Search for content and authors
 

Nanofotonika dla małych i średnich przedsiębiorstw - mapy dorogowe i analizy SWOT  najważniejszych technologii.

Sergiy A. Yatsunenko 2Witold Łojkowski 1

1. Polish Academy of Sciences, Institute of High Pressure Physics (UNIPRESS), Sokolowska 29/37, Warszawa 01-142, Poland
2. Polish Academy of Sciences, Institute of Physics, al. Lotników 32/46, Warszawa 02-668, Poland

Abstract

W ciągu najbliższych 10 lat osiągnięcia naukowe w dziedzinie nanofotoniki będą mieli istotny wpływ na postępy w różnych sektorach gospodarczo - przemysłowych. Wiele małych i średnich przedsiębiorstw w tych sektorach ma znaczący udział w stworzeniu i produkcji wysoko zaawansowanych produktów i technologii. Korzystając z najnowszych osiągnięcia naukowych w dziedzinie nanofotoniki  małe i średnie przedsiębiorstwa mogą zwiększyć swój potencjał konkurencyjny na tym rynku.

Projekt Europejski PhotonicRoadSME ma na celu stworzenie indywidualnych technologicznych map drogowych do opracowania badawczo - przemysłowej strategii rozwoju Europy w ciągu najbliższych 5 - 15 lat. Te mapy drogowe pomogą wyznaczyć główne trendy w badaniach, rozwoju, wskazać produkty i zastosowania - techniczny i gospodarczy potencjał.

Małe i średnie przedsiębiorstwa jak również sektory  gospodarczo – przemysłowe mają specyficzne zapotrzebowania. Stworzenie indywidualnych map drogowych i przekazanie tych informacji umożliwi dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do Europejskich  naukowo – badawczych wyników z dziedziny fotoniki.

W projekcie biorą udział dziewięć instytucji naukowo - badawczych z różnych krajów Europy, którzy są fachowcami w różnych dziedzinach fotoniki, Europejskimi ekspertami w tworzeniu technologicznych map drogowych i fotonicznych konsorcjów naukowo – badawczych. Głównym polskim wykonawcą jest Centrum Badan Wysokocienieniowych Polkiej Akademii Nauk. Jednostka naukowo - badawcza kierowana przez Prof. dr. hab. Witold Łojkowski, który jest polskim koordynatorem tego projektu.
 

Legal notice
  • Legal notice:
 

Related papers

Presentation: Poster at Nanotechnologia PL, by Sergiy A. Yatsunenko
See On-line Journal of Nanotechnologia PL

Submitted: 2010-07-19 07:48
Revised:   2010-07-20 12:59