Kompozyty ceramika-metal

Katarzyna Konopka 

Warsaw University of Technology, Faculty of Materials Science and Engineering (InMat), Wołoska 141, Warszawa 02-507, Poland

Abstract

Zakres zastosowań kompozytów ceramiczno metalowych ciągle się poszerza. Wynika to także ze wzrastających wymagań stawianych tym materiałom, które powinny być wytrzymalsze, sztywniejsze, odporniejsze na podwyższoną temperaturę i lżejsze, a przy tym odporne na pękanie i szereg czynników związanych ze środowiskiem pracy. Materiały o takich wymaganiach mogą znaleźć zastosowanie w przemyśle samochodowym i lotniczym, mogą być również wykorzystywanie na elementy przeciw zużyciowe, odporne na erozję i korozję, w tym także o zastosowaniu biomedycznym.     

Projektowanie i wytwarzanie nowoczesnych kompozytów ceramika-metal obejmuje również nanokompozyty w których manometryczny rozmiar może posiadać ziarno osnowy ceramicznej lub cząstki metalu jak również oba materiały.   

Szeroko rozwijane są techniki wytwarzania kompozytów ceramika-metal. Wykorzystywane są zarówno tradycyjne metody metalurgii proszków, jak i zaadoptowane metody opracowane i powszechnie stosowane dla ceramiki. W szczególności nanokompozyty wymagają stosowania odpowiednich proszków o nanometrycznym rozmiarze oraz sposobów zachowania tego wymiaru w kompozycie. W wielu przypadkach procesy te są kosztowne. Dlatego też wymagane jest skoncentrowanie prac badawczych nad uproszczeniem procesów wytwarzania tych kompozytów co pozwoli na rozszerzenie możliwości ich aplikacji i ich komercjalizację.

W opracowaniu przedstawiono stan wiedzy nt. kompozytów ceramika-metal, jakie materiały i jaki technologie należy rozwijać, nakreślono kierunki badań podstawowych i działań które prowadzić będą do opracowania i wdrożenie nowych konstrukcyjnych i funkcjonalnych materiałów kompozytowych ceramika-metal.

Legal notice
 • Legal notice:

  Copyright (c) Pielaszek Research, all rights reserved.
  The above materials, including auxiliary resources, are subject to Publisher's copyright and the Author(s) intellectual rights. Without limiting Author(s) rights under respective Copyright Transfer Agreement, no part of the above documents may be reproduced without the express written permission of Pielaszek Research, the Publisher. Express permission from the Author(s) is required to use the above materials for academic purposes, such as lectures or scientific presentations.
  In every case, proper references including Author(s) name(s) and URL of this webpage: http://science24.com/paper/14845 must be provided.

 

Related papers
 1. Characterization of diatoms consolidation
 2. Characteristic of surface topography of ancient pottery
 3. Investigation of compaction of diatoms by die pressing and slip casting method  
 4. Characteristic of Al2O3 – Ni composites obtained by slip casting method.
 5. Improvement of wetting and bonding of SiO2 ceramics and urea-urethane elastomer
 6. Sintering temperature effect on structure and properties of Al2O3/Ni-P composites with interpenetrating phases
 7. Polymer matrix composites with nanoparticles of TiC obtained by a sol-gel method
 8. FINITE ELEMENT MODELLING OF THE RESIDUAL STRESSES IN THE CERAMIC-ELASTOMER COMPOSITES
 9. Al2O3-Fe functionally graded materials fabricated under magnetic field
 10. Novel ceramic matrix composites with metal phase particles in the range from nano to micro - size
 11. The influence of temperature and pressure on possibility of obtaining Al2O3/Ni-P nanocomposite through hot pressing process.
 12. Microstructure of Ni-P thin layers obtained by a chemical method
 13. Studies of Ni-P Thin Films by Electroles Deposition Method

Presentation: Invited oral at Strategie Rozwoju Technologii Zaawansowanych Materiałów w Polsce, by Katarzyna Konopka
See On-line Journal of Strategie Rozwoju Technologii Zaawansowanych Materiałów w Polsce

Submitted: 2008-03-26 10:21
Revised:  2009-06-07 00:48
Google
 
Web science24.com
© 1998-2022 pielaszek research, all rights reserved Powered by the Conference Engine