Nanotechnologia PL

 on-line journal

Time
Duration
Type
Presenting person
Title

September 14th, Tuesday

08:30 Rejestracja
09:00 Otwarcie konferencji – wystąpienia zaproszonych Gości
09:00 00:15:00 Oral Malgorzata Lewandowska Otwarcie konferencji
09:30 Sesja Nanotechnologia w Polsce - Małgorzata Lewandowska
09:30 00:10:00 Oral Witold Łojkowski Polska  Platforma Nanotechnologii i zarys strategicznego programu "Nanotechnologia i wzrost inwestycji w B&R w Polsce"
09:40 Oral Krzysztof J. Kurzydlowski Perspektywy rozwoju nanomateriałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych
10:10 00:20:00 Oral Jerzy Kątcki Nanotechnologie elektroniczne i fotoniczne w Polsce
10:30 00:10:00 Oral Monika Michalska Prezentacja Fundacji NANONET
10:40 00:20:00 Oral Jacek Doskocz Nanotechnologia we Wrocławskim Centrum Badań EIT+
11:00 Postery i kawa 1
11:30 Sesja Nanocząstki i Nanomateriały - Witold Łojkowski
11:30 Invited oral Renata M. Dębowska Nano: mniejsze - szybsze – precyzyjnie działające?
11:50 00:10:00 Oral Michał J. Ganowicz Nanotechnologia w wypełnieniach stomatologicznych 3M ESPE.
12:00 00:10:00 Oral Paweł Klimek Nanotechnologia w stomatologii. Preparaty z rodziny Nanocare
12:10 00:10:00 Oral Adam Próchniak Charakteryzacja nanocząstek z pomocą analizatora Zetasizer Nano ZS firmy Malvern Instruments
12:20 00:10:00 Oral Agnieszka A. Siupa NanoSight - bespośrednia wizualizacja, określanie rozmiaru i zliczanie nanocząstek w trakcie procesu agregacji protein oraz wpływ różnego rodzaju wody na agregację nanocząstek.
12:30 Invited oral Maria Zielecka Nanokrzemionki sferyczne do zastosowań high-tech
12:50 LUNCH i postery
14:00 Prezentacje nanotechnologii - Renata Dębowska
14:00 Invited oral Edward R. Reszke Nowe mikrofalowe reaktory do syntez nanocząstek - wybrane zagadnienia badawcze i przykłady zastosowań
14:20 00:10:00 Oral Elzbieta Krasicka-Cydzik Podłoża biosensorów na bazie implantowych materiałów tytanowych
14:30 Invited oral Wojciech J. Stępniowski Wydajna synteza nanoporowatych membran z anodyzowanego aluminium z pełni kontrolowanymi parametrami budowy
14:50 Invited oral Andrzej E. Kinart Badanie podstawowych właściwości atramentów przewodzących prąd elektryczny dla technologii Ink-Jet
15:10 00:10:00 Oral Justyna Mech Nanofotoniczne układy logiczne
15:20 Postery i kawa 2
15:40 Nanotechnologie - elektronika, fotonika, urządzenia - Jerzy Kątcki
15:40 Invited oral Marcin Zajac Podłoża AMMONO-GaN przyszłością elektroniki półprzewodnikowej
16:00 00:10:00 Oral Krzysztof Grzelakowski Spektromikroskop Elektronowy DEEM
16:10 00:10:00 Oral Ignacy Mościcki IGHT - narzędzia dla nanotechnologii
16:20 00:10:00 Oral Krzysztof A. Pawlik Program LaboTex jako precyzyjne i kompleksowe narzędzie do analizy tekstur krystalograficznych nanomateriałów.
16:30 Postery i kawa 3
17:00 EUMINAFAB - Europejski program dostępu do aparatury dla nanotechnologii - Susan Anson
17:00 00:15:00 Oral Susan Anson Behind the Scenes at EUMINAfab a European Infrastructure for micro and nano fabrication and characterisation.
17:15 00:15:00 Oral Frank Dirne Nanofabrication - direct write and replication patterning technologies in EUMINAfab
17:30 00:15:00 Oral Jorge Ramiro EUMINAfab: Micro and nano fabrication technologies for optical and sensor applications
17:45 00:15:00 Oral Steffen G. Scholz Mastermaking technologies inside the EUMINAfab consortium
18:00 Robocza kolacja
18:00 #1 Poster Maciej Bazarnik Przełączniki molekularne
18:00 #2 Poster Marcin Lijewski Wytwarzanie i zastosowanie grafenopodobnych nano i mikrocząstek do wytwarzanie spieków o niskim współczynniku tarcia
18:00 #3 Poster Agnieszka Brzózka Otrzymywanie nanodrutów Ag na drodze elektroosadzania metalu w pory matrycy Al2O3
18:00 #4 Poster Marek J. Buczkowski Template synthesis of nano-/microstructures of silver haloids and investigation of their selected properties.
18:00 #5 Poster Jacek Cebula Nanotechnologia w komercji
18:00 #6 Poster Wojciech Chrzanowski DYNAMAX Sp. z o.o.  - firma, produkty i technologie - 
18:00 #7 Poster Ewelina A. Ciecierska Modyfikacje polimerów stosowanych w lotnictwie za pomocą nanorurek węglowych
18:00 #8 Poster Ida O. Dulińska-Molak Zastosowania mikroskopii AFM dla farmacji i medycyny
18:00 #9 Poster Julia Ferenc Wykorzystanie nanotechnologii w procesie odlewania precyzyjnego
18:00 #10 Poster Wojciech Gołębiowski Materiały z pamięcią kształtu w przemysłowych materiałach tekstylnych
18:00 #11 Poster Wojciech Gołębiowski Pasywny czujnik promieniowania terahercowego, identyfikacja i rozpoznawanie materiałów niebezpiecznych
18:00 #12 Poster Andrzej Huczko Nanowłókna węglika krzemu SiC: produkcja, charakteryzacja, zastosowania
18:00 #13 Poster Armen B. Jaworski Precyzyjne nanoszenie na tkaninach za pomocą technologii ink-jet
18:00 #14 Poster Jerzy Kalenik Opracowanie i wykonanie wysokonapięciowego zasilacza do budowy lampy próżniowej z zimną katodą
18:00 #15 Poster Wojciech Koczorowski Inżynieria materiałowa w skali nanometrowej jako narzędzie nanoelektroniki
18:00 #16 Poster Przemysław Łabuz Materiały na bazie nanokrystalicznego dwutlenku tytanu fotoaktywowane światłem widzialnym 
18:00 #17 Poster Ewa Z. Kowalska Metoda wytwarzania nanostrukturalnych warstw Pd-C
18:00 #18 Poster Dariusz Z. Krakowski Izolacja Porogel Medium Spaceloft
18:00 #19 Poster Dariusz Z. Krakowski Izolacja Porogel Plus Pyrogel
18:00 #20 Poster Dariusz Z. Krakowski Izolacja Porogel Minus Cryogel
18:00 #21 Poster Andrzej Majcher Modułowy system mikroskopu STM/AFM
18:00 #22 Poster Zbigniew R. Misztal Nowoczesny układ reformujący paliwa dla stacji mikro CHP opartej o ogniwa paliwowe dla zastosowań w obiektach mieszkalnych.
18:00 #23 Poster Anita K. Smolarek Badania stabilności koloidów z nanosrebrem o różnej granulacji w środowisku wodnym i organicznym
18:00 #24 Poster Leszek Stobinski Oczyszczanie i modyfikacja nanomateriałów węglowych
18:00 #25 Poster Grzegorz D. Sulka Nanostrukturalne materiały otrzymywane na bazie porowatych matryc z anodowego Al2O3 i TiO2
18:00 #26 Poster Wacław Tomaszewski Nano i mikro materiały włókniste z przeznaczeniem dla medycyny i filtracji.
18:00 #27 Poster Bogumił Węgliński Uszlachetnianie nano-srebra w urządzeniu ekstremalnych przyspieszeń
18:00 #28 Poster Sergiy A. Yatsunenko Nanofotonika dla małych i średnich przedsiębiorstw - mapy dorogowe i analizy SWOT  najważniejszych technologii.
18:00 #29 Poster Elżbieta M. Zając Opracowanie programu komputerowego do analizy skupisk nanokrystalitów w obrazach SEM
18:00 #30 Poster Michal Baudouin Structural and compositional characterization of nano-film systems using a new technology  of High Resolution Impedance Spectroscopy
18:00 #31 Poster Michal Baudouin Osmotyczne membrany – monitorowanie stanu zanieczyszczenia membran i filtrów
18:00 #32 Poster Michal Baudouin Polimery, nanowarstwy, błony lipidowo tłuszczowe i wiązanie białek - nowa metoda charakteryzacji struktury i właściwości
18:00 #33 Poster Andrzej E. Kinart Badanie podstawowych właściwości atramentów przewodzących prąd elektryczny dla technologii Ink-Jet.
18:00 #34 Poster Roman Kolano Nanotechnologia nowej generacji rdzeni magnetycznie miękkich na bazie Fe do zastosowań we współczesnej elektronice i energoelektronice
18:00 #35 Poster Andrzej F. Krztoń Nanomateriały węglowe dekorowane złotem lub platyną
18:00 #36 Poster Anna Swiderska - Sroda Procedury charakteryzacji nanoproszków
18:00 #37 Poster Agnieszka Opalińska Oferty nanoproszków - Laboratorium Nanostruktur, Instytut Wysokich Ciśnien PAN
18:00 #40 Poster Małgorzata Bukalska Long wavelength infrared Peltier cooled photodetectors
18:00 #41 Poster Wojciech M. Burian Ultrawysokowytrzymałe stale o strukturze nanokrystalicznej
18:00 #42 Poster Patrycja Mihalovits Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych (InTechFun).
18:00 #43 Poster Bartosz Radkowski Labsoft-K. Herman- prezentacja firmy 
18:00 #44 Poster Agnieszka A. Siupa NanoSight – wizualizacja, określanie rozmiaru i liczby nanocząstek w roztworze.
18:00 #45 Poster Joanna Ejdys NT FOR Podlaskie 2020  Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii
18:00 #46 Poster Ladislav Torcik Potentials and results of nanoadditives for liquid and solid fuels
18:00 #48 Poster Boleslaw M. Formanek Kompozytowe proszki o wysokiej dyspersji faz międzymetalicznych i ceramicznych otrzymywanych aktywowaną syntezą wysokotemperaturową ASHS
18:00 #49 Poster Justyna Grzonka Możliwości badawcze Laboratorium Skaningowej Mikroskopii Elektronowej na WIM PW
18:00 #50 Poster Ewa Zawadzka Technologia wytwarzania, struktura i właściwości nanokompozytów epoksydowych z wypełniaczami o ziarnie kulistym i płytkowym.
18:00 #51 Poster Ewelina A. Zawadzak Luminescent polyurethane nanocomposites: processing, structure and properties
© 1998-2024 pielaszek research, all rights reserved Powered by the Conference Engine