Search for content and authors
 

Charakteryzacja nanocząstek z pomocą analizatora Zetasizer Nano ZS firmy Malvern Instruments

Adam Próchniak ,  Marek Sterczewski 

APINSTRUMENTS, Jaworowa 32/2, Warszawa 02-798, Poland

Abstract

Wielkość cząstek i potencjał zeta są ważnymi cechami charakteryzującymi nanocząstki. Technika dynamicznego rozpraszania światła jest doskonałym narzędziem do pomiaru wielkości w dyspersjach nanocząstek. Do niedawna, aby wykonać pomiar bardzo małych, słabo rozpraszających światło cząstek lub silnie rozcieńczonych próbek konieczne było użycie lasera wysokiej mocy. Te problemy eliminuje analizator rozpraszania światła używający techniki bezinwazyjnego rozpraszania wstecznego (NIBS). Ta nowatorska technika pozwala na poprawę jakości sygnału, znacząco zwiększając czułość pomiaru.

Laserowa elektroforeza dopplerowska jest uznaną metodą pomiaru ruchliwości elektroforetycznej i potencjału zeta w dyspersjach cząstek koloidalnych. Nowa technika, będąca połączeniem analizy fazowej rozpraszanego światła (PALS) oraz opatentowanej metody pomiaru zwanej M3 i ich wpływ na zwiększenie dokładności i łatwości pomiaru zostaną omówione. 

Obie techniki zostały zastosowane w analizatorach z rodziny Zetasizer Nano firmy Malvern Instruments Ltd. Przykłady zastosowania tych technik do rozmaitych próbek nanocząstek zostaną przedstawione dla zilustrowania możliwości urządzenia.

Zetasizer Nano ZS - parametry analityczne:

  •   zakres wielkości cząstek: 0,3 nm- 10 μm
  •   zakres stężeń przy pomiarze wielkości cząstek: 0,1 ppm - 40% wag./obj.
  •   zakres wielkości cząstek przy pomiarze potencjału zeta: 3,8 nm - 100 μm
  •   zakres potencjału zeta: typowo +/- 150 mV
  •   zakres temperatury pomiaru: 0 - 90 ºC
  •   pomiar w kuwetach jednorazowych wykluczający cross-contamination


 

Legal notice
  • Legal notice:
 

Related papers

Presentation: Oral at Nanotechnologia PL, by Adam Próchniak
See On-line Journal of Nanotechnologia PL

Submitted: 2010-06-14 12:33
Revised:   2010-06-15 10:33