Search for content and authors
 

Oczyszczanie i modyfikacja nanomateriałów węglowych

Leszek Stobinski 1,2Artur Małolepszy 1Marta Mazurkiewicz 1Krzysztof J. Kurzydlowski 1

1. Warsaw University of Technology, Faculty of Materials Science and Engineering (InMat), Wołoska 141, Warszawa 02-507, Poland
2. Polish Academy of Sciences, Institute of Physical Chemistry, Kasprzaka 44/52, Warszawa 01-224, Poland

Abstract

Naszym głównym zainteresowaniem jest oczyszczanie i modyfikacja nanomateriałów węglowych, w szczególności wielościennych nanorurek węglowych.

Do chwili obecnej opracowaliśmy technologie oczyszczania nanorurek węglowych w skali laboratoryjnej i wielkolaboratoryjnej. Aktualnie prowadzimy prace nad różnorodną funkcjonalizacją nanorurek węglowych w skali laboratoryjnej. Dotyczy ona przyłączenia grup karboksylowych (-COOH), hydroksylowych (-OH) i aminowych (-NH2) do końców i ścian nanorurek węglowych.

Funkcjonalizowane nanorurki węglowe stanowią materiał wyjściowy do uzyskania nowoczesnych kompozytów polimerowych i metalicznych.

Nanokompozyty z domieszką funkcjonalizowanych nanorurek węglowych znajdują obecnie szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach chemii (kataliza, nanosensory chemiczne, nowe źródła energii – baterie litowe, ogniwa paliwowe), nanomedycyny (nośniki leków, markery), elektroniki (źródła zimnych elektronów), inżynierii materiałowej (materiały wzmocnione mechanicznie o zwiększonym przewodnictwie elektrycznym i cieplnym, nanoceramika), w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym (lekkie, wytrzymałe materiały konstrukcyjne).

Proponowane przez naszą grupę rozwiązania są nowatorskie i konkurencyjne w skali kraju. Szczególnie interesują nas nanokompozyty o niskiej zawartości nanorurek węglowych, poniżej 1% wagowego.

Aktualnie, w ramach współpracy, proponujemy przygotowanie i dostarczenie różnorodnie funkcjonalizowanych chemicznie i fizycznie nanorurek węglowych w zależności od oczekiwanych właściwości nanokompozytu.

 

Legal notice
  • Legal notice:
 

Related papers

Presentation: Poster at Nanotechnologia PL, by Leszek Stobinski
See On-line Journal of Nanotechnologia PL

Submitted: 2010-06-02 19:22
Revised:   2010-06-03 08:43