Search for content and authors
 

Perspektywy rozwoju nanomateriałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych

Krzysztof J. Kurzydlowski 

Warsaw University of Technology, Faculty of Materials Science and Engineering (InMat), Wołoska 141, Warszawa 02-507, Poland

Abstract

W ostatnich latach obserwuje się niezwykłe zainteresowanie materiałami o budowie kontrolowanej w skali nanometrycznej. Przykładami tego typu materiałów są nano-proszki, materiały nano-warstwowe, nano-kompozyty, nano-ceramiki oraz nano-metale.

Podstawą rozwoju nano-materiałów stały się nowe mikroskopowe metody badania/modyfikowania ich struktury. Szczególną rolę odegrał rozwój mikroskopii sił atomowych oraz mikroskopii elektronowej.

Nano-materiały wykazują specyficzne właściwości wynikające z dużego udziału atomów „powierzchniowych” oraz w granicach międzyfazowych i między ziarnowych. Nadaje to im wysokie właściwości mechaniczne, czego przykładem są nano-stopy aluminium.

Wymiary charakterystycznych elementów budowy nano-materiałów, na przykład wielkość drobinek w nano-proszkach, jest porównywalna lub mniejsza od charakterystycznych wielkości fizycznych, (na przykład długości promieniowania świetlnego), i biologicznych (na przykład wymiary komórek). Zmienia zasadniczo funkcjonale cechy nano-materiałów, wykorzystywane, między innymi w medycynie, technologii chemicznej i opto-elektronicznej.

Postępy w rozwoju nano-materiałów nabierają charakteru nano-rewolucji. Na tym etapie dokonuje ię on przede wszystkim w tematyce badawczo rozwojowej. Nieuchronnie zbliża się jednak faza nano-rewolucji przemysłowej, czego dowodem są, między innymi, reklamy produktów wytwarzanych z udziałem na nano-materiałów.

 

Legal notice
  • Legal notice:
 

Related papers

Presentation: Oral at Nanotechnologia PL, by Krzysztof J. Kurzydlowski
See On-line Journal of Nanotechnologia PL

Submitted: 2010-06-21 18:09
Revised:   2010-09-07 00:02