Nanotechnologia PL 2011

 on-line journal

Time
Duration
Type
Presenting person
Title

September 19th, Monday

08:30 Rejestracja
09:00 Otwarcie konferencji
09:00 00:05:00 Oral Anna Maczka Otwarcie konferencji
09:05 Sesja - Zastosowanie nanotechnologii w medycynie
09:05 00:20:00 Oral Urszula Narkiewicz Europejska Platforma Technologiczna Nanomedycyny
09:25 00:15:00 Invited oral Halina Garbacz Możliwości zastosowania nanokrystalicznego tytanu w medycynie
09:40 00:15:00 Invited oral Łukasz Wasyluk BALTON, Luc – Chopin2 – Pierwszy na świecie stent z biodegradowalną powłoką uwalniajcą lek – pierwszy krok do nanopowłok
09:55 00:15:00 Oral Ewa Stępień Nanocząstki jako czynnik destabilizujący ciągłość śródbłonka naczyniowego – rola oddziaływań molekularnych w aktywacji ekspresji genów
10:10 00:15:00 Oral Katarzyna Niemirowicz Zastosowanie nanocząstek magnetycznych w separacji makromolekuł i drobnoustrojów.
10:25 00:15:00 Oral Kamila Wróbel Charakterystyka porównawcza adhezji cementów kompozytowych klasycznego i wzbogaconego nanocząsteczkami dwutlenku krzemu stosowanych w protetyce stomatologicznej
10:40 Kawa
11:00 Sesja - Aparatura
11:00 00:10:00 Oral Anna Marczewska Antybakteryjny cewnik moczowy
11:10 00:15:00 Oral Jacek Łazowski Innowacyjne urządzenie optyczne bazujące na technologii LED do tamowania mikrokrwawień
11:25 00:20:00 Oral Agnieszka Kowalczyk-Wolińska Zastosowanie systemów xct jako  nieniszczącej techniki  charakteryzacji materiałów i obrazowania z dużą rozdzielczością.
11:45 00:15:00 Oral Mike Leszczynski Multicolor laser diode arrays for medical applications
12:15 00:15:00 Oral Susan Anson Access to high end micro and nano technologies for Life Science applications
12:30 LUNCH
13:30 Sesja - Nanotechnologia w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym
13:30 00:20:00 Invited oral Aleksandra Sołyga-Żurek Nanomateriały w kosmetologii.
13:50 00:20:00 Oral Jacek Dygas Wpływ zmniejszenia średniej wielkości cząstek od skali „mikro” do skali „nano” na skuteczność ich działania.
14:10 00:20:00 Oral Zdzisław Oszczęda Zastosowanie wyników badań w medycynie, kosmetyce i przemyśle NANTES-SYSTEMY NANOTEHNOLOGII
14:30 00:20:00 Invited oral Bożena E. Malinowska Technologia NAVIA® w produktach kosmetycznych
14:50 Kawa
15:10 Sesja - Rola nanotechnologii w medycynie
15:10 00:15:00 Oral Małgorzata Maliszewska-Mazur Nanotechnologia - aspekty środowiskowe
15:25 00:15:00 Oral Tomasz Puzyn Ocena ryzyka nanocząstek dla zdrowia człowieka i środowiska przyrodniczego w oparciu o metody komputerowe
15:40 00:15:00 Oral Jacek Doskocz Rola klastrów i centrów w nauce dla gospodarki
15:55 00:15:00 Oral Beata Kalska-Szostko Nanotechnologia wczoraj i dziś na Uniwersytecie w Białymstoku
16:10 00:15:00 Oral Witold Łojkowski Podsumowanie
16:25 Kawa
17:00 Robocza kolacja
17:00 #1 Poster Agnieszka A. Kaczmarek Anodowanie implantowych stopów tytanu w roztworach glicerolu
17:00 #2 Poster Elżbieta Krawczyk-Dembicka Kluczowe nanotechnologie w Projekcie "Foresight technologiczny <<NT FOR Podlaskie 2020>> Regionalna Strategia rozwoju nanotechnologii"
17:00 #3 Poster Elżbieta Krawczyk-Dembicka Nanomedycyna szansą województwa podlaskiego - wyniki analizy SWOT
17:00 #4 Poster Monika Michalska Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET
17:00 #5 Poster Anna E. Rabajczyk Possibilities of using FT-IR for rapid characteristic of metal oxides in nano-forms
17:00 #6 Poster Anita K. Smolarek Zastosowanie nanotechnologii do nadania tekstyliom cech antybakteryjnych wykorzystywanych w medycynie
17:00 #7 Poster Dariusz Smoleń Solvothermal synthesis of nonstoichiometric hydroxyapatite nanoparticles
17:00 #8 Poster Anna Swiderska - Sroda Optyczny sensor tlenu na bazie nanokrystalicznego ZrO2
17:00 #9 Poster Jacek Wojnarowicz Solwotermalna synteza domieszkowanego nano tlenku cynku dla projektu NanoFATE.
17:00 #11 Poster Zdzisław Oszczęda Zastosowanie wyników badań w medycynie, kosmetyce i przemyśle NANTES-SYSTEMY NANOTEHNOLOGII
© 1998-2023 pielaszek research, all rights reserved Powered by the Conference Engine