Search for content and authors
 

Nanotechnologie elektroniczne i fotoniczne w Polsce

Jerzy Kątcki 

Instytut Technologii Elektronowej (ITE), al. Lotników 32/46, Warszawa 02-668, Poland

Abstract
Postępująca miniaturyzacji przyrządów elektronicznych zwiększyła możliwości ich zastosowań. Przyrządy te stały się nieodzownym elementem życia codziennego. Oprócz bliskiej człowiekowi elektroniki użytkowej (komputerów, telefonów komórkowych, telewizorów, nawigacji samochodowej) przyrządy elektroniczne i fotoniczne stosowane są również w innych obszarach np. do poprawy komfortu życia i monitorowania stanu zdrowia pacjenta, monitorowania bezpieczeństwie człowieka i środowiska, monitorowania stanu technicznego konstrukcji. Działy gospodarki, które zdominowała nanoelektronika i nanofotonika to telekomunikacja, medycyna, motoryzacja, lotnictwo, górnictwo, czy energetyka.

W Unii Europejskiej problem wykorzystania nanoelektroniki i nanofotoniki został potraktowany z niezwykła powagą. Utworzone zostały europejskie platformy technologiczne łączące partnerów przemysłowych z ośrodkami badawczymi. Europejska Platforma Technologiczna Nanoelektroniki „European Nanoelectronics Initiative Advisory Council (ENIAC)” opracowała wieloletni program strategiczny rozwoju nanoelektroniki w Europie. Z kolei, Europejska Platforma Technologiczna Fotoniki „Photonics21” wytyczyła na wiele lat kierunki rozwoju nanofotoniki.

W celu implementacji w Unii Europejskiej wspólnych inicjatyw technologicznych w obszarze nanoelektroniki w roku 2008 została utworzona forma partnerstwa publiczno-prywatnego ENIAC Joint Undertaking (ENIAC JU) łącząca ze sobą Komisję Europejską, kraje członkowskie UE ze stowarzyszeniem AENEAS (Association for European NanoElectronics ActivitieS). Celem ENIAC JU jest dalsza miniaturyzacja przyrządów elektronicznych i wzrost ich funkcjonalności w różnych obszarach gospodarki. Członkiem stowarzyszenia AENEAS jest Instytut Technologii Elektronowej. Polska jest reprezentowana zarówno w Radzie Naukowej (Scientific Community Council) ENIAC jak i w Radzie Zarządzającej ENIAC JU.

Dzięki funduszom Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) w ostatnich latach znacznie zwiększyły się nakłady inwestycyjne na infrastrukturę badawczo-rozwojową instytucji naukowych w naszym kraju. Wzrosły zatem możliwości polskich zespołów naukowych również w obszarze nanotechnologii elektronicznych i fotonicznych. W referacie zostaną przedstawione przykłady innowacyjnych rozwiązań w obszarze nanotechnologii elektronicznych i  fotonicznych powstałych w krajowych ośrodkach naukowych. Od wielu lat polskie zespoły naukowe są silnie zaangażowane w projekty międzynarodowe w obszarze nanotechnologii elektronicznych i fotonicznych, w tym projekty w ramach 7. Programu Ramowego UE.

 

Legal notice
  • Legal notice:
 

Related papers

Presentation: Oral at Nanotechnologia PL, by Jerzy Kątcki
See On-line Journal of Nanotechnologia PL

Submitted: 2010-07-14 10:04
Revised:   2010-07-25 21:52