Search for content and authors
 

Kompozyty ceramika-metal

Katarzyna Konopka 

Warsaw University of Technology, Faculty of Materials Science and Engineering (InMat), Wołoska 141, Warszawa 02-507, Poland

Abstract

Zakres zastosowań kompozytów ceramiczno metalowych ciągle się poszerza. Wynika to także ze wzrastających wymagań stawianych tym materiałom, które powinny być wytrzymalsze, sztywniejsze, odporniejsze na podwyższoną temperaturę i lżejsze, a przy tym odporne na pękanie i szereg czynników związanych ze środowiskiem pracy. Materiały o takich wymaganiach mogą znaleźć zastosowanie w przemyśle samochodowym i lotniczym, mogą być również wykorzystywanie na elementy przeciw zużyciowe, odporne na erozję i korozję, w tym także o zastosowaniu biomedycznym.     

Projektowanie i wytwarzanie nowoczesnych kompozytów ceramika-metal obejmuje również nanokompozyty w których manometryczny rozmiar może posiadać ziarno osnowy ceramicznej lub cząstki metalu jak również oba materiały.   

Szeroko rozwijane są techniki wytwarzania kompozytów ceramika-metal. Wykorzystywane są zarówno tradycyjne metody metalurgii proszków, jak i zaadoptowane metody opracowane i powszechnie stosowane dla ceramiki. W szczególności nanokompozyty wymagają stosowania odpowiednich proszków o nanometrycznym rozmiarze oraz sposobów zachowania tego wymiaru w kompozycie. W wielu przypadkach procesy te są kosztowne. Dlatego też wymagane jest skoncentrowanie prac badawczych nad uproszczeniem procesów wytwarzania tych kompozytów co pozwoli na rozszerzenie możliwości ich aplikacji i ich komercjalizację.

W opracowaniu przedstawiono stan wiedzy nt. kompozytów ceramika-metal, jakie materiały i jaki technologie należy rozwijać, nakreślono kierunki badań podstawowych i działań które prowadzić będą do opracowania i wdrożenie nowych konstrukcyjnych i funkcjonalnych materiałów kompozytowych ceramika-metal.

 

Legal notice
  • Legal notice:
 

Related papers

Presentation: Invited oral at Strategie Rozwoju Technologii Zaawansowanych Materiałów w Polsce, by Katarzyna Konopka
See On-line Journal of Strategie Rozwoju Technologii Zaawansowanych Materiałów w Polsce

Submitted: 2008-03-26 10:21
Revised:   2009-06-07 00:48