Edward R. Reszke

e-mail:
phone:
fax:
web:
interest(s):

Affiliation:


Ertec Poland Edward Reszke

address: Rogowska, Wrocław, 54-440, Poland
phone: 0601892415
fax: 0717881921
web: http://ertec.pl

Participant:


E-MRS Fall Meeting 2003

began: 2003-09-15
ended: 2003-09-11
Presented:

Participant:


Nanotechnologia PL

began: 2010-09-14
ended: 2010-09-14
Presented:

Nanotechnologia PL

Nowe mikrofalowe reaktory do syntez nanocząstek - wybrane zagadnienia badawcze i przykłady zastosowań

Publications:


  1. Nowe mikrofalowe reaktory do syntez nanocząstek - wybrane zagadnienia badawcze i przykłady zastosowańGoogle
 
Web science24.com
© 1998-2021 pielaszek research, all rights reserved Powered by the Conference Engine