Search for content and authors
 

Krzysztof Szymański

e-mail:
phone:
fax:
web:
interest(s):

Affiliation:


Silesian University of Technology, Department of Materials Science

address: Krasińskiego 8, Katowice, 40-019, Poland
phone:
fax:
web:

Publications:


  1. Kompozytowe proszki o wysokiej dyspersji faz międzymetalicznych i ceramicznych otrzymywanych aktywowaną syntezą wysokotemperaturową ASHS
  2. Microstructure of Ni(Cr)-Cr_3C_2 -Cr_7C_3 -TiC composite powderGoogle
 
Web science24.com
© 1998-2024 pielaszek research, all rights reserved Powered by the Conference Engine