Search for content and authors
 

Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego rud miedzi i surowców towarzyszących w Polsce

Andrzej Kosiór 

KGHM Cuprum CBR sp z o.o., Jana Pawłą II, Wrocław 50136, Poland

Abstract

Prezentacja zawiera opis przeprowadzonych działań, zmierzających do oceny innowacyjności technologii górniczych stosowanych w KGHM S.A. oraz do wyboru technologii kluczowych dla rozwoju przemysłu wydobywczego rud miedzi i surowców towarzyszących w Polsce. Zaprezentowano w niej kryteria ogólne i szczegółowe oceny innowacyjności technologii górniczych oraz zdefiniowano w wyniku ankietyzacji metodą delficką priorytety jakie winny one spełniać. Priorytety te wyznaczają przyszłe kierunki rozwoju poszczególnych technologii górniczych, a wynikają z możliwości ich modyfikacji w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy, wzrostu efektywności produkcji, możliwości adaptacji nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych jak i uniwersalności ich stosowania w zmieniających się warunkach górniczo-geologicznych. Opracowane na drodze wszechstronnych analiz trzy alternatywne scenariusze rozwoju technologii górniczych dostosowane są do bieżących i potencjalnych możliwości finansowych tej branży oraz pozwalają na ocenę przydatności poszczególnych technologii w pespektywie roku 2020. Scenariusz umiarkowanego i zrównoważonego rozwoju akcentuje uwarunkowania techniczne, ekonomiczne i społeczne z podkreśleniem bezpieczeństwa; scenariusz przyspieszonego rozwoju zakłada dalszy wzrost zapotrzebowania na miedź, w wyniku którego możliwym stanie się wdrażanie rozwiązań innowacyjnych opracowanych we współpracy z nauką oraz najbardziej kosztowny ale wysoce oczekiwany scenariusz dynamicznego rozwoju, umożliwiający wdrażanie szeregu nowatorskich rozwiązań technicznych i organizatorskich.

 

Auxiliary resources (full texts, presentations, posters, etc.)
  1. PRESENTATION: Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego rud miedzi i surowców towarzyszących w Polsce, Microsoft Office Document, 3MB
 

Legal notice
  • Legal notice:
 

Presentation: Invited oral at Strategie Rozwoju Technologii Zaawansowanych Materiałów w Polsce, by Andrzej Kosiór
See On-line Journal of Strategie Rozwoju Technologii Zaawansowanych Materiałów w Polsce

Submitted: 2008-03-19 10:59
Revised:   2009-06-07 00:48