Search for content and authors
 

Solwotermalna synteza domieszkowanego nanotlenku cynku dla projektu NanoFATE. Otrzymywanie wodnych nanozawiesin domieszkowanego tlenku cynku.

Jacek Wojnarowicz ,  Agnieszka Opalińska ,  Dariusz Smoleń ,  Sylwia Kuśnieruk ,  Tadeusz Chudoba ,  Witold Łojkowski 

Polish Academy of Sciences, Institute of High Pressure Physics (UNIPRESS), Sokolowska 29/37, Warszawa 01-142, Poland

Abstract

    W dzisiejszych czasach nanotlenek cynku cieszy się coraz większą popularnością. Kwestią wciąż nierozstrzygniętą jest obieg nanokrystalicznego tlenku cynku w przyrodzie po zakończeniu czasu użytkowania kosmetyków czy wyrobów wzbogaconych nanoproszkiem ZnO. Zdefiniowanie „cyklu życia” tlenku cynku w przyrodzie, w szczególności wpływ formy nanokrystalicznej na życie organizmów żywych jest przedmiotem projektu NanoFATE. Celem tego projektu jest określenie wpływu toksyczności nanocząstek pochodzących z powszechnie stosowanych produktów na środowisko naturalne.

    Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny IWC PAN jest ekspertem w syntezach domieszkowanych nanocząstek o małym rozkładzie wielkości ziaren przy użyciu technologii solwotermalnej syntezy mikrofalowej (MSS). Technologia MSS pozwala na dokładne kontrolowania parametrów syntezy nanocząstek takich jak czas reakcji, temperatura i ciśnienia. W ramach projektu NanoFATE laboratorium odpowiedzialne jest za dostarczenie domieszkowanego tlenku cynku. Tlenek cynku domieszkowany jonami kobaltu o kontrolowanej zawartości domieszki i rozkładzie wielkości cząstek jest otrzymywany za pomocą reaktora mikrofalowego MSS w procesie opisanym poniższym równaniem:

                                  z(CH3CO2)2Zn + y(CH3CO2)2Co → Zn(1-x)CoxO

    Synteza nanotlenku cynku domieszkowanego kobaltem przebiega w roztworze glikolu etylenowego w czasie 25 minut. Powierzchnia właściwa domieszkowanego ZnO wynosi 30-50 m2/g, a wielkość krystalitów mieści  się w zakresie od 20 do 50 nm.

    Opracowano technologię otrzymywania wodnych zawiesin nanotlenku cynku. Wielkość aglomeratów ZnO:Co wynosi od 60 do 150 nm, wartość potencjału zeta zawiesin mieści się w przedziale od 24 do 34 mV. Zawiesiny charakteryzują się wysoką czystością. Otrzymuje się je bez użycia środków powierzchniowo czynnych oraz stabilizatorów.

 

Auxiliary resources (full texts, presentations, posters, etc.)
  1. POSTER: Solwotermalna synteza domieszkowanego nanotlenku cynku dla projektu NanoFATE. Otrzymywanie wodnych nanozawiesin domieszkowanego tlenku cynku., PDF document, version 1.5, 1.9MB
 

Legal notice
  • Legal notice:
 

Related papers

Presentation: Poster at Nano-Biotechnologia PL, by Jacek Wojnarowicz
See On-line Journal of Nano-Biotechnologia PL

Submitted: 2012-06-30 07:39
Revised:   2012-09-16 06:41