Search for content and authors
 

Wydajna synteza nanoporowatych membran z anodyzowanego aluminium z pełni kontrolowanymi parametrami budowy

Wojciech J. Stępniowski 1ZBIGNIEW BOJAR 2

1. Military University of Technology, Faculty of Advanced Technology and Chemistry, Kaliskiego 2, Warszawa 00-908, Poland
2. Military University of Technology (WAT), Kaliskiego 2, Warszawa 00-908, Poland

Abstract

            Obecnie uwaga nauki skupia się na materiałach, które zyskują nowe właściwości poprzez zmniejszenie rozmiarów [1]. Materiały te są często uzyskiwane na drodze bardzo wyszukanych, złożonych i czasochłonnych procesów, które czynią je zbyt drogimi dla wdrożenia do przemysłu.

            Wyzwanie to podjęli badacze, rozwijający metody oparte na samoorganizacji. Z jednej strony istnieją metody typu „bottom-up”, dzięki którym uzyskuje się nanodruty, nanorurki, bądź nanokropki, jednakże parametry ich budowy, jak chociażby średnice nanodrutów są bardzo zróżnicowane dla jednej próbki. Jednakże z drugiej strony istnieją metody „top-down” oparte na osadzaniu materiału w szablony, w tym w nanoporowate anodyzowane aluminium. Metody te zapewniają uzyskanie nanomateriału, przykładowo nanodrutu, z pożądanymi średnicami i odległościami pomiędzy nimi [2].

            W badaniach uzyskano heksagonalnie uporządkowane nanopory w Al2O3 na drodze dwustopniowej anodyzacji w 0.3 M kwasie szczawiowym. Średnica tak uzyskanych porów, ściśle skorelowana z warunkami procesu, takimi jak potencjał, temperatura i stężenie elektrolitu, czy czas anodyzacji, waha się w granicach od 23 do 140 nm. Prowadzenei anodyzacji w temperaturach wyższych od 30 oC zapewniło szybki i wydajny wzrost nanoporowatego tlenku, jednocześnie skutkujący możliwością skrócenia procesu. Ponadto prowadzono anodyzacje w potencjałach niższych niż 30 V, przy czym w literaturze nie istnieją doniesienia o anodyzacjach przy takich niskich potencjałach w kwasie szczawiowym. Jednoczesny niski potencjał i wysoka temperatura procesu zezwalają na szybkie uzyskanie nanoporowatego szablonu z AAO z porami o średnicach poniżej 30 nm i odległościami pomiędzy nimi poniżej 70 nm, dając materiał o względnie wysokiej porowatości. Możliwym jest uzyskanie heksagonalnie uporządkowanego nanoporowatego szablony z Al2O3 z licznością porów większą niż 300 porów na mm2. Materiały te mogą z powodzeniem być zastosowane w takich dziedzinach nauki jak fotonika [3], czy energetyka odnawialna [4], służąc jako materiał do którego osadzany będzie pożądana substancja.

            Z punktu widzenia przemysłu wysokich technologii, nanoporowaty Al2O3 zezwala na uzyskanie heksagonalnie uporządkowanych nanostruktur wysokiej jakości, o z góry założonych wymiarach i ich jednoczesnym małym rozrzucie. Co więcej, anodyzacja aluminium w wymienionych wyżej warunkach zezwala na stosunkowo wydajne i niedrogie uzyskanie kluczowego materiału to syntez typu „top-down”.

  1. Springer’s Handbook of Nanotechnology, Bharat Bhushan (ed.), Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2004
  2. G.D. Sulka, L.Zaraska, W.J.Stępniowski “Anodic porous alumina as a template for nanofabrication", in: Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology 2nd Edition, H.S. Nalwa (Ed.), American Scientific Publishers - (in print)
  3. Wojciech J. Stępniowski, Janusz D. Fidelus, Zbigniew Bojar – Unpublished results
  4. Wojciech J. Stępniowski, Małgorzata Norek, Zbigniew Bojar, Jerzy Bystrzycki – Unpublished results
 

Legal notice
  • Legal notice:
 

Related papers

Presentation: Invited oral at Nanotechnologia PL, by Wojciech J. Stępniowski
See On-line Journal of Nanotechnologia PL

Submitted: 2010-05-13 08:48
Revised:   2010-05-31 13:11