Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET

Monika Michalska ,  Anna Maczka ,  Adam Szatkowski 

Fundacja NANONET, Stabłowicka 147/149, Wrocław 54-066, Poland

Abstract

Fundacja NANONET została stworzona w celu propagowania wiedzy o nanotechnologii i nanonauce w społeczeństwie oraz integrowania środowiska naukowego, akademickiego i przemysłu.

Zespół Fundacji tworzą ludzie, dla których nanotechnologia jest pasją. Są to wolontariusze, którzy łączą swoje obowiązki jako studenci, doktoranci, młodzi naukowcy, czy też pracownicy z aktywnym udzielaniem się w propagowaniu nauki i budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy.

Swoją działalność rozpoczęli od stworzenia polskojęzycznego portalu o nanotechnologii nanonet.pl (początek 2006 r.), który obecnie jest największym internetowym medium polskojęzycznym o nanotechnologii. Jednym z elementów portalu jest newsletter NANONET prowadzony przez Monikę Michalską.

Nanonet.pl to młody, dynamicznie rozwijający się naukowo-techniczno-przemysłowy portal non profit, którego celem jest propagowanie i wspieranie przedsięwzięć związanych z nanotechnologią w kraju i zagranicą.

Od początku istnienia portalu, a następnie Fundacji NANONET jednym z głównych celów jest poprawa jakości życia społeczeństwa poprzez popularyzację nauki, oraz wpływ na poprawę jakości pracy i przedsiębiorczości, które osiągamy poprzez:

 • informowanie o wydarzeniach w kraju i zagranicą
 • stworzenie bazy materiałów naukowych
 • umieszczanie zdjęć i grafiki dotyczącej nanotechnologii
 • stworzenie bazy informacji o szkoleniach i studiach
 • informowanie o korzyściach i zagrożeniach płynących z nanotechnologii
 • zamieszczanie ofert pracy i studiów doktoranckich
 • patronowanie konferencjom naukowym, targom i wydarzeniom.

Portal www.nanonet.pl składa się z poniżej krótko scharakteryzowanych działów:

Dział Informacje zawiera ogłoszenia, czyli przydatne informacje dotyczące nanotechnologii z kraju i ze świata, oferty: pracy, staży, praktyk, studiów doktoranckich.

Dział nanoEdukacja – to miejsce, w którym prezentowane są polskie uczelnie, na których znajdują się kierunki i specjalności związane z nanotechnologią, informacje o szkoleniach i warsztatach z zakresu nanotechnologii, wykłady internetowe i szkolenia oraz eksperymenty i doświadczenia.

Dział nanoBiblioteka: to zbiór wiedzy o nanotechnologii: raporty, ciekawe materiały,  informacje ze świata nanotechnologii, teksty popularno-naukowe, naukowe oraz wiadomości.

Dział nanoMateriały i nanoTechnologie to dział, w którym każdy fascynat nanotechnologii znajdzie informacje, które go zaciekawią. Są tu opisane m.in. zjawiska i procesy w nanoskali, nanomateriały jak i urządzenia diagnostyczne oraz wiele innych informacji dotyczących zastosowań nanomateriałów i nanotechnologii, m.in. w medycynie, optyce, elektronice i innych naukach.

Dział nanoBiznes – można tu znaleźć informacje o projektach, patentach, wynalazkach, czy też produktach, które powstały dzięki zastosowaniu nanotechnologii, a także regulacje prawne i etyczne dotyczące nanotechnologii.

Fundacja NANONET może się również poszczycić takimi portalami jak:

Wirtualna Giełda Kooperacyjna nanoBroker (www.nanobroker.org), która jest platformą wymiany informacji między nauką, a biznesem. Platforma jest prowadzona w językach angielskim, niemieckim i polskim wraz z partnerami  z kraju i zagranicy: Nanoinitiative Bayern, Nano-Cluster Bodensee, WCB EIT +, Cluster Chemii, ADSOL, koordynowana przez Jacka Doskocza.

Celem Wirtualnej Giełdy Kooperacyjnej nanoBroker jest stworzenie wielopłaszczyznowej platformy wymiany informacji pomiędzy instytucjami badawczymi, przemysłem i organizacjami. W jednym miejscu zgromadzone są informacje takie, jak opis instytucji, grup badawczych, organizacji, opis projektów, patentów oraz wydarzeń związanych z nanotechnologią.

Multimedialnie o nanotechnologiinanoGallery (www.nanogallery.eu) – anglojęzyczny  serwis  ukazujący  z  bliska  świat  nanotechnologii,  kierowany przez Annę Mączkę. Znajduje się tu zbiór filmów, artykułów oraz zdjęć ukazujących świat nanotechnologii niedostrzegalny gołym okiem. Celem portalu jest pokazanie i zainteresowanie ludzi tematyką nanotechnologii, ukazanie możliwości jej wykorzystania w różnych aspektach naszego życia. Wierzymy, że każdy, niezależnie od tego, czy jest fanem nanotechnologii, czy też osobą dopiero poznającą ten świat, będzie mógł tu znaleźć coś dla siebie.

Portal nanoDialog (www.nanodialog.eu) zawiera informacje dotyczące etycznych, prawnych i społecznych aspektów wynikających z użycia nanotechnologii (ELSA). Informacje z zakresu ELSA publikujemy dzięki naszej współpracy z naukowcami oraz prawnikami z wiodących w tej dziedzinie uniwersytetów i firm, głównie w Stanach Zjednoczonych. Portal ten prowadzony jest przez Piotra Homę.

Pragniemy również wspomnieć o projektach zakończonych sukcesami:

NELinternetowy kurs poświęcony zaawansowanym technologiom. Fundacja NANONET otrzymała w 2008 roku nagrodę za projekt NEL jako „Innowacyjną Usługę” na „VII Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej Nowych Technologii”. Wykłady publikowane były w okresie od stycznia do czerwca 2008 roku na portalu www.nanonet.pl w specjalnym miejscu przeznaczonym na prowadzenie kursów e-learningowych. Wykłady prowadzone były w dwóch kategoriach:

·NANOTECHNOLOGIA prowadzony przez specjalistów z uczelni wyższych z całej Polski.

·NANOAPLIKACJA prowadzony przez specjalistów z firm nanotechnologicznych i jednej szkoleniowej, mających do czynienia z technikami szkoleń na odległość.

Uczestnictwo wykładach e-learning było bezpłatne, wymagane jedynie było zalogowanie się na portalu.

Wirtualna Konferencja – „Zaawansowane technologie przyszłością Polski w Unii Europejskiej. Wirtualna Konferencja dla studentów i doktorantów uczelni polskich”, która odbyła się w dniach 23-28 listopada 2009. Projekt ten był realizowany w ramach "Konkursu dotacji na promocję wykorzystywania przez Polskę Funduszy Europejskich na 5-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej" ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Konferencja ta skierowana była głównie do studentów i doktorantów, którzy tworzą nową rzeczywistość dzięki swojej pracy i pomysłom. Pragnęliśmy dać im szansę prezentacji własnych wyników badawczych, osiągnięć oraz pomysłów. Konferencja odbywała się z wykorzystaniem jednego z najpopularniejszych i największych nośników informacji jakim jest internet.

Dodatkowo Fundacja NANONET jest inicjatorem i członkiem konsorcjum NanoCons, którego celem jest dostarczanie rozwiązań nanotechnologicznych, oraz członkiem  klastra PLUSUJ.PL – organizacji upowszechniających naukę i technikę w społeczeństwie.

Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii Nanonet została Krajowym Punktem Kontaktowym Europejskiej Platformy Nanofutures zrzeszającej osoby z otoczenia nanotechnologii działającej w ramach 7 Programu Ramowego (http://www.nanofutures.eu). Głównym założeniem Platformy Nanofutures jest dialog pomiędzy społeczeństwem, nauką, przemysłem i instytucjami politycznymi w celu określenia „odpowiedzialnego zarządzania i rozwoju nanotechnologii” na wszystkich szczeblach, począwszy od lokalnych, a na międzynarodowych kończąc. W ramach Platformy Nanofutures poruszane są kwestie związane z nauką, komercjalizacją i finansowaniem badań oraz ich wpływem na środowisko. Dzięki zawiązanej współpracy stanie się możliwe przybliżenie europejskich działań oraz trendów związanych z nanotechnologią w Europie poprzez portale Fundacji Nanonet: www.nanonet.pl i www.nanodialog.eu.

Fundacja rozwija się dzięki wolontariuszom oraz sponsorom, za co serdecznie dziękujemy.

Ze strony zespołu Fundacji NANONET poczynimy wszelkie starania, aby w sposób ciągły popularyzować model społeczeństwa opartego na wiedzy, a także promować innowacyjną gospodarkę, wykorzystującą nanotechnologię.

Zespól Fundacji NANONET

www.nanonet.pl

www.nanogallery.eu

www.nanobroker.org

www.nanodialog.eu

www.wirtualnakonferencja.pl

Fundacja NANONET jest tworzona przez ludzi, dla których nanotechnologia jest pasją.

Legal notice
 • Legal notice:

  Copyright (c) Pielaszek Research, all rights reserved.
  The above materials, including auxiliary resources, are subject to Publisher's copyright and the Author(s) intellectual rights. Without limiting Author(s) rights under respective Copyright Transfer Agreement, no part of the above documents may be reproduced without the express written permission of Pielaszek Research, the Publisher. Express permission from the Author(s) is required to use the above materials for academic purposes, such as lectures or scientific presentations.
  In every case, proper references including Author(s) name(s) and URL of this webpage: http://science24.com/paper/24883 must be provided.

 

Related papers
 1. The influence of CeO2 on electrochemical performance of LiMn2O4.
 2. Novel synthesis of olivine lithium metal phosphates LiMPO4 (M = Fe, Mn, Ni, Co) - analysis and studies.
 3. LiMn2O4/graphene oxide as a cathode material for lithium ion battery
 4. Li4Ti5O12/CNT as an anode material for LiBs - structural, morphological and electrochemical studies
 5. Synthesis of nano-Li4Ti5O12 decorated by silver nanoparticles as an anode material for lithium ion batteries
 6. Structural and electrochemical studies on LiMn2O4 cathode material for LIBs coated with ceramic oxides
 7. Safe nanomaterials of spinel structure for lithium-ion secondary batteries 
 8. Electronic structure of nanocrystals YF3­­: RE
 9. Electronic structure of nanocrystals YF3­­: RE
 10. NANONET Foundation
 11. Otwarcie konferencji
 12. Synthesis and studies on LiMn2O4/Carbon nanocomposites as a cathode materials for lithium ion batteries
 13. NANONET Foundation
 14. Materials for lithium ion batteries
 15. Prezentacja Fundacji NANONET

Presentation: Poster at Nanotechnologia PL 2011, by Monika Michalska
See On-line Journal of Nanotechnologia PL 2011

Submitted: 2011-08-25 10:28
Revised:  2011-09-15 09:07
Google
 
Web science24.com
© 1998-2021 pielaszek research, all rights reserved Powered by the Conference Engine