Zastosowania mikroskopii AFM dla farmacji i medycyny

Ida O. Dulińska-Molak 1Małgorzata Lekka 2Krzysztof J. Kurzydlowski 1

1. Warsaw University of Technology, Faculty of Materials Science and Engineering (InMat), Wołoska 141, Warszawa 02-507, Poland
2. Institut of Nuclear Physics Polish Academy of Science (IFJPAN), Radzikowskieg 152, Kraków 31-342, Poland

Abstract

Mikroskopy sił atomowych (Atomic Force Microscope, AFM) początkowo wykorzystywano do obrazowania topografii atomowo płaskich warstw krystalicznych, cienkich warstw oraz nanocząstek. Obecnie jest nażędziem służącym do badań oddziaływań na poziomie molekularnym. 

Technika AFM daje możliwość prowadzenia pomiarów w środowisku ciekłym zbliżonym do naturalnego otoczenia próbek biologicznych (komórki oraz łańcuchy DNA). Między innymi, technika AFM stanowi doskonałe narzędzie do pomiaru zmian elastyczności żywych komórek oraz do ilościowego wyznaczenia oddziaływań między pojedynczymi parami wybranych biomolekuł.

Czułość detekcji sił, na poziomie kilku pikoniutonów, jest wystarczająca do wykrywania pojedynczych oddziaływań swoistych, istotnych dla przemysłu farmaceutycznego, w którym projektowanie leku opiera się na wybiórczym (swoistym) wiązaniu ligandu z receptorem.

Technika AFM może być wykorzystana w przemyśle medycznym, zajmującym się konstrukcją materiałów będących w bezpośrednim kontakcie z narządami wewnętrznymi ciała ludzkiego poprzez pomiar sił adhezji i energii potrzebnej do zerwania wiązania pomiędzy białkami a powierzchnią badanego materiału.

Aplikacje AFM w medycynie obejmują także zastosowania diagnostyczne poprzez pomiar zmian własności elastycznych komórek, charakterystycznych dla progresji nowotworu.

Autorzy oferują usługi w zakresie pomiarów z wykorzystaniem AFM, specjalistyczne procedury pomiarowe opracowane pod potrzeby zainteresowanych firm oraz szkolenia ich pracowników w technice AFM.

Legal notice
 • Legal notice:

  Copyright (c) Pielaszek Research, all rights reserved.
  The above materials, including auxiliary resources, are subject to Publisher's copyright and the Author(s) intellectual rights. Without limiting Author(s) rights under respective Copyright Transfer Agreement, no part of the above documents may be reproduced without the express written permission of Pielaszek Research, the Publisher. Express permission from the Author(s) is required to use the above materials for academic purposes, such as lectures or scientific presentations.
  In every case, proper references including Author(s) name(s) and URL of this webpage: http://science24.com/paper/23243 must be provided.

 

Related papers
 1. Financing of industry relevant projects in Poland
 2. Electrospun nanocomposites from PHBV for bone tissue engineering
 3. Nanotechnologie w gospodarce województwa podlaskiego
 4. Modeling of growth kinetics of SiC single crystal in PVT process
 5. Application of micro- and nanostructured biomaterials in regenerative medicine
 6. Core-shell P(LLA-CL) based electrospun nanofibers for peripheral nerve tissue engineering
 7. Surface modification of PCL scaffold changes protein adsorption
 8. Atomic force microscopy characterization of corneocytes
 9. TiO2 nanotubes based composite layers for biomedical applications
 10. Modification of epoxy resin properties by adding multi wall carbon nanotubes
 11. Możliwości badawcze Laboratorium Skaningowej Mikroskopii Elektronowej na WIM PW
 12. Otwarcie konferencji
 13. Perspektywy rozwoju nanomateriałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych
 14. Wykorzystanie nanotechnologii w procesie odlewania precyzyjnego
 15. Oczyszczanie i modyfikacja nanomateriałów węglowych
 16. Modyfikacje polimerów stosowanych w lotnictwie za pomocą nanorurek węglowych
 17. Luminescent polyurethane nanocomposites: processing, structure and properties
 18. Micro Sensor for cell force measurement
 19. Preliminary studies on degradation of polylactides fibers
 20. Effect of grain size on reactive diffusion between Ti-Al
 21. TEM investigations of the nanostructure, multilayer CrN/Cr coatings obtained by vacuum-arc method
 22. Bulk  nanostructured  titanium  fabricated  by  hydrostatic  extrusion
 23. Composites PLLA/MWNTs produced by twin-screw microcompounder
 24. Polyurethane-based material with calcite and aragonite for tissue engineering composite scaffolds
 25.  A  degradable and highly porous polyurethane scaffolds for bone tissue engineering
 26. Reduced activation ODS ferritic steel – recent development in high speed hot extrusion processing
 27. Investigation of the DLC and novel DLC-polymer hybrid coatings using FIB and SEM techniques
 28. A combination of microCT and FEM methods for development of a new scaffold for bone regeneration
 29. Properties of transparent elastomer nanocomposites (polyurethane/ ZrO2:Eu3+) as materials for optoelectronic application
 30. Investigation of fatique crack growth rate of Al 5484 ultrafine grained alloy after ECAP process
 31. Fire retardant polyurethane elastomers/aluminophosphorate nanocomposites for higher temperature application
 32. The influence of grain refinement on the corrosion mechanism of 7475 aluminium alloy
 33. Modelling the influence of the grain size distribution on the properties of nanometals
 34. Hybrid functional applied to the study of properties of narrow and wide band gap semiconductors
 35. Recrystallization and Grain Growth in Nano-structured Austenitic Stainless Steel under Electric Current Heating
 36. Effect of deformation and strain rate on diminishing of microstructure of aluminium alloys (AlCu4Zr0.5 and AlZn6Mg3CuZr)
 37. Grain refinement in CuCrZr by SPD processing
 38. Tailoring mechanical properties of nano-structured Eurofer 97 steel for fusion applications
 39. Microscopic and surface analytical characterization of TiO2 nanotubes produced by anodic oxidation and thermal treatment 
 40. Investigation of cells interactions with textile scaffolds for bone tissue enginnering
 41. Culture of osteoblasts on nanostructured titanium – preliminary observation
 42. Electrospun polymeric fibers for cartilage regeneration
 43. Biodegradable and bioabsorbable polymeric - ceramic composites for medical applications
 44. Modelling of plastic deformation of nano-polycrystalline materials
 45. Preliminary examinations of mechanical properties of DLC and novel DLC-polymer hybrid coatings for resurfacing hip prostheses
 46. Optimization of the polymeric scaffolds for bone tissue engineering fabricated by rapid prototyping method
 47. Bone tissue engineered product based on human bone derived cells and polyurethane scaffold
 48. Molecular statics simulation of nanoindentation on nanocrystalline copper
 49. Microstructural and mechanical characterization of zirconia based composite
 50. Modeling of order-disorder phase transition in intermetallic compounds
 51. Optimization of polyurethane structure as the potential materials for bone tissue engineering applications
 52. Fabricationg polyurethane/calcium carbonate composite scaffold for bone tissue engineering
 53. Polyurethane nano-composites with luminescence properties for optics and optoelectronics applications.
 54. Tailoring mechanical properties by grain refinement and particle redistribution
 55. Stochastic Approach To The Changes In The Mechanical Properties Of Nano-Crystalline Materials Induced By Grain Growth
 56. Surface effect on atomic ordering in nano-layered L10 AB binaries: multiscale Monte Carlo Simulation
 57. Characterization of nanopowders
 58. Microstructure and mechanical properties of HE-treated titanium depending on its initial state
 59. Influence of hydrostatic extrusion parameters on the microstructure and mechanical properties of 6082 aluminium alloy
 60. The effect of grain size distribution on mechanical properties of nanometals
 61. Morphological and surface analytical characterization of chemically pretreated Ti surfaces intended for biomedical applications
 62. Electron microscopy studies of magnesium hydride
 63. Microstructure and mechanical properties of 7475 aluminium alloy processed by SPD methods
 64. Investigation of aqueous surface processes and corrosion mechanisms of Al-(Cu)-Fe-Cr quasicrystaline approximant
 65. Characterization of the effects of hydrostatic extrusion on structure and surface properties of 303 austenitic stainless steel
 66. The Effect of Hydrostatic Extrusion on the Corrosion Stability of Austenitic Stainless Steels
 67. The Effect of Hydrostatic Extrusion on Resistance of 316 Austenitic Stainless Steel to Pit Nucleation
 68. Nanomaterials in dental applications
 69. Nanostructure formation in austenitic stainless steel
 70. Evaluation of crystal structure and polytypism of SiC in microwave sintered diamond-SiC composite by TEM and HR-TEM
 71. Hydrogen induced changes in 316L stainless steel microstructure
 72. Statistical model of grain growth in polycrystalline nanomaterials
 73. Repair and regeneration of osteochondral defects in the articular joints
 74. Corrosion resistance of nanostructured titanium
 75. Effect of surface treatment on the microstructure of TA6V
 76. Predicting site occupation of Fe in B2 NiAl from ab initio computations
 77. Structure and properties of polyurethane/YAG:Tb3+ nano-composites with luminescence properties
 78. Structure and thermal properties of epoxy resins nano-composites with flame retardants
 79. The influence of ZrO2 containing 10% Eu 3+ on the polyurethane hard domain structure of nano-composites with luminescence properties
 80. An influence of boehmite modification on the dispersion in the polyurethane matrix
 81. Materials hardness estimation by simulation of the indentation process
 82. Stability of second phase particles during processing by hydrostatic extrusion
 83. The influence of nano - filler on microstructure homogeneity and selected properties of dental ceramic - polymer composites
 84. Grain Boundary Migration in Nanocrystalline Iron
 85. Thermal properties of L10-TiAl from first principle calculations
 86. Structural stability of zirconia ceramic in water and acid solutions
 87. The influence of the structure of metastable τ - phase on magnetic hysteretic properties of Мn55.5Аl44С0.5 alloy
 88. Morphology and chemical characterization of Ti surfaces modified for biomedical applications
 89. Evaluation of degradation degree of dental hybrid composite used as permanent fillings
 90. Optimization of particle reinforced lead-free solders
 91. Microstructural evaluation during particles addition to lead-free solders
 92. Thermal stability of hybrid polyurethane and modified boehmite
 93. Applications of quantitative image analysis to the description of the morphology of hybrid polyurea-nitryle-urethanes
 94. Improvement of wetting and bonding of SiO2 ceramics and urea-urethane elastomer
 95. A hybrid atomistic-continuum finite element modelling of locally disordered crystalline structure
 96. The role of the weak points in the corrosion resistance of hydrostatically extruded steel porducts
 97. The size effect in strength and fracture toughness of deformation origin submicro- and nanomaterials.
 98. The influence of hydrostatic extrusion on mechanical properties and tribological characteristics of an austenitic stainless steel
 99. Fabrication and micro-structure characterization of Al2O3/Ni-P composites with interpenetrating phases
 100. Hydrostatic extrusion of intermetallic Ti-Al layers
 101. PULSE PLASMA SINTERING OF A NANOCRYSTALLINE Cu POWDER
 102. NANOCRYSTALLINE Cu-Al2O3 COMPOSITES SINTERED BY THE PULSE PLASMA TECHNIQUE
 103. Mechanical properties of aluminium processed by equal channel angular pressing
 104. Model for intermetallic phase and intermetallic compound solidification during diffusion soldering
 105. Texture Development in Model Al-Li Alloy Subjected to Severe Plastic Deformation
 106. The Influence of hydrostatic extrusion on microstructure of 6082 aluminum alloy
 107. Combination of ECAP and Hydrostatic Extrusion for ultra-fine grain (UFG) microstructure generation in 99.98% nickel.
 108. Microstructure refinement under high plastic strain rates in hydrostatic extrusion process
 109. Influence of severe plastic deformation on PLC effect in Al 5XXX alloy
 110. Mechanical properties and deformation behaviour of ultra-fine grained nickel.
 111. Formation of ultrafine gradient structure in hard magnetic alloy Fe-30%Cr-8%Co
 112. Sintering temperature effect on structure and properties of Al2O3/Ni-P composites with interpenetrating phases
 113. PLASTIC PROPERTIES OF GaN AND Al2O3 CRYSTAL: FEM-SIMULATION OF NANOINDENTATION CONFIRMED BY HIGH-RESOLUTION MICROSCOPY
 114. SEM investigations of tooth/ filling bonding
 115. Measuring the Grain Size Distribution of Pr-doped Zirconia Nanopowders obtained by Microwave Driven Hydrothermal Synthesis
 116. Nanometals for medical applications
 117. Effect of sever plastic deformation method on microstrucure and mechanical properties of Al and Cu
 118. The influence of twin bands density on microstructure of 316LVM austenitic stainless steel subjected to transverse rolling
 119. Microstructure evaluation in an Al-Li alloy processed by severe plastic deformation
 120. Polymer matrix composites with nanoparticles of TiC obtained by a sol-gel method
 121. Annealing temperature effect on residual stresses in 316L steel subjected to HPT process
 122. FINITE ELEMENT MODELLING OF THE RESIDUAL STRESSES IN THE CERAMIC-ELASTOMER COMPOSITES
 123. EFFECT OF INITIAL MICROSTRUCTURE ON MECHANICAL PROPERTIES OF THE Al-Cu-Mg-Mn ALLOY PROCESSED BY HYDROSTATIC EXTRUSION
 124. THE INFLUENCE OF HIGH-ANGLE BOUNDARIES ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF NANO-CRYSTALLINE IRON OBTAINED BY SEVERE PLASTIC DEFORMATION
 125. Modelling the interaction of crack tip with nanostructure, which creating by deformation.
 126. SHRINKAGE OF DENTAL POLYMERIC COMPOSITES
 127. IN VIVO WEAR OF POLYETHYELNE GLENOID COMPONENTS IN TOTAL SHOULDER ARTHROPLASTY
 128. Atomic-scale Ab-initio computations of the B2-RuAl
 129. Ab-initio calculations of elastic properties Ni3Al and TiAl under pressure
 130. Modelling of the Influence of the Grain Size Distribution on the Grain Growth in Nanocrystals
 131. Ductility of Nanocrystalline Materials Processed by Severe Plastic Deformation
 132. Structural-strength aspects of glass/metallic composite based on Co-Cr-Mo implantation alloy
 133. Microstructure and mechanical properties of binary Al-Li alloys processed by ECAP
 134. Microstructure of the ceramic - polymer composites for dental applications
 135. Effect of Non-conventional Large Deformations on Microstructure and Properties of Metals
 136. Excellent Mechanical Properties of Nickel Processed by High Pressure Techniques
 137. Morphology and properties of oxide films formed on the nanocrystalline 316L austenite steel
 138. Al2O3-Fe functionally graded materials fabricated under magnetic field
 139. Professor CZOCHRALSKI - Distinguished Scientist and Inventor, Founder of the Modern Materials Science
 140. The influence of temperature and pressure on possibility of obtaining Al2O3/Ni-P nanocomposite through hot pressing process.
 141. Mechanical properties nanostructured iron obtained by different methods of Severe Plastic Deformation
 142. Strain localization in nanocrystalline iron after Severe Plastic Deformation
 143. Non-elastic behaviours of high-porosity ceramics and ceramic-polymer composites
 144. The Superplasticity of Hard Magnetic Alloy Fe-23wt.%Co-30%Cr with Submicrocrystalline Structure
 145. Microstructure of Ni-P thin layers obtained by a chemical method
 146. Hydrostatic extrusion and nanostructure formation in an aluminium alloy
 147. Quantitative Description of Microstructure of Nano-materials
 148. The Structure and Mechanical Properties of Low Carbon Low Alloy Steel Subjected to Severe Plastic Deformation
 149. Studies of Ni-P Thin Films by Electroles Deposition Method
 150. Stereology of Nanomaterials
 151. Targeted Research Project: Metallic, Ceramic and Organic Nanomaterials: Processing - Structure - Properties - Applications
 152. Materials Research in Poland

Presentation: Poster at Nanotechnologia PL, by Ida O. Dulińska-Molak
See On-line Journal of Nanotechnologia PL

Submitted: 2010-06-07 12:10
Revised:  2010-06-07 12:30
Google
 
Web science24.com
© 1998-2021 pielaszek research, all rights reserved Powered by the Conference Engine