Search for content and authors
 

Materiały na bazie nanokrystalicznego dwutlenku tytanu fotoaktywowane światłem widzialnym 

Wojciech Macyk 1Przemysław Łabuz 1Grażyna Stochel 1Piotr Heczko 2Magdalena Strus 2Gabriela Konopka-Cupiał 3

1. Jagiellonian University, Faculty of Chemistry, Ingardena 3, Kraków 30-060, Poland
2. Jagiellonian University, Collegium Medicum (CM UJ), ul.Św.Anny 12, Kraków, Poland
3. Uniwersytet Jagielloński, Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU), Czapskich 4, Kraków 31-110, Poland

Abstract

Przedmiotem projektu są materiały o właściwościach fotokatalitycznych stworzone na bazie nanokrystalicznego dwutlenku tytanu zmodyfikowanego w sposób umożliwiający wykorzystanie światła widzialnego. Materiały te efektywnie fotokatalizują degradację związków organicznych oraz fotoinaktywują komórki bakterii.

Zalety materiałów na bazie modyfikowanego nanokrystalicznego TiO2 to:

 • brak toksyczności w ciemności, zarówno gotowego materiału, jak i substratów wykorzystywanych do jego syntezy;
 • efekt silnej fototoksyczności względem mikroorganizmów wywoływany naświetlaniem światłem widzialnym, dzięki czemu nie trzeba stosować drogich lamp emitujących szkodliwe promieniowanie ultrafioletowe;
 • możliwość tworzenia klarownych roztworów koloidalnych, łatwo wnikających w trudno dostępne miejsca oraz dających możliwość tworzenia cienkich fotodezynfekujących warstw na różnych podłożach;
 • stabilność w szerokim zakresie pH, w szczególności przy pH=7 obojętnym dla żywych organizmów, w odróżnieniu od niemodyfikowanego nanokrystalicznego TiO2 wykazującego stabilność tylko w środowisku kwaśnym;
 • brak negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne i organizm ludzki;
 • niski koszt produkcji.

Materiały te mogą znaleźć zastosowanie jako:

 • preparaty do pokrywania powierzchni warstwą samoczyszczącą, w szczególności wykonanych z materiałów przeźroczystych;
 • roztwory do sterylizacji i odkażania, np. narzędzi chirurgicznych, cewników oraz innych elementów szklanych i plastikowych stosowanych w medycynie;
 • preparaty dezynfekujące do fotodynamicznej inaktywacji mikroorganizmów;
 • płyny czyszczące do pielęgnacji soczewek kontaktowych.

 

Legal notice
 • Legal notice:
 

Related papers

Presentation: Poster at Nanotechnologia PL, by Przemysław Łabuz
See On-line Journal of Nanotechnologia PL

Submitted: 2010-06-01 09:36
Revised:  2010-07-26 11:17