Search for content and authors
 

Prezentacja Fundacji NANONET

Monika Michalska 1,2Anna Maczka 1

1. Fundacja NANONET, Stabłowicka 147/149, Wrocław 54-066, Poland
2. Institute of Electronic Materials Technology (ITME), Wólczyńska, Warsaw 01-919, Poland

Abstract

Fundacja NANONET została utworzona w roku 2008, w celu propagowania  wiedzy o nanotechnologii i nanonauce w społeczenstwie  oraz  integrowania  środowiska  naukowego,  akademickiego i przemysłu. Od samego początku siedziba Fundacji mieści się przy Wrocławskim Centrum Badan EIT+, które okazało się znakomitym miejscem do rozwoju takiego typu przedsiewzięć.

Zespół Fundacji tworzą ochotnicy, dla których nanotechnologia jest pasją. Są to w większości studenci, doktoranci, młodzi naukowcy i ludzie z doświadczeniem zawodowym, kreujący aktywnie otaczający świat. Swoją działalność rozpoczęli od stworzenia polskojęzycznego portalu o nanotechnologii nanonet.pl (poczatek 2006 r.), który obecnie jest największym internetowym medium polskojęzycznym o nanotechnologii. Jednym z elementów portalu jest newsletter prowadzony przez Monikę Michalską.
Oprócz  ww. portalu  fundacja  prowadzi  również: Wirtualną Giełdę Kooperacyjną – NanoBroker.org,  która  jest wielopłaszczyznową platformą wymiany informacji pomiędzy instytucjami badawczymi, przemysłem i organizacjami. Platforma jest prowadzona w językach angielskim, niemieckim i polskim wraz z partnerami  z kraju i zagranicy: Nanoinitiative Bayern, Nano-Cluster Bodensee, WCB EIT +, Cluster Chemii, ADSOL, koordynowana przez Jacka Doskocza.
NanoGallery.eu – Multimedialnie o nanotechnologii – anglojęzyczny  serwis  ukazujacy  z  bliska  świat  nanotechnologii,  kierowany przez Annę Mączkę. Znajduje sie tu zbiór filmów, animacji zdjęć ukazujących  świat  nanotechnologii.  Celem  portalu jest zafascynowanie ludzi nanotechnologią, ukazanie jej piękna oraz możliwości, a przede wszystkim udostępnianie materiałów edukacyjnych. Kolejnym serwisem jest NanoDialog.eu, przedstawiający zagrożenia i korzyści związane z rozwojem nanotechnologii, prowadzony przez Piotra Home.
Fundacja  oprócz  działań  w  internecie  współorganizuje  równiez konferencje, polskie stoiska wystawowe na międzynarodowych targach (np. NANOEUROPE, NANOSOLUTIONS), inicjuje projekty  edukacyjne.  NEL  2008  jest  przykładem  projektu  edukacyjnego  wykorzystujacego  internet  do  przekazu  informacji. Wykłady  dotyczyły  nanotechnologii  i  nanoaplikacji,  a  wykłady były prowadzone przez specjalistów ze świata nauki i przemysłu. Fundacja otrzymała za projekt NEL2008 nagrodę „Innowacyjna Usługa” na VII Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej Nowych Technologii. W szkoleniu wzięło udział ponad 300 osób z całej Polski (z jednym z wykładów zapoznało się ponad 2 tys. osób).
Na  bazie  tego  doświadczenia  fundacja  wraz  z  firmą  ADSOL realizowała  projekt:  „Zaawansowane  technologie  przyszłością Polski w Unii Europejskiej – Wirtualna Konferencja dla studentów i doktorantów uczelni polskich”, która odbyła sie 23-28 listopada
2009 r. (www.wirtualnakonferencja.pl). Projekt ten był realizowany w ramach „Konkursu dotacji na promocje wykorzystywania przez Polskę  Funduszy  Europejskich  na  5-lecie  członkostwa  Polski w  Unii  Europejskiej”,  ogłoszonego  przez  Ministerstwo  Rozwoju Regionalnego i Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, współfinansowanego ze srodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Konferencja odbyła się w internecie w trybie asynchronicznym i wzięło w niej udział ponad 300 osób.

Dodatkowo  Fundacja NANONET jest  inicjatorem  i  członkiem konsorcjum NanoCons, którego celem jest dostarczanie rozwiązań nanotechnologicznych, oraz  członkiem  klastra PLUSUJ.PL – organizacji upowszechniających naukę i technikę w społeczeństwie.
Fundacja rozwija się dzięki wolontariuszom oraz sponsorom, za co serdecznie dziękujemy.


Zapraszamy na nasze portale:
www.nanonet.pl, www.nanobroker.org, www.nanogallery.eu,
www.nanodialog.eu, www.wirtualnakonferencja.pl

 

Legal notice
  • Legal notice:
 

Related papers

Presentation: Oral at Nanotechnologia PL, by Monika Michalska
See On-line Journal of Nanotechnologia PL

Submitted: 2010-06-18 22:26
Revised:   2010-09-07 00:11