Search for content and authors
 

NT FOR Podlaskie 2020  Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii

Joanna Ejdys ,  Joannicjusz Nazarko 

Politechnika Białostocka, Białystok 15-351, Poland

Abstract

Przedmiotem projektu NT FOR Podlaskie 2020. Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii jest wyznaczenie strategicznych kierunków rozwoju województwa podlaskiego opartych na paradygmacie skokowego wzrostu produktywności, wynikającego z opanowania i wdrożenia innowacyjnych procesów produkcyjnych i przetwórczych wykorzystujących osiągnięcia nano­technologii.

Celem podstawowym projektu foresightu technologicznego NT FOR Podlaskie 2020. Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii jest projekcja podlaskiej strategii rozwoju nanotechnologii do roku 2020, czyli wyznaczenie priorytetowych kierunków rozwoju Podlasia zorientowanych na wykorzystanie nanotechnologii oraz identyfikacja kluczowych dla regionu trajektorii naukowo-badawczych i technologicznych w zakresie nanotechnologii.

Prowadzone w projekcie studia koncentrują się wokół trzech obszarów badawczych:

Obszar 1:         Nanotechnologie w gospodarce Podlasia

Obszar 2:         Badania naukowe w zakresie nanotechnologii na rzecz rozwoju Podlasia

Obszar 3:         Kluczowe czynniki rozwoju nanotechnologii podlaskiej

Planowane przedsięwzięcie foresightu technologicznego NT FOR Podlaskie 2020. Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii, jest próbą promowania przełomowych technologii, w sytuacji gdy rozwój tradycyjnych branż nie powoduje przyspieszenia rozwoju regionu.

 

Legal notice
  • Legal notice:
 

Related papers

Presentation: Poster at Nanotechnologia PL, by Joanna Ejdys
See On-line Journal of Nanotechnologia PL

Submitted: 2010-08-12 18:19
Revised:   2010-08-17 10:17