Strategie Rozwoju Technologii Zaawansowanych Materiałów w...

 on-line journal

Time
Duration
Type
Presenting person
Title

Date Unspecified

Invited oral Michal Basista European Virtual Institute on Knowledge-based Multifunctional Materials" (KMM-VIN) oraz projekt kluczowy "Kompozyty ceramiczno-metalowe dla przemysłu lotniczego i samochodowego" (KomCerMeT)
Invited oral Mirosław M. Bućko Strategia rozwoju materiałów ceramicznych
Invited oral Ryszard Doleba Makrotematy w zakresie proponowanych kierunków rozwoju materiałów i technologii materiałowych dla lotnictwa wynikajace z Projektu ForeMat
Invited oral Barbara Gambin Strategia rozwoju materiałów współpracujących z ludzką tkanką
Invited oral Bogdan Garbarz Strategia rozwoju wytwarzania i stosowania nowej generacji wyrobów stalowych w Polsce
Invited oral Anna Goral Nowoczesne technologie wykorzystywane do uzyskania powłok i warstw
Invited oral Łukasz P. Kaczmarek  „Nowoczesne technologie i materiały” w ramach Narodowego programu Foresight „Polska 2020”
Invited oral Katarzyna Konopka Kompozyty ceramika-metal
Invited oral Andrzej Kosiór Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego rud miedzi i surowców towarzyszących w Polsce
Invited oral Witold Łojkowski Oferta zaawansowanych materiałów w perspektywie 5 - 20 lat
Invited oral Witold Łojkowski Strategia rozwoju badań nanoproszków
Invited oral Roman Pielaszek Statystyczna analiza deklarowanych kierunków rozwoju nowoczesnych materiałów w projekcie FOREMAT w powiązaniu z tematami polskich prac doktorskich, habilitacyjnych i grantów KBN
Invited oral Michał Pilecki "Kierunki rozwoju technologii materiałowych na potrzeby klastra lotniczego „Dolina Lotnicza”"
Invited oral Henryk Rydarowski Wybrane scenariusze rozwoju technologicznego materiałów polimerowych
Invited oral Leszek Stoch Zarys strategii rozwoju zaawansowanych szkieł technicznych i specjalnych
Invited oral Jerzy Tybulczuk Foresight Technlogiczny Odlewnictwa Polskiego
Invited oral Mieczysław Woch Strategia rozwoju zaawansowanych materiałów i technologii w przemyśle metali nieżelaznych.
© 1998-2024 pielaszek research, all rights reserved Powered by the Conference Engine