Search for content and authors
 

Wpływ zmniejszenia średniej wielkości cząstek od skali „mikro” do skali „nano” na skuteczność ich działania.

Jacek Dygas 

WITKO Sp. z o.o., Piłsudskiego 143, Łódź 92-332, Poland

Abstract

Wybrane przykłady porównujące skuteczność podawania preparatów farmaceutycznych, środków leczniczych pochodzenia naturalnego, kosmetyków o średniej wielkości cząstek w skali „mikro” oraz skali „nano” na podstawie wyników badań na komórkach, zwierzętach oraz ludziach.
Omówienie technologii zmniejszania średniej wielkości cząstek, zawężania rozkładu wielkości cząstek oraz tworzenia cząstek substancji aktywnych w skali „nano”.

 

Legal notice
  • Legal notice:
 

Presentation: Oral at Nanotechnologia PL 2011, by Jacek Dygas
See On-line Journal of Nanotechnologia PL 2011

Submitted: 2011-09-07 10:10
Revised:   2011-09-07 10:10