Statystyczna analiza deklarowanych kierunków rozwoju nowoczesnych materiałów w projekcie FOREMAT w powiązaniu z tematami polskich prac doktorskich, habilitacyjnych i grantów KBN

Roman Pielaszek 

Polish Academy of Sciences, Institute of High Pressure Physics (UNIPRESS), Sokolowska 29/37, Warszawa 01-142, Poland

Abstract

Dla potrzeb projektu FOREMAT stworzono bazę danych zawierającą kierunki rozwoju nauk materiałowych deklarowane przez partnerów projektu i zaproszonych ekspertów. Jako jedno z możliwych kryteriów wykonalności nowych zadań zaproponowano ich zestawienie ze zbiorem prac dokonanych w ciągu ostatnich dwudziestu lat.

Znacząca liczba prac zakończonych mogłaby oznaczać istnienie grup badawczych wystarczająco dużych, by w praktyce realizować nowe zadania. Brak tej bazy mogłby zaś wskazywać na nowatorstwo tematu.

Zważenie obu tych czynników może być pomocą przy podejmowaniu decyzji o wspieraniu lub świadomym zaniechaniu przyszłych badań. Można to porównać do oceny ryzyka inwestycyjnego lub kredytowego: wiarygodna analiza statystyczna przypadków z przeszłości jest ważną (czasem jedyną) wskazówką przy decyzjach dotyczących przyszłości.

Dla zbudowania macierzy korelacji projektów zakończonych i zaplanowanych, stworzono specjalną bazę danych, zawierającą ok. 130000 projektów przeszłych, dziesiątki tysięcy relacji pomiędzy ludźmi nauki, instytucjami badawczymi i publikacjami konferencyjnymi oraz kilkoma setkami propozycji nowych kierunków badań.

Informacje na temat badań przeszłych pochodzą z publicznie dostępnych danych o grantach KBN, pracach doktorskich i habilitacyjnych. Relacje człowiek-publikacja-instytucja pochodzą z silnika konferencyjnego science24.com obsługującego dziesiątki konferencji poświęconych inżynierii materiałowej. Propozycje nowych kierunków pochodzą zaś z ankiet FOREMAT.

Porównania zbiorów danych dokonano na podstawie wyszukiwania słów kluczowych charakterystycznych dla poszczególnych poddziedzin materiałowych w tematach i streszczeniach prac.

Oprócz ogólnych korelacji przeszłość-przyszłość dla poszczególnych tematów, baza danych pozwoli na podanie bardzo szczegółowych danych na temat projektów, instytucji i ludzi zaangażowanych w ich realizację, łącznie z adresami i krótką (i niepełną) biografią.

Przedstawione wyniki mają charakter wstępny i będą rozszerzane w miarę rozbudowy zbioru słów kluczowych i adaptacji zaawansowanych algorytmów wyszukiwania pełnotekstowego dla języka polskiego z uwzględnieniem jego gramatki.

 

Legal notice
 • Legal notice:

  Copyright (c) Pielaszek Research, all rights reserved.
  The above materials, including auxiliary resources, are subject to Publisher's copyright and the Author(s) intellectual rights. Without limiting Author(s) rights under respective Copyright Transfer Agreement, no part of the above documents may be reproduced without the express written permission of Pielaszek Research, the Publisher. Express permission from the Author(s) is required to use the above materials for academic purposes, such as lectures or scientific presentations.
  In every case, proper references including Author(s) name(s) and URL of this webpage: http://science24.com/paper/14842 must be provided.

 

Related papers
 1. Real Time Characterisation of nanoMaterials
 2. Reliable XRD characterization in production or high-throughput laboratory regime
 3. Localization of rare-earth dopants in the lattice of nanocrystalline ZrO2 - EXAFS study
 4. X-ray and electron microscopy techniques studies on nanocrystalline MgO powder materials prepared by sol-gel method
 5. Error bars in powder diffraction
 6. Characterization of nanopowders
 7. Structure of nanocrystalline powders of MgO prepared by sol-gel method
 8. Microwave technique applied on the hydrothermal synthesis and sintering of calcia stabilized zirconia nanoparticles
 9. Localization of rare-earth dopants in the lattice of nanocrystalline ZrO2 - EXAFS study
 10. Characterization of nanocrystalline ZrO2 doped with Rare-Earth elements synthesized via High Pressure Hydrothermal Method
 11. Structure studies on nanocrystalline MgO powders prepared by sol-gel method dried under different conditions
 12. Morphology of Al doped Zinc Oxide Obtained using Hydrothermal and Vapour Condensation Methods
 13. Investigations of phase composition and grain size distribution in Pr doped ZrO2
 14. Morphology of Al doped zinc oxide obtained by the vapour condensation method
 15. Accuracy of XRD size measurements of nanocrystals
 16. Morphology of Al-Doped Zinc Oxide Obtained by the Vapour Condensation Methods
 17. Application of XRD diffraction methods for determination of grain size distribution in nanoparticles
 18. Grain Size and Grain Size Distribution of Nanocrystalline Pr-doped Zirconia Powders Obtained in High Pressure Microwave Reactor
 19. Measuring the Grain Size Distribution of Pr-doped Zirconia Nanopowders obtained by Microwave Driven Hydrothermal Synthesis
 20. Analytical expression for Diffraction Line Profile for polydispersive powders
 21. FW1/5-4/5M method for determination of the Grain Size Distribution from powder diffraction line profile
 22. Dyfrakcyjne badania mikrostruktury polikryształów nanometrowych poddawanych działaniu wysokiego ciśnienia
 23. Precise determination of full Grain Size Distribution from diffraction peak profile as a result of kinematical theory of diffraction for polidispersive nanomaterials
 24. X-Ray Characterization of Nanostructured Materials
 25. Generetion and Relaxation of Strain in SiC and GaN under Extreme Pressure
 26. Influence of high pressure on the polytype structure of nanocrystalline GaN
 27. Transformation of fractal microstructure of nanocrystalline SiC and diamond in high pressures - Small Angle Scattering Study

Presentation: Invited oral at Strategie Rozwoju Technologii Zaawansowanych Materiałów w Polsce, by Roman Pielaszek
See On-line Journal of Strategie Rozwoju Technologii Zaawansowanych Materiałów w Polsce

Submitted: 2008-03-25 21:55
Revised:  2009-06-07 00:48