Search for content and authors
 

Wykorzystanie nanotechnologii w procesie odlewania precyzyjnego

Hubert Matysiak 1Julia Ferenc 2Jakub Michalski 3Krzysztof J. Kurzydlowski 2

1. Politechnika Warszawska, Uczelniane Centrum Badawcze Materiały funkcjonalne, Wołoska 141, Warsaw 02-507, Poland
2. Warsaw University of Technology, Faculty of Materials Science and Engineering (InMat), Wołoska 141, Warszawa 02-507, Poland
3. Materials Engineers Group Sp. z o. o. (MEG), Wołoska 141, Warsaw 02-507, Poland

Abstract

Opracowano nowatorską technologię budowania form ceramicznych do odlewania metodą traconego wosku. Dotychczas używano w tym celu materiałów ogniotrwałych o granulacji mikrometrycznej. Autorzy niniejszego abstraktu wprowadzili do mieszaniny nanocząstki tlenku cyrkonu. Dodatek nanoproszku pozwolił zwiększyć w warunkach przemysłowych zawartość masy ciała stałego w mieszaninie do powyżej 85 %. To z kolei pozwala na otrzymanie lepszej jakości warstwy przy-modelowej formy i zwiększa wydajność procesu. Pozytywny wpływ nanocząsteczek wynika z możliwości gęstszego ich upakowania. W rezultacie można zwiększyć zawartość ciała stałego w mieszaninie, nie zmieniając jej właściwości reologicznych.

Nanotechnologię wykorzystuje się także do produkcji spoiw opartych na bazie nanokrzemionki koloidalnej. Spoiwa te wykazują wiele zalet, lecz jednocześnie są podatne na reakcje ze szczególnie reaktywnymi nadstopami odlewniczymi. Autorzy opracowali koncepcję spoiw opartych na nanocząstkach tlenku glinu. Takie spoiwa zwiększą wytrzymałość form nie reagując ze stopionym metalem.

Na bazie doświadczenie we współpracy z przemysłem, oferujemy odlewniom wsparcie w zakresie każdego etapu procesu odlewania precyzyjnego, zarówno z wykorzystaniem nanotechnologii, jak i metod konwencjonalnych.

 

Legal notice
  • Legal notice:
 

Related papers

Presentation: Poster at Nanotechnologia PL, by Julia Ferenc
See On-line Journal of Nanotechnologia PL

Submitted: 2010-06-04 20:24
Revised:   2010-06-18 08:25