Search for content and authors
 

Kluczowe nanotechnologie w Projekcie "Foresight technologiczny <<NT FOR Podlaskie 2020>> Regionalna Strategia rozwoju nanotechnologii"

Joannicjusz Nazarko ,  Joanna Ejdys ,  Elżbieta Krawczyk-Dembicka 

Politechnika Białostocka, Białystok 15-351, Poland

Abstract

Projekt "Foresight technologiczny <<NT FOR Podlaskie 2020>> Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii" ukierunkowany jest na opracowanie projekcji podlaskiej strategii rozwoju nanotechnologii do roku 2020. Jednym z głównych celów projektu jest wyznaczenie nanotechnologii kluczowych dla rozwoju województwa podlaskiego. Cel ten został zrealizowany poprzez prace Panelu Kluczowych Technologii (PKT).

Istotnym aspektem przygotowania prac panelu PKT był dobór szerokiego spektrum ekspertów ze świata nauki, biznesu oraz administracji i polityki. Wśród wybranych specjalistów znalazły się zarówno osoby pracujące nad tworzeniem, jak i nad wdrażaniem nanotechnologii oraz osoby ze sfery polityki regionalnej. Eksperci reprezentowali różne regiony Polski, ale w związku ze specyfiką projektu wymagane było ich zaznajomienie z charakterystyką ekonomiczno-społeczną województwa podlaskiego. Do zadań ekspertów należało opracowanie wstępnego katalogu technologii kandydujących z obszaru nano, a następnie ich ocena według kryteriów wykonalności i atrakcyjności w celu wyłonienia technologii kluczowych. Kolejnym etapem była priorytetyzacja technologii kluczowych poprzez ekspercką ocenę ich gotowości technologicznej.

Praca panelu eksperckiego PKT pozwoliła na wyodrębnienie propozycji tych nanotechnologii, które w najwyższym stopniu mogą przyczynić się do dynamicznego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Podlasia.

Szczegółowe wyniki badań zaprezentowane zostaną podczas konferencji "Nanotechnologia - PL".

Projekt "Foresight technologiczny <<NT FOR Podlaskie 2020>> Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Legal notice
  • Legal notice:
 

Related papers

Presentation: Poster at Nanotechnologia PL 2011, by Elżbieta Krawczyk-Dembicka
See On-line Journal of Nanotechnologia PL 2011

Submitted: 2011-08-24 13:34
Revised:   2011-08-30 12:20