Search for content and authors
 

Kompozytowe proszki o wysokiej dyspersji faz międzymetalicznych i ceramicznych otrzymywanych aktywowaną syntezą wysokotemperaturową ASHS

Boleslaw M. Formanek ,  Krzysztof Szymański ,  Grzegorz J. Moskal ,  Bożena Szczucka-Lasota 

Silesian University of Technology, Department of Materials Science, Krasińskiego 8, Katowice 40-019, Poland

Abstract

            Scharakteryzowano grupę kompozytowych proszków otrzymywanych w cyklu technologicznym zapewniającym koherencję faz twardych z plastyczną osnową metaliczną.        Proszki otrzymywano w złożonym cyklu reaktywnego i wysokoenergetycznego mielenia, mechanicznego stopowania i samorozwijającej się syntezy wysokotemperaturowej ASHS. Wykorzystano procesy aluminotermicznej i węgloaluminotermicznej redukcji tlenków dla procesów syntezy proszków. Przedstawiono schemat procesu otrzymywania kompozytowych proszków, ich wybrane struktury i skład fazowy. Przykłady kompozytowych proszków można określić wzorami:

FeCr-FeAl-TiAl-Al2O3

FeAl-TiC-Al2O3

FexAly-Al2O3,

NiAl-SiC,

FeAl-Cr3C2-Al2O3

            Proszki są stosowane do natryskiwania cieplnego powłok metodami HVOF, APS spiekania i modyfikacji lekkich stopów. Proszki zawierające fazy o wysokiej, drobno dyspersyjnej nanostrukturze są wytwarzane w skali laboratoryjnej i produkcyjnej.

Grupy proszków są chronione prawem autorskim i patentowym.

 

Legal notice
  • Legal notice:
 

Related papers

Presentation: Poster at Nanotechnologia PL, by Boleslaw M. Formanek
See On-line Journal of Nanotechnologia PL

Submitted: 2010-09-01 13:40
Revised:   2010-09-01 13:42