nanopowders with Mn, Ni and Cr In an ultrasound and microwave driver hydrothermal reaction
 91. Localization of rare-earth dopants in the lattice of nanocrystalline ZrO2 - EXAFS study
 92. Zirconia-based nanomaterials for oxygen sensor - generation, characterisation and optical properties
 93. Production of doped and non doped ceramics nanoparticles for optical applications
 94. Synthesis, sintering and properties of doped nanocrystalline powders of zirconia, zinc oxide and yttrium aluminum garnet (YAG)
 95. Characterization of nanocrystalline ZrO2 doped with Rare-Earth elements synthesized via High Pressure Hydrothermal Method
 96. Particle Size Distribution of ZrO2:Pr3+- Influences of pH, High Power Ultrasound, Surfactant and Dopant Quantity
 97. Time-Resolved Luminescence Characteristics of Doped YAG and YAP Nanopowders
 98. Cathodoluminescence of Al doped ZnO nanopowders
 99. Morphology of Al doped Zinc Oxide Obtained using Hydrothermal and Vapour Condensation Methods
 100. Luminescence and structural properties of rare-earth doped YAG nanoceramics
 101. Optimization of conditions of preparation of YAG nanopowders for sintering of translucent ceramics
 102. The influence of ZrO2 containing 10% Eu 3+ on the polyurethane hard domain structure of nano-composites with luminescence properties
 103. Growth and properties of ytterbium doped KY(WO4)2 nanocomposites
 104. Investigations on the utilization of nano zinc oxides synthesized by hydrothermal method in rubber compounds
 105. Doping of ZnO nanopowders with Mn and Cr in an ultrasound and microwave driven hydrothermal reaction
 106. Investigations of phase composition and grain size distribution in Pr doped ZrO2
 107. Nasze wyniki, zdania i sposoby ich realizacji
 108. Morphology of Al doped zinc oxide obtained by the vapour condensation method
 109. The comparison of the properties of YAG obtained by coprecipitation and SCR method
 110. Synthesis of nanopowders at elevated pressure and their characterisation - summary of work of the WG-002
 111. Accuracy of XRD size measurements of nanocrystals
 112. Morphology of Al-Doped Zinc Oxide Obtained by the Vapour Condensation Methods
 113. SWOT analysis of various reactors used for synthesis of nanopwoders in our Working Group
 114. Preliminary research on zirconia based optical oxygen sensor
 115. Preparation and electrical properties of the BaTiO3 nanoceramics
 116. Current trends in the development of metallic nanomaterials: results of a study carried out within the EC project Nanoroad SME
 117. Microstructural Evolution in Mechanical Alloying and Hot Pressing of Aluminium and 316 Stainless Steel Powder Blend
 118. Time-resolved luminescence of nanostructured ZnO
 119. Prediction of degree of localisation of misfit dislocation cores in intercrystalline interfaces based on interfacial adhesion
 120. Kinetic and thermodynamic factors leading to dissolution of cementite in pearlitic steel subjected to severe plastic deformation under pressure
 121. Yttria stabilized zirconia nanocrystals luminescence
 122. Application of XRD diffraction methods for determination of grain size distribution in nanoparticles
 123. Optical investigations of RE-doped YAG nanoceramics
 124. Electrical properties of nanocrystalline ZrO2 at high-pressure
 125. High-pressure Induced Structural Decomposition of RE-doped YAG Nanoceramics
 126. Synthesis of Al-doped ZnO nanomaterials with controlled luminescence properties
 127. Combination of ECAP and Hydrostatic Extrusion for ultra-fine grain (UFG) microstructure generation in 99.98% nickel.
 128. Mechanical properties and deformation behaviour of ultra-fine grained nickel.
 129. Grain Size and Grain Size Distribution of Nanocrystalline Pr-doped Zirconia Powders Obtained in High Pressure Microwave Reactor
 130. Influence of synthesis conditions on the particles size and the morphology of zinc oxide nanopowders
 131. Measuring the Grain Size Distribution of Pr-doped Zirconia Nanopowders obtained by Microwave Driven Hydrothermal Synthesis
 132. Excellent mechanical properties of UFG metals and alloys, subjected to combination of severe plastic deformation methods.
 133. An FT-IR Spectroscopic Investigation of Hydroxide Groups in Nano-Crystals of ZrO2.
 134. Development of microstructure and mechanical properties in nickel deformed by hydrostatic extrusion
 135. Structural and luminescence properties of yttrium-aluminum garnet (YAG) nanoceramics
 136. Biocompatibility of thin films based on hydrothermal synthesized HAp
 137. Hybrid HAp- maleic anhydride copolymer nanocomposites obtained by in situ functionalisation
 138. Fabrication and electrical properties of Eu3+:BaTiO3 nanoceramics for SOFC
 139. Luminescence of ZrO2 nanocrystals
 140. Molecular impurities in the luminescent ZnO nanocrystals
 141. X-Ray investigations of the natural and artificial White Etching Layer
 142. Diffusion and diffusion induced defects in GaN
 143. Excellent Mechanical Properties of Nickel Processed by High Pressure Techniques
 144. Microwave driven hydrothermal synthesis of iron oxide - the effect of process parameter on the properties of the nanopowders
 145. Relaxation processes in ZrO2 at high pressures
 146. Luminescence of ZrO2 and ZnO nanocrystals
 147. Zinc oxide nanopowders obtained by the microwave-hydrothermal route
 148. Microwave driven hydrothermal synthesis of Pr-doped zirconia nanopowders
 149. New hydroxyapatite based nanomaterials for potential use in medical fields
 150. Correlation between high-pressure ZrO2 electrical properties and crystallite size
 151. Precise determination of full Grain Size Distribution from diffraction peak profile as a result of kinematical theory of diffraction for polidispersive nanomaterials
 152. Pressure Effect on Grain Boundary Diffusion in Al Bicrystals
 153. Microstructure of Surface Layers of Raiways After Heavy Exploatation
 154. Normal Grain Growth in 2-d Strips of Polycrystalline Aluminium Under High Pressure
 155. Reaction Diffusion in Metallic Systems under High Pressure
 156. High Pressure Effect on Grain Boundary Wetting in Aluminium Bicrystals
 157. Pressure Effect on Interface Energy, Diffusion and Reactions
 158. Microwave-Hydrothermal Synthesis of Nanostructured Pr-Doped Zirconia Powders
 159. The Strain Induced Cementite Dissolution in Carbon Steels-Experimental Facts and Theoretical Approach
 160. Effect of SPD Grain Refinement and Peculiarity of Structure and Mechanical Properties of UFG Ni
 161. Luminescense of Nanosize ZrO2
 162. Structure, Morphology and Luminescence Properties of Pr-doped Nanocrystalline ZrO2 Obtained by Hydrothermal Method
 163. Nanostructure Formation on the Surface of Railway Tracks and Wheelsets
 164. Hydrothermal Synthesis of Zinc Oxide Nanopowders with Microwaves Applications
 165. Microwave Driven Hydrothermal Synthesis of Iron Oxide Nanopowders
 166. Indentation Technique for Determination if Mechanical Behavior of Nanomaterials (Bulk and Coatings)

Presentation: Invited oral at Nano-Biotechnologia PL, by Ewa Stępień
See On-line Journal of Nano-Biotechnologia PL

Submitted: 2012-07-18 11:13
Revised:  2012-07-18 11:13
Google
 
Web science24.com
© 1998-2021 pielaszek research, all rights reserved Powered by the Conference Engine