Search for content and authors
 

Europejska Platforma Technologiczna Nanomedycyny

Urszula Narkiewicz 

West Pomeranian University of Technology, Szczecin (ZUT), Szczecin 70-310, Poland

Abstract

Postęp cywilizacyjny wymusza wzrost wymagań wobec opieki medycznej, która powinna stać się bardziej efektywna i mniej kosztowna. Dla spełnienia tych sprzecznych oczekiwań konieczny jest zintegrowany, zwiększony i zorientowany na zdrowie wysiłek badawczy we wszystkich dyscyplinach naukowych, od biologii, przez chemię, fizykę, do inżynierii materiałowej i technologii. Oczekuje się, ze w spełnieniu tych wymagań znaczną rolę może odegrać nanotechnologia. Nanomedycyna, będąca z definicji zastosowaniem nanotechnologii w medycynie, powinna w zasadniczy sposób pomóc zaspokoić dzisiejsze potrzeby medyczne i rozwiązywać wiele problemów zdrowotnych w przyszłości.

Takie cele stawia sobie Europejska Platforma Technologiczna Nanomedycyny, grupująca przedstawicieli przemysłu, lecznictwa i środowiska akademickiego.

W referacie zostanie przedstawiona dotychczasowa działalność EPTN oraz plany na najbliższą przyszłość, dotyczące między innymi opracowania propozycji Platformy odnośnie kolejnego Programu Ramowego UE na lata 2014-2020 („Horizon 2020”). Dyskutowana będzie również zgodność kierunków badań realizowanych w zakresie nanomedycyny w Polsce ze strategią europejską w tej dziedzinie.

 

Legal notice
  • Legal notice:
 

Related papers

Presentation: Oral at Nanotechnologia PL 2011, by Urszula Narkiewicz
See On-line Journal of Nanotechnologia PL 2011

Submitted: 2011-09-06 14:34
Revised:   2011-09-15 07:48