Search for content and authors
 

 „Nowoczesne technologie i materiały” w ramach Narodowego programu Foresight „Polska 2020”

Łukasz P. Kaczmarek 1Piotr Kula 

1. Technical University of Łódź, Institute of Materials Engineering, Stefanowskiego 1/15, Łódź 90-924, Poland

Abstract

Celem nadrzędnym Panelu Tematycznego „Nowe materiały i technologie” (PT6)  Narodowego Programu Foresight 2020 było określenie, które technologie i materiały (nowe, a także rozwój obecnych) przyczynią się do stworzenia silnej międzynarodowej pozycji kraju w takich dziedzinach jak: przemysł energetyczny, przemysł transportowy, przemysł narzędziowy, przemysł elektroniczny, medycyna. W trakcie formowania listy pod uwagę brano, znaczące doświadczenie i osiągnięcia w Polsce w obszarze „Nowoczesne materiały i technologie”, znaczący potencjał kadrowy, realną możliwość osiągnięcia poziomu konkurencji, realne szanse na uzyskanie przewagi konkurencyjnej, obszary już rozwijane na świecie, nowe, pojawiające się obszary w skali globalnej, o potencjalnie dużym wpływie na gospodarkę.

Dodatkowo zostanie również omówiona metodologia dojścia do sformułowania tez do badania metodą Delphi.

 

Legal notice
  • Legal notice:
 

Related papers

Presentation: Invited oral at Strategie Rozwoju Technologii Zaawansowanych Materiałów w Polsce, by Łukasz P. Kaczmarek
See On-line Journal of Strategie Rozwoju Technologii Zaawansowanych Materiałów w Polsce

Submitted: 2008-03-11 12:55
Revised:   2009-06-07 00:48