Search for content and authors
 

Rola klastrów i centrów w nauce dla gospodarki

Jacek Doskocz 

Wrocławskie Centrum Badań EIT Sp.z o.o. (EIT), ul. Stabłowicka 147/149, Wrocław 54-066, Poland

Abstract

NANOKLASTER.PL
to konsorcjum zrzeszające przedsiębiorstwa i jednostki naukowe oraz jednostki z ich otoczenia działające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wymienione podmioty są związane z nanotechnologią.
NANOKLASTER.PL grupuje w swoich szeregach wykwalifikowaną kadrę inżynieryjną i menedżerską przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych działających w obszarze nanotechnologii i inżynierii materiałowej. Jest nową formą konsolidacji środowiska w czasach szybkiego postępu technologicznego i nasilającej się konkurencji.

Działalność NANOKLASTRA.PL  koncentruje się na wzmacnianiu więzi kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami i ośrodkami badawczymi oraz na współpracy z partnerami zewnętrznymi. Zasadniczym celem działalności NANOKLASTRA.PL jest wzrost konkurencyjności Polskiej NANOTECHNOLOGII, która opiera się na działaniu całych przemysłów i branż. Drugim ważnym elementem jest stymulowanie kierunków badawczych tworzących przewagę konkurencyjną przedsiębiorców, opracowywanie oraz produkcja nowych, innowacyjnych wyrobów dla potrzeb rynkowych.

 

Legal notice
  • Legal notice:
 

Related papers

Presentation: Oral at Nanotechnologia PL 2011, by Jacek Doskocz
See On-line Journal of Nanotechnologia PL 2011

Submitted: 2011-08-29 11:50
Revised:   2011-09-15 07:45