Nanotechnologia PL 2011

 on-line journal

Time
Duration
Type
Presenting person
Title

September 19th, Monday

09:00 00:05:00 Oral Anna Maczka Otwarcie konferencji
09:05 00:20:00 Oral Urszula Narkiewicz Europejska Platforma Technologiczna Nanomedycyny
09:25 00:15:00 Invited oral Halina Garbacz Możliwości zastosowania nanokrystalicznego tytanu w medycynie
09:40 00:15:00 Invited oral Łukasz Wasyluk BALTON, Luc – Chopin2 – Pierwszy na świecie stent z biodegradowalną powłoką uwalniajcą lek – pierwszy krok do nanopowłok
09:55 00:15:00 Oral Ewa Stępień Nanocząstki jako czynnik destabilizujący ciągłość śródbłonka naczyniowego – rola oddziaływań molekularnych w aktywacji ekspresji genów
10:10 00:15:00 Oral Katarzyna Niemirowicz Zastosowanie nanocząstek magnetycznych w separacji makromolekuł i drobnoustrojów.
10:25 00:15:00 Oral Kamila Wróbel Charakterystyka porównawcza adhezji cementów kompozytowych klasycznego i wzbogaconego nanocząsteczkami dwutlenku krzemu stosowanych w protetyce stomatologicznej
11:00 00:10:00 Oral Anna Marczewska Antybakteryjny cewnik moczowy
11:10 00:15:00 Oral Jacek Łazowski Innowacyjne urządzenie optyczne bazujące na technologii LED do tamowania mikrokrwawień
11:25 00:20:00 Oral Agnieszka Kowalczyk-Wolińska Zastosowanie systemów xct jako  nieniszczącej techniki  charakteryzacji materiałów i obrazowania z dużą rozdzielczością.
11:45 00:15:00 Oral Mike Leszczynski Multicolor laser diode arrays for medical applications
12:15 00:15:00 Oral Susan Anson Access to high end micro and nano technologies for Life Science applications
13:30 00:20:00 Invited oral Aleksandra Sołyga-Żurek Nanomateriały w kosmetologii.
13:50 00:20:00 Oral Jacek Dygas Wpływ zmniejszenia średniej wielkości cząstek od skali „mikro” do skali „nano” na skuteczność ich działania.
14:10 00:20:00 Oral Zdzisław Oszczęda Zastosowanie wyników badań w medycynie, kosmetyce i przemyśle NANTES-SYSTEMY NANOTEHNOLOGII
14:30 00:20:00 Invited oral Bożena E. Malinowska Technologia NAVIA® w produktach kosmetycznych
15:10 00:15:00 Oral Małgorzata Maliszewska-Mazur Nanotechnologia - aspekty środowiskowe
15:25 00:15:00 Oral Tomasz Puzyn Ocena ryzyka nanocząstek dla zdrowia człowieka i środowiska przyrodniczego w oparciu o metody komputerowe
15:40 00:15:00 Oral Jacek Doskocz Rola klastrów i centrów w nauce dla gospodarki
15:55 00:15:00 Oral Beata Kalska-Szostko Nanotechnologia wczoraj i dziś na Uniwersytecie w Białymstoku
16:10 00:15:00 Oral Witold Łojkowski Podsumowanie
© 1998-2024 pielaszek research, all rights reserved Powered by the Conference Engine