Search for content and authors
 

Nowe mikrofalowe reaktory do syntez nanocząstek - wybrane zagadnienia badawcze i przykłady zastosowań

Edward R. Reszke 1Witold Łojkowski 2Tadeusz Chudoba 2Dariusz Bogdał 3Andrzej Majcher 4Adam Mazurkiewicz 4

1. Ertec Poland Edward Reszke (Ertec), Rogowska, Wrocław 54-440, Poland
2. Instytut Wysokich Ciśnień PAN (IWC), Sokołowska 29/37, Warszawa 01-142, Poland
3. Wydział Chemiczny, Politechnika Krakowska, Kraków 31-155, Poland
4. Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy (ITE-PIB), Puławskiego 6/10, Radom 26-600, Poland

Abstract

Synteza materiałów przy pomocy mikrofal cieszy się rosnącym zainteresowaniem od ponad 15 lat. Opiszemy otwarte i zamknięte systemy mikrofalowe z kontrolą ciśnienia i temperatury. Pokażemy rozwiązania pracujące w systemie stop-flow, ciągłym lub też z wykorzystaniem kapsułek. Opiszemy rozwój technologii sprzęgania  mikrofal z reagentami jak też monitorowania odbitej mocy mikrofalowej.. Pokażemy możliwości dobrze kontrolowanego nagrzewania reagentów przy pomocy nie stacjonarnego pola mikrofalowego. Pokażemy zalety technologii mikrofalowych w syntezach nanocząstek, a w szczególności Mikrofalowych Syntez Solvotermalnych - MSS, i hydrotermalnych.

 

Legal notice
  • Legal notice:
 

Related papers

Presentation: Invited oral at Nanotechnologia PL, by Edward R. Reszke
See On-line Journal of Nanotechnologia PL

Submitted: 2010-06-07 23:33
Revised:   2010-09-15 19:51