Search for content and authors
 

Badania własności termicznych nanokryształów metodami dyfraktometrycznymi

Stanisław Gierlotka ,  Bogdan F. Palosz ,  Svitlana Stelmakh ,  Ewa Grzanka 

Polish Academy of Sciences, Institute of High Pressure Physics (UNIPRESS), Sokolowska 29/37, Warszawa 01-142, Poland

Abstract

Podstawy teoretyczne i wstępne wyniki analizy drgań atomów na powierzchni i we wnętrzu ziaren SiC o rozmiarach nanometrowych wykonane w oparciu o neutronowe pomiary dyfrakcyjne.

 

Legal notice
  • Legal notice:
 

Related papers

Presentation: Oral at Struktury i modelowanie nanokryształów, by Stanisław Gierlotka
See On-line Journal of Struktury i modelowanie nanokryształów

Submitted: 2006-03-09 12:39
Revised:   2009-06-07 00:44