Search for content and authors
 

Strategia rozwoju materiałów współpracujących z ludzką tkanką

Barbara Gambin 

Polish Academy of Sciences, Institute of Fundamental Technological Research (IPPT), Swietokrzyska, Warszawa 00-049, Poland

Abstract

STRATEGIE ROZWOJU TECHNOLOGII ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW

W POLSCE

Warszawa,  28 marca 2008

                                                       

                                                        

Barbara Gambin

Strategia rozwoju materiałów współpracujących z ludzką tkanką

Celem referatu jest przedstawienie strategii działań prowadzących do rozwoju technologii nowych, zaawansowanych materiałów współpracujących z ludzką tkanką.

Tworzenie i zastosowanie nowych materiałów ma silny wpływ nie tylko na nasze codzienne życie, ale również na nasze zdrowie. Jest oczywiste, że strategia prowadząca do rozwoju w dziedzinie powstawania i wykorzystania nowoczesnych materiałów spowoduje wzrost komfortu życia oraz zagwarantuje sukces firmom zajmującym się wytwarzaniem materiałów i produktów, zwłaszcza z grupy mającej wpływ na polepszenie naszego zdrowia. Prezentacja, oparta o wyniki projektu foresight FOREMAT jest istotnym elementem procesu identyfikacji nowych możliwości zarówno dla przemysłu, rządu jak i zespołów naukowych.

Biomateriały, w szczególności materiały współpracujące z ludzkim tkankami, są kluczowym, o podstawowym znaczeniu aspektem procesu leczenia ludzi, a świadczy o tym ogromne przyśpieszenie wzrostu rynku produktów z nich wytworzonych oparte o wyniki pracy naukowców w wielu różnych, pozornie odległych dyscyplinach badań. Rozmaitość obszarów badań naukowych jest niezbędna do osiągnięcia postępu w tak interdyscyplinarnej dziedzinie jak biomateriały. Jedynie poprzez popieranie takiego pozornego „rozproszenia” przy jednocześnie jasno określonych celach badawczych można będzie w Polsce osiągnąć sytuację, w której polskie firmy, zarówno istniejące jak i nowopowstałe, będą mogły konkurować z firmami, czy koncernami światowymi.

 Przedstawimy strategię, która w ciągu 15 lat powinna doprowadzić do powstania w Warszawie  silnego ośrodka badawczego, w którym będzie realizowane szybkie wdrażanie osiągnięć  naukowych poprzez współpracę z istniejącymi lub nowopowstałymi firmami produkującymi zaawansowane materiały i urządzenia.

Jednym z ogromnych ułatwień w powstaniu takiego ośrodka  w perspektywie 5-10-15 lat będzie formujący się tzw. kampus Ochota, gdzie już teraz istnieje szereg instytutów nauk biomedycznych oraz największy w Polsce szpital kliniczny. Wstępne porozumienia o współpracy doprowadziły do powstania tzw. „Biocentrum Ochota”. Centrum Badawcze Ochota stanowi porozumienie trzech Konsorcjów: Centrum Zaawansowanych Technologii w zakresie Biotechnologii, Informatyki Stosowanej i Medycyny - CZT BIM , Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii - CAMAT i CePT. Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT zostało powołane jako  ośrodek Infrastruktury Badawczej.

            Ponieważ sprzedaż produktów i usług opartych materiały zaawansowane w medycynie będzie wzrastać w rytmie ok. 10% rocznie i jednocześnie jest to obszar nowy to pojawia się  możliwość zajęcia znaczącej pozycji przez innowacyjne i dynamicznie prowadzone badania i szybkie wdrożenia.  Warszawa dysponuje dostatecznie silną bazą do rozwoju w tej dziedzinie wiedzy (około 20 ekspertów rozpoznawanych w kraju i Europie ze względu na wysokie kompetencje i osiągnięcia,  zdeterminowanych wspólnie działać aż do osiągnięcia wspólnego celu, około  4 dobrze wyposażonych laboratoriów, 5 wydziałów uczelni odnotowujących napływ studentów oraz zapewniających  kształcenie na bardzo wysokim poziomie, doskonałe wyniki badań i osiągnięcia ).  Biorąc pod uwagę zarówno w/w  silne jak i słabe strony, zaproponujemy rozwiązania, w wyniku których w perspektywie 15 lat w Warszawie powstanie interdyscyplinarny „klaster” jednoczący inżynierów materiałowych, lekarzy, fizyków, chemików, biochemików, mechaników, specjalistów od modelowania ze szpitalami i firmami działającymi na rzecz medycyny.

 

Legal notice
  • Legal notice:
 

Presentation: Invited oral at Strategie Rozwoju Technologii Zaawansowanych Materiałów w Polsce, by Barbara Gambin
See On-line Journal of Strategie Rozwoju Technologii Zaawansowanych Materiałów w Polsce

Submitted: 2008-03-18 12:25
Revised:   2009-06-07 00:48