Search for content and authors
 

Nanotechnologia wczoraj i dziś na Uniwersytecie w Białymstoku

Beata Kalska-Szostko 

University of Białystok, Institute of Chemistry, Hurtowa 1, Białystok 15-399, Poland

Abstract

Nanotechnologia jako nauka dynamicznie rozwijająca sie na całym świecie została szczególnie silnie zaszczepiona również w polskim środowisku naukowym pod koniec ubiegłego stulecia. Od tamtej pory zmieniło się wiele jeżeli chodzi o typ materiałów, które podlegają intensywnym pracom badawczym. Koniec ubiegłego stulecia to głównie badania cienkich warstw i materiałów wielowarstwowych. Początek tego stulecia zdominowały nanocząstki, a teraz dużo uwagi poświęca się nanodrutom, nanrurkom oraz materiałom hybrydowym. Zgodnie z ogólnym trendem rozwijały sie również prace badawcze realizowane na Uniwersytecie w Białymstoku, gdzie Instytut Fizyki intensywnie zajmował się badaniami własności cienkich warstw w latach 90-tych, a do Instytutu Chemii zagościła tematyka nanocząstek na przełomie wieków. Pierwotnie badania związane były z polimerami przewodzącymi wzbogacanymi nanocząstkami metalicznymi lub fullerami. Później zaczęto wprowadzać do tematów badawczych nanocząstki magnetyczne i inne materiały typu nano. W chwili obecnej infrastruktura Instytutu Chemii została silnie wsparta przez fundusze europejskie w ramach programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Działanie I.3 Wspieranie innowacji. Podpisaliśmy kontrakt na “Utworzenie Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno Uniwersytetu w Białymstoku” (POPW.01.03.00-20-034/09-00). 

 

Legal notice
  • Legal notice:
 

Related papers

Presentation: Oral at Nanotechnologia PL 2011, by Beata Kalska-Szostko
See On-line Journal of Nanotechnologia PL 2011

Submitted: 2011-09-11 23:37
Revised:   2011-09-11 23:37