Search for content and authors
 

Solwotermalna synteza domieszkowanego nano tlenku cynku dla projektu NanoFATE.

Jacek Wojnarowicz ,  Agnieszka Opalińska ,  Witold Łojkowski 

Abstract
W dzisiejszych czasach nano tlenek cynku cieszy się co raz większą popularnością. Posiada on specyficzne właściowości takie jak absorbowanie promieniowania UV w szerokim spektrum, fotostabilność i antybakteryjność. Wszystkie cechy nano tlenku cynku czynią go doskonałym filtrem UV stosowanym w kremach do opalania. Wykorzystywany jest on również jak popularny dodatek do pudrów i kosmetyków. W przemyśle wykorzystuję się go jako napełniacz i pigment do wyrobów kauczukowych i tworzyw sztucznych. Kwestią wciąż nierozstrzygniętą/niezdefiniowaną jest obieg nanokrystalicznego tlenku cynku w przyrodzie po zakończeniu czasu użytkowania kosmetyków czy wyrobów wzbogaconych nanoproszkiem ZnO. Zdefiniowanie „cyklu życia” tlenku cynku w przyrodzie, w szczególności wpływ formy nanokrystalicznej na życie organizmów żywych jest przedmiotem projektu NanoFATE. NanoFATE jest projektem europejski w realizowanym przez 12 partnerów z 9 krajów europejskich.  Celem projektu NanoFATE jest określenie wpływu toksyczności nanocząstek pochodzących z powszechnie stosowanych produktów na środowisko naturalne. Od wprowadzenia ich do produktu,  poprzez przetwarzanie odpadów do ich ostatecznego miejsca składowania i utylizacji. Jednym ze sposobów śledzenia nanocząstek w środowisku naturalnym jest ich znakowanie poprzez domieszkowanie wybranymi jonami.

Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny IWC PAN jest ekspertem w syntezach domieszkowanych nanocząstek z małym rozkładem wielkości przy użyciu technologii solwotermalnej syntezy mikrofalowej (MSS). Technologia MSS pozwala na dokładne kontrolowania parametrów syntezy nanocząstek takich jak czas reakcji, temperatury i ciśnienia. Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny IWC PAN w ramach projektu NanoFATE jest odpowiedzialne za dostarczenie domieszkowanego tlenku cynku. Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny IWC PAN przeprowadza solwotermalne syntezy, tlenek cynku domieszkowany jonami kobaltu o kontrolowanej zawartości domieszki i rozkładzie wielkości cząstek jest otrzymywany za pomocą reaktora mikrofalowego MSS w procesie opisanym poniższym równaniem:

z(CH3CO2)2Zn + y(CH3CO2)2Co → Zn(1-x)CoxO

Synteza nano tlenku cynku domieszkowanego kobaltem przebiega w roztworze glikolu etylenowego w czasie 25 minut. Powierzchnia właściwa domieszkowanego ZnO wynosi 30-50 m2/g, a wielkość krystalitów znajduję  się w zakresie od 20 do 50 nm.

 

Legal notice
  • Legal notice:
 

Related papers

Presentation: Poster at Nanotechnologia PL 2011, by Jacek Wojnarowicz
See On-line Journal of Nanotechnologia PL 2011

Submitted: 2011-09-14 14:02
Revised:   2011-09-15 14:43