Search for content and authors
 

Badania stabilności koloidów z nanosrebrem o różnej granulacji w środowisku wodnym i organicznym

Anita K. Smolarek 1Andrzej J. Mościcki Andrzej E. Kinart 

1. Amepox Sp. z o.o. (AMEPOX), Jaracza 6, Łódź 90-268, Poland

Abstract

Unikalne właściwości fizyczne, chemiczne, biologiczne i farmakologiczne, jakie wykazują materiały zawierające w swojej strukturze srebro w skali nano, skłaniają do poszukiwań metod otrzymywania i stabilizacji nanoukładów zawieszonych w wodzie lub rozpuszczalnikach organicznych. Z punktu widzenia biochemicznego najważniejszą cechą preparatów zawierających nanosrebro są ich zdolności bakterio- i grzybobójcze. Przegląd danych literaturowych pokazuje, że dzięki takim własnościom materiały zawierające nanocząstki srebra znajdują zastosowanie w produktach powszechnego użytku.

Opracowywane w naszym laboratorium technologie stawiają przed wodnymi i niewodnymi roztworami nanosrebra określone wymagania. Jednym z najważniejszych jest brak sedymentacji.

Dla naszych roztworów nanosrebra, charakteryzujących się różną granulacją i różną budową otoczki ochronnej, ocena tej własności opierała się na badaniach wiskozymetrycznych i fotometrycznych prowadzonych w szerokich przedziałach czasowych. Uzyskane wyniki jednoznacznie wykazały, że w roztworach tych nie obserwuje się niepożądanych efektów sedymentacyjnych. Oznacza to, że spełniają one główne kryterium aplikacyjne.

ani_21_z_legenda.JPG  

                      

 

Legal notice
  • Legal notice:
 

Related papers

Presentation: Poster at Nanotechnologia PL, by Anita K. Smolarek
See On-line Journal of Nanotechnologia PL

Submitted: 2010-04-19 14:10
Revised:   2010-08-23 13:56