Nanotechnologia PL

 on-line journal

Time
Duration
Type
Presenting person
Title

September 14th, Tuesday

09:00 00:15:00 Oral Malgorzata Lewandowska Otwarcie konferencji
09:30 00:10:00 Oral Witold Łojkowski Polska  Platforma Nanotechnologii i zarys strategicznego programu "Nanotechnologia i wzrost inwestycji w B&R w Polsce"
09:40 Oral Krzysztof J. Kurzydlowski Perspektywy rozwoju nanomateriałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych
10:10 00:20:00 Oral Jerzy Kątcki Nanotechnologie elektroniczne i fotoniczne w Polsce
10:30 00:10:00 Oral Monika Michalska Prezentacja Fundacji NANONET
10:40 00:20:00 Oral Jacek Doskocz Nanotechnologia we Wrocławskim Centrum Badań EIT+
11:30 Invited oral Renata M. Dębowska Nano: mniejsze - szybsze – precyzyjnie działające?
11:50 00:10:00 Oral Michał J. Ganowicz Nanotechnologia w wypełnieniach stomatologicznych 3M ESPE.
12:00 00:10:00 Oral Paweł Klimek Nanotechnologia w stomatologii. Preparaty z rodziny Nanocare
12:10 00:10:00 Oral Adam Próchniak Charakteryzacja nanocząstek z pomocą analizatora Zetasizer Nano ZS firmy Malvern Instruments
12:20 00:10:00 Oral Agnieszka A. Siupa NanoSight - bespośrednia wizualizacja, określanie rozmiaru i zliczanie nanocząstek w trakcie procesu agregacji protein oraz wpływ różnego rodzaju wody na agregację nanocząstek.
12:30 Invited oral Maria Zielecka Nanokrzemionki sferyczne do zastosowań high-tech
14:00 Invited oral Edward R. Reszke Nowe mikrofalowe reaktory do syntez nanocząstek - wybrane zagadnienia badawcze i przykłady zastosowań
14:20 00:10:00 Oral Elzbieta Krasicka-Cydzik Podłoża biosensorów na bazie implantowych materiałów tytanowych
14:30 Invited oral Wojciech J. Stępniowski Wydajna synteza nanoporowatych membran z anodyzowanego aluminium z pełni kontrolowanymi parametrami budowy
14:50 Invited oral Andrzej E. Kinart Badanie podstawowych właściwości atramentów przewodzących prąd elektryczny dla technologii Ink-Jet
15:10 00:10:00 Oral Justyna Mech Nanofotoniczne układy logiczne
15:40 Invited oral Marcin Zajac Podłoża AMMONO-GaN przyszłością elektroniki półprzewodnikowej
16:00 00:10:00 Oral Krzysztof Grzelakowski Spektromikroskop Elektronowy DEEM
16:10 00:10:00 Oral Ignacy Mościcki IGHT - narzędzia dla nanotechnologii
16:20 00:10:00 Oral Krzysztof A. Pawlik Program LaboTex jako precyzyjne i kompleksowe narzędzie do analizy tekstur krystalograficznych nanomateriałów.
17:00 00:15:00 Oral Susan Anson Behind the Scenes at EUMINAfab a European Infrastructure for micro and nano fabrication and characterisation.
17:15 00:15:00 Oral Frank Dirne Nanofabrication - direct write and replication patterning technologies in EUMINAfab
17:30 00:15:00 Oral Jorge Ramiro EUMINAfab: Micro and nano fabrication technologies for optical and sensor applications
17:45 00:15:00 Oral Steffen G. Scholz Mastermaking technologies inside the EUMINAfab consortium
© 1998-2024 pielaszek research, all rights reserved Powered by the Conference Engine