Prezentacja Fundacji NANONET

Monika Michalska 1,2Anna Maczka 1

1. Fundacja NANONET, Stabłowicka 147/149, Wrocław 54-066, Poland
2. Institute of Electronic Materials Technology (ITME), Wólczyńska, Warsaw 01-919, Poland

Abstract

Fundacja NANONET została utworzona w roku 2008, w celu propagowania  wiedzy o nanotechnologii i nanonauce w społeczenstwie  oraz  integrowania  środowiska  naukowego,  akademickiego i przemysłu. Od samego początku siedziba Fundacji mieści się przy Wrocławskim Centrum Badan EIT+, które okazało się znakomitym miejscem do rozwoju takiego typu przedsiewzięć.

Zespół Fundacji tworzą ochotnicy, dla których nanotechnologia jest pasją. Są to w większości studenci, doktoranci, młodzi naukowcy i ludzie z doświadczeniem zawodowym, kreujący aktywnie otaczający świat. Swoją działalność rozpoczęli od stworzenia polskojęzycznego portalu o nanotechnologii nanonet.pl (poczatek 2006 r.), który obecnie jest największym internetowym medium polskojęzycznym o nanotechnologii. Jednym z elementów portalu jest newsletter prowadzony przez Monikę Michalską.
Oprócz  ww. portalu  fundacja  prowadzi  również: Wirtualną Giełdę Kooperacyjną – NanoBroker.org,  która  jest wielopłaszczyznową platformą wymiany informacji pomiędzy instytucjami badawczymi, przemysłem i organizacjami. Platforma jest prowadzona w językach angielskim, niemieckim i polskim wraz z partnerami  z kraju i zagranicy: Nanoinitiative Bayern, Nano-Cluster Bodensee, WCB EIT +, Cluster Chemii, ADSOL, koordynowana przez Jacka Doskocza.
NanoGallery.eu – Multimedialnie o nanotechnologii – anglojęzyczny  serwis  ukazujacy  z  bliska  świat  nanotechnologii,  kierowany przez Annę Mączkę. Znajduje sie tu zbiór filmów, animacji zdjęć ukazujących  świat  nanotechnologii.  Celem  portalu jest zafascynowanie ludzi nanotechnologią, ukazanie jej piękna oraz możliwości, a przede wszystkim udostępnianie materiałów edukacyjnych. Kolejnym serwisem jest NanoDialog.eu, przedstawiający zagrożenia i korzyści związane z rozwojem nanotechnologii, prowadzony przez Piotra Home.
Fundacja  oprócz  działań  w  internecie  współorganizuje  równiez konferencje, polskie stoiska wystawowe na międzynarodowych targach (np. NANOEUROPE, NANOSOLUTIONS), inicjuje projekty  edukacyjne.  NEL  2008  jest  przykładem  projektu  edukacyjnego  wykorzystujacego  internet  do  przekazu  informacji. Wykłady  dotyczyły  nanotechnologii  i  nanoaplikacji,  a  wykłady były prowadzone przez specjalistów ze świata nauki i przemysłu. Fundacja otrzymała za projekt NEL2008 nagrodę „Innowacyjna Usługa” na VII Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej Nowych Technologii. W szkoleniu wzięło udział ponad 300 osób z całej Polski (z jednym z wykładów zapoznało się ponad 2 tys. osób).
Na  bazie  tego  doświadczenia  fundacja  wraz  z  firmą  ADSOL realizowała  projekt:  „Zaawansowane  technologie  przyszłością Polski w Unii Europejskiej – Wirtualna Konferencja dla studentów i doktorantów uczelni polskich”, która odbyła sie 23-28 listopada
2009 r. (www.wirtualnakonferencja.pl). Projekt ten był realizowany w ramach „Konkursu dotacji na promocje wykorzystywania przez Polskę  Funduszy  Europejskich  na  5-lecie  członkostwa  Polski w  Unii  Europejskiej”,  ogłoszonego  przez  Ministerstwo  Rozwoju Regionalnego i Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, współfinansowanego ze srodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Konferencja odbyła się w internecie w trybie asynchronicznym i wzięło w niej udział ponad 300 osób.

Dodatkowo  Fundacja NANONET jest  inicjatorem  i  członkiem konsorcjum NanoCons, którego celem jest dostarczanie rozwiązań nanotechnologicznych, oraz  członkiem  klastra PLUSUJ.PL – organizacji upowszechniających naukę i technikę w społeczeństwie.
Fundacja rozwija się dzięki wolontariuszom oraz sponsorom, za co serdecznie dziękujemy.


Zapraszamy na nasze portale:
www.nanonet.pl, www.nanobroker.org, www.nanogallery.eu,
www.nanodialog.eu, www.wirtualnakonferencja.pl

Legal notice
 • Legal notice:

  Copyright (c) Pielaszek Research, all rights reserved.
  The above materials, including auxiliary resources, are subject to Publisher's copyright and the Author(s) intellectual rights. Without limiting Author(s) rights under respective Copyright Transfer Agreement, no part of the above documents may be reproduced without the express written permission of Pielaszek Research, the Publisher. Express permission from the Author(s) is required to use the above materials for academic purposes, such as lectures or scientific presentations.
  In every case, proper references including Author(s) name(s) and URL of this webpage: http://science24.com/paper/23252 must be provided.

 

Related papers
 1. The influence of CeO2 on electrochemical performance of LiMn2O4.
 2. Novel synthesis of olivine lithium metal phosphates LiMPO4 (M = Fe, Mn, Ni, Co) - analysis and studies.
 3. LiMn2O4/graphene oxide as a cathode material for lithium ion battery
 4. Li4Ti5O12/CNT as an anode material for LiBs - structural, morphological and electrochemical studies
 5. Synthesis of nano-Li4Ti5O12 decorated by silver nanoparticles as an anode material for lithium ion batteries
 6. Structural and electrochemical studies on LiMn2O4 cathode material for LIBs coated with ceramic oxides
 7. Safe nanomaterials of spinel structure for lithium-ion secondary batteries 
 8. Electronic structure of nanocrystals YF3­­: RE
 9. Electronic structure of nanocrystals YF3­­: RE
 10. NANONET Foundation
 11. Otwarcie konferencji
 12. Synthesis and studies on LiMn2O4/Carbon nanocomposites as a cathode materials for lithium ion batteries
 13. NANONET Foundation
 14. Materials for lithium ion batteries
 15. Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET

Presentation: Oral at Nanotechnologia PL, by Monika Michalska
See On-line Journal of Nanotechnologia PL

Submitted: 2010-06-18 22:26
Revised:  2010-09-07 00:11
Google
 
Web science24.com
© 1998-2021 pielaszek research, all rights reserved Powered by the Conference Engine