Search for content and authors
 

Metody ultradźwiękowego pokrywania polimerów

Wojciech Fidziukiewicz 2Sylwia Dąbrowska 2Jacek Wojnarowicz 3Sylwia Kuśnieruk 4Tadeusz Chudoba 3Witold Łojkowski 1,3

1. Instytut Wysokich Ciśnień PAN (IWC), Sokołowska 29/37, Warszawa 01-142, Poland
2. Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania (WZPB), O. St. Tarasiuka 2, Białystok 16-001, Poland
3. Polish Academy of Sciences, Institute of High Pressure Physics (UNIPRESS), Sokolowska 29/37, Warszawa 01-142, Poland
4. Institute of High Pressure Physics, Polish Academy of Sciences (UNIPRESS), Sokołowska 29/37, Warsaw 01-142, Poland

Abstract

Sprawdzenie możliwości pokrywania folii PET nanoproszkiem ZnO oraz HAp metodą ultradźwiękową. Dodatek ZnO lub HAp powoduje zmianę właściwości materiału, m.in. zdolność absorpcyjną światła UV, wytwarza także warstwę tlenku cynku bądź hydroksyapatytu widoczną na powierzchni folii. Homogenizacja powoduje rozbijanie aglomeratów ZnO i HAp, co ułatwia nanoszenie na powierzchnię folii PET. Warstwa HAp na powierzchni folii PET zwiększa hydrofilowość materiału.

 

Legal notice
  • Legal notice:
 

Related papers

Presentation: Poster at Nano PL 2014, Symposium A, by Wojciech Fidziukiewicz
See On-line Journal of Nano PL 2014

Submitted: 2014-10-19 20:48
Revised:   2014-10-19 23:33