Europejska Platforma Technologiczna Nanomedycyny

Urszula Narkiewicz 

West Pomeranian University of Technology, Szczecin (ZUT), Szczecin 70-310, Poland

Abstract

Postęp cywilizacyjny wymusza wzrost wymagań wobec opieki medycznej, która powinna stać się bardziej efektywna i mniej kosztowna. Dla spełnienia tych sprzecznych oczekiwań konieczny jest zintegrowany, zwiększony i zorientowany na zdrowie wysiłek badawczy we wszystkich dyscyplinach naukowych, od biologii, przez chemię, fizykę, do inżynierii materiałowej i technologii. Oczekuje się, ze w spełnieniu tych wymagań znaczną rolę może odegrać nanotechnologia. Nanomedycyna, będąca z definicji zastosowaniem nanotechnologii w medycynie, powinna w zasadniczy sposób pomóc zaspokoić dzisiejsze potrzeby medyczne i rozwiązywać wiele problemów zdrowotnych w przyszłości.

Takie cele stawia sobie Europejska Platforma Technologiczna Nanomedycyny, grupująca przedstawicieli przemysłu, lecznictwa i środowiska akademickiego.

W referacie zostanie przedstawiona dotychczasowa działalność EPTN oraz plany na najbliższą przyszłość, dotyczące między innymi opracowania propozycji Platformy odnośnie kolejnego Programu Ramowego UE na lata 2014-2020 („Horizon 2020”). Dyskutowana będzie również zgodność kierunków badań realizowanych w zakresie nanomedycyny w Polsce ze strategią europejską w tej dziedzinie.

Legal notice
 • Legal notice:

  Copyright (c) Pielaszek Research, all rights reserved.
  The above materials, including auxiliary resources, are subject to Publisher's copyright and the Author(s) intellectual rights. Without limiting Author(s) rights under respective Copyright Transfer Agreement, no part of the above documents may be reproduced without the express written permission of Pielaszek Research, the Publisher. Express permission from the Author(s) is required to use the above materials for academic purposes, such as lectures or scientific presentations.
  In every case, proper references including Author(s) name(s) and URL of this webpage: http://science24.com/paper/25032 must be provided.

 

Related papers
 1. Welcome address
 2. Carbon nanotubes applications for drug and gene delivery
 3. ZrO2:Tb nanopowders obtained by coprecipitation method
 4. ZnFe2O4/ZnO core-shell particles obtained by coprecipitation route
 5. Raman scattering from ZnO doped with Fe, Mn and Co nanoparticles
 6. Hydrothermal Synthesis of ZnAl2O4 Spinel
 7. Comparison of Au/ZrO2 materials prepared by precipitation and impregnation methods
 8. Low-frequency Raman scattering from transition-metal-doped ZnO nanoparticles
 9. Surface chemistry of Pr-doped nanocrystalline zirconia
 10. Effect of iron addition on the properties of ZnO obtained by precipitation
 11. Iron-carbon nanofillers for polymers
 12. Poisoning of iron catalyst with sulfur
 13. FMR study of carbon coated cobalt nanoparticles dispersed in paraffin
 14. Temperature dependence of the FMR spectra of polymer composites with nanocrystalline α-Fe/C filler
 15. Catalytic decomposition of ethylene on nanocrystalline cobalt
 16. Ferromagnetic resonance from nanoparticle agglomerates in nonmagnetic matrices
 17. Magnetic resonance study of PTMO - block - PET copolymer filled with a mixture of Fe3O4 and Fe3C nanoparticles at low concentration
 18. Surface diffusion of potassium from iron catalyst
 19. Studies of the initial stage of the carburisation of nanocrystalline iron with methane
 20. KINETICS OF CARBON DEPOSIT FORMATION FROM DECOMPOSITION OF METHANE ON NANOCRYSTALLNE IRON SURFACE
 21. Temperature dependence of microwave resonance absorption studies of α-iron and iron carbide nanoparticle agglomerates in a diamagnetic matrix
 22. Nanocrystallline iron-carbon fillers for polymers
 23. Preparation of the Nanocrystalline Iron Carbide in Reaction of Iron with Methane or Methane/Hydrogen Mixture

Presentation: Oral at Nanotechnologia PL 2011, by Urszula Narkiewicz
See On-line Journal of Nanotechnologia PL 2011

Submitted: 2011-09-06 14:34
Revised:  2011-09-15 07:48
Google
 
Web science24.com
© 1998-2022 pielaszek research, all rights reserved Powered by the Conference Engine