Search for content and authors
 

Badania rozkładu wielkości cząstek i potencjału zeta w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT

Agnieszka Opalińska 1,2Jacek Wojnarowicz 1Aleksandra E. Kędzierska 1Witold Łojkowski 1

1. Polish Academy of Sciences, Institute of High Pressure Physics (UNIPRESS), Sokolowska 29/37, Warszawa 01-142, Poland
2. Warsaw University of Technology, Faculty of Materials Science and Engineering (InMat), Wołoska 141, Warszawa 02-507, Poland

Abstract

Kierunki badawcze Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny IWC PAN skoncentrowane są na syntezie nanoproszków, ich charakterystyce oraz  możliwości zastosowania ich w medycynie, optyce, optoelektronice,  farmacji i kosmetyce.

Poprawna charakterystyka nanometrycznych proszków jest kluczowym etapem w  technologii otrzymywania nanomateriałów. Ze względu na rozmiar ziaren nanometrycznych (średnia wielkość ziarna do 100nm) tradycyjne metody charakteryzacji mogą dawać nieprawidłowe wyniki.

Specjalizujemy się między innymi w badaniach stabilności roztworów koloidalnych oraz w pomiarach wielkości cząstek/ aglomeratów w tych roztworach. Pomiary te wykonujemy na poniższych urządzeniach:

  Analizator rozkładu wielkości oraz potencjału zeta z automatycznym systemem titracji MPT-2– Zetasizer NanoSeries, MALVERN.

Zasada działania urządzenia oparta jest na technologii dynamicznego rozproszenia światła (Dynamic Light Scattering - DLS) i może mierzyć trzy wielkości charakteryzujące cząsteczki czy molekuły w dyspersjach cieczowych: wielkość cząsteczek, potencjał zeta, masę cząsteczkową. 

  Analizator rozkładu wielkości cząstek– NS500, NANOSIGHT.

Zasada działania urządzenia opiera się na bezpośredniej technice NTA „Nanoparticle Tracking Analysis” detekcji i wizualizacji indywidualnych nanocząstek w zawiesinie, która dostarcza informacji o rozmiarze, dystrybucji rozkładu i koncentracji cząstek.

W Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny IWC PAN zajmujemy się charakterystyką nanoproszków otrzymanych przez nasz zespół,  jak również świadczymy usługi badawcze.

 

Auxiliary resources (full texts, presentations, posters, etc.)
  1. POSTER: Badania rozkładu wielkości cząstek i potencjału zeta w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT, PDF document, version 1.4, 1MB
 

Legal notice
  • Legal notice:
 

Related papers

Presentation: Poster at Nano-Biotechnologia PL, by Agnieszka Opalińska
See On-line Journal of Nano-Biotechnologia PL

Submitted: 2012-06-29 22:36
Revised:   2012-06-30 07:57