Search for content and authors
 

Nanokrzemionki sferyczne do zastosowań high-tech

Maria Zielecka ,  Elżbieta Bujnowska ,  Regina Jeziorska ,  Blanka Kępska ,  Anna Pytel ,  Magdalena Wenda 

Instytut Chemii Przemysłowej (IChP), Rydygiera 8, Warszawa 01-793, Poland

Abstract

Nanonapełniacze krzemionkowe są ważnym kierunkiem rozwoju nanomateriałów ze względu na możliwość modyfikacji ich struktury oraz bardzo duży zakres potencjalnych zastosowań tych materiałów. Nanoproszki krzemionkowe są ważnym, szybko rozwijającym się kierunkiem w obszarze nanomateriałów o potencjalnie bardzo szerokim zakresie zastosowań przede wszystkim typu high-tech, głównie jako nanonapełniacze i nanokatalizatory.
W ostatnich latach w Instytucie Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego opracowania nowoczesną technologię otrzymywania nanoproszków krzemionkowych i krzemionkowo-tytanowych w procesie zol-żelowym [1-2].
Opracowane oryginalne technologie umożliwiają otrzymywania    sferycznych
nanokrzemionek niefunkcjonalizowanych i funkcjonalizowanych jak również zawierających im mobilizowane nanosrebro i nanomiedź. Odpowiednie sterowanie opracowanym w IChP procesem zol-żel umożliwia otrzymanie nanocząstek krzemionkowych o założonym jednorodnym rozkładzie wielkości ziaren kulistych, określonej powierzchni właściwej oraz wybranym rodzaju modyfikacji skrojonym na miarę zaplanowanego zastosowania. Szerokie możliwości zastosowania tych materiałów ilustruje diagram:

Siłę napędową w procesie powiększania skali i komercjalizacji wyników stanowi kierunek nanonapełniaczy ponieważ wprowadzenie dodatków o wymiarach cząstek w nanoskali umożliwia istotną zmianę właściwości fizycznych i przetwórczych kompozytów polimerowych i farb w porównaniu do tradycyjnych materiałów.
1.    Patent nr 198188 (2008) oraz 204519 (2010)
2.    Zgłoszenie patentowe nr PL 391169 (2010) oraz PL 390296 (2010) oraz PL 390751 (2010)
Praca współfinansowana przez NCBiR Y 555 55t: YK5/1555555551555555558

The original technology of the group of silica nanofillers based on silica  nanospheres was developed2. The progress of the studies on scaling-up the process as well as very good application results afford possibilities to the continuation of  these studies in the direction of silica nanofillers modified by immobilization of silver or copper nanoparticles on the nanosilica surface. This new group of nanofillers is very interesting due to their antimicrobial and antifungi properties3. The most important advantage of the developed additives lies in the unique stability of silver and copper nanoparticles as well as in harmlessness of these systems to human beings. Moreover, due to very high stability of nanosilver and nanocopper immobilized of the surface of silica nanospheres their needed effective concentration in the polymer nanocomposite is very low, not exceeding few ppm. It should be underlined that the developed additives improve also the mechanical and barrier properties of polymer nanocomposites as well as their thermal resistance what is accompanied by lower flammability. The area of applications is very wide covering the following directions: household goods, equipment for hospitals and other buildings with higher sanitary requirements, packaging materials.

1.     Nanocomposites, Research Report FR 2303, Freedonia Research Group, February  2008

2.     Zielecka M. at all Patent No. 198188, Warsaw, UPRP, 2008.

3.     Zielecka M. at all Patent Appl. No P – 390296 Warsaw, UPRP, 2010.

 Praca współfinansowana przez NCBiR projekt: KB/146/13562/IT1-B/U/08

 

Legal notice
  • Legal notice:
 

Related papers

Presentation: Invited oral at Nanotechnologia PL, by Maria Zielecka
See On-line Journal of Nanotechnologia PL

Submitted: 2010-05-31 09:39
Revised:   2010-07-19 16:01