Search for content and authors
 

Podłoża biosensorów na bazie implantowych materiałów tytanowych

Elzbieta Krasicka-Cydzik 1Izabela Głazowska 1Agnieszka Kaczmarek Tomasz Klekiel Krzysztof Bialas-Hełtowski Magdalena Machnik Jowita Łoin 

1. University of Zielona Gora, Podgorna 50, Zielona Góra 65-246, Poland

Abstract

Podłożem biosensorów są cienkie folie z tytanu i jego stopów implantowych pokryte warstwami nanorurek tlenkowych. Warstwy te formowane są w procesie anodowania w środowisku kwasu fosforowego przy zachowaniu takich parametrów, które zapewniają kontrolę grubości warstwy, średnicy nanorurek oraz ich jednorodności.  Warunki prowadzenia procesu anodowania (program polaryzacji i skład elektrolitu) zapewniają równoczesną podwyższoną zawartość jonów fluorkowych i fosforanowych w wierzchniej warstwie nanorurek, co sprzyja ich bioaktywności w środowisku płynu fizjologicznego. Po przeprowadzeniu procesu elektrochemicznego warstwy poddawane są zabiegom modyfikacji chemicznej i cieplnej.  Modyfikacja cieplna poprawia przewodność elektryczną nanostrukturalnej tlenkowej warstwy półprzewodnikowej. Zaproponowany układ metal/nanorurkowa warstwa tlenkowa stanowi gotowe podłoże do wykorzystania w charakterze platformy dla amperometrycznych i impedancyjnych biosensorów elektrochemicznych lub biosensorów półprzewodnikowych na bazie układu tranzystora polowego.

Przeprowadzone wstępne prace na wykrywaniem obecności H2O2 w płynie fizjologicznym potwierdziły przydatność proponowanych podłoży do opracowania enzymatycznego biosensora elektrochemicznego III generacji.

Oferta wykorzystania takich warstw kierowana jest do producentów implantów kostnych
zainteresowanych wytwarzaniem elementów pokrytych powłokami o wysokiej bioaktywności, stymulującymi proces wrastania tkanki kostnej oraz zdolnych do monitorowania tego procesu biosensorów stanowiących części tych implantów.

Oferujemy ponadto metody wytwarzania na stopach tytanu w środowisku kwasu fosforowego zwartych warstw tlenkowych pokrytych fosforanową warstwą żelo-podobną charakteryzującą się wysoką bioaktywnością in vitro (2 patenty).
 

Auxiliary resources (full texts, presentations, posters, etc.)
  1. FULLTEXT: Podłoża biosensorów na bazie implantowych materiałów tytanowych, PDF document, version 1.4, 0.2MB
 

Legal notice
  • Legal notice:
 

Related papers

Presentation: Oral at Nanotechnologia PL, by Elzbieta Krasicka-Cydzik
See On-line Journal of Nanotechnologia PL

Submitted: 2010-06-08 23:15
Revised:   2010-09-07 00:21