Search for content and authors
 

Program LaboTex jako precyzyjne i kompleksowe narzędzie do analizy tekstur krystalograficznych nanomateriałów.

Krzysztof A. Pawlik 

LaboSoft, os. Centrum A 2/83, Kraków 31-923, Poland

Abstract

Powstała w 1997 roku firma LaboSoft (www.labosoft.com.pl) tworzy oprogramowanie stosowane w inżynierii materiałowej, ze szczególnym uwzględnieniem nanomateriałów. Oprogramowanie to pod nazwą LaboTex (www.labotex.com) stosowane jest od kilkunastu lat zarówno w laboratoriach akademickich i instytutach badawczych prowadzących badania podstawowe w ramach nanotechnologii, jak też w laboratoriach przemysłowych doskonalących i kontrolujących procesy technologiczne i ich wpływ na końcową jakość nanomateriałów. Jedną z bardzo ważnych cech nowoczesnych materiałów (w tym nanomateriałów) jest tekstura krystalograficzna. Ma ona wpływ na całą gamę innych własności, takich jak własności mechaniczne, wytrzymałościowe, elektryczne, magnetyczne itd. W ostatnich latach szczególne zastosowanie znalazła analiza tekstury w materiałach elektronicznych, będących bazą dla produkcji procesorów (tekstura interconnects). Rozwój nowoczesnych technik dyfrakcyjnych (w obszarze promieniowania X, neutronów i elektronów), a szczególnie mikroskopii elektronowej, umożliwił uzyskiwanie dokładnych danych eksperymentalnych na poziomie nano, będących danymi wejściowymi do subtelnej i kompleksowej analizy tekstury krystalograficznej nanomateriałów.
Program LaboTex już 14 lat służy (ciągle rozbudowywany o nowe możliwości) w wielu ośrodkach badawczych - naukowych i przemysłowych na świecie jako precyzyjne i kompleksowe narzędzie do analizy tekstur krystalograficznych materiałów (w tym nanomateriałów).
Spotkanie "Nanotechnologia PL" stwarza możliwość prezentacji obecnych możliwości badawczych tego narzędzia.

 

Legal notice
  • Legal notice:
 

Presentation: Oral at Nanotechnologia PL, by Krzysztof A. Pawlik
See On-line Journal of Nanotechnologia PL

Submitted: 2010-07-15 02:27
Revised:   2010-07-21 00:49