Search for content and authors
 

Dyfraktometryczna analiza mikro- i makro-naprężeń w spiekach i kompozytach otrzymanych pod wysokim ciśnieniem i wysoką temperaturą.

Ewa Grzanka 1Stanisław Gierlotka 1Grzegorz Kalisz 1,2Anna Swiderska - Sroda 1Svitlana Stelmakh 1Bogdan F. Palosz 1

1. Polish Academy of Sciences, Institute of High Pressure Physics (UNIPRESS), Sokolowska 29/37, Warszawa 01-142, Poland
2. Warsaw University of Technology, Faculty of Materials Science and Engineering (InMat), Wołoska 141, Warszawa 02-507, Poland

Abstract

Celem pracy jest analiza mikro i makronaprężeń w spiekach i kompozytach otrzymanych pod wysokim ciśnieniem i wysoką temperaturą. Wartości mikronaprężeń są obliczane z wykorzystaneim plotów Williamsona-Halla. Ocena makronaprężeń przeprowadzana jest na podstawie zmiany położenia lini dyfrakcyjnych. W prezenatcji zostanie pokazane jak zmianiaja się mikronaprężenia tego samego materiału w spieku i kompozycie, a także zmianę wartości mikro i makronaprężeń wraz ze zmianą warunków otrzymania spieków i kompozytów. Przedstawiona zostanie także część teoratyczna, wyjaśniająca dlaczego "widzimy" mikro i makronaprężenai na dyfraktogramie.

 

Legal notice
  • Legal notice:
 

Related papers

Presentation: Oral at Struktury i modelowanie nanokryształów, by Ewa Grzanka
See On-line Journal of Struktury i modelowanie nanokryształów

Submitted: 2006-03-09 09:16
Revised:   2009-06-07 00:44