Search for content and authors
 

Foresight Technlogiczny Odlewnictwa Polskiego

Jerzy Tybulczuk 

Instytut Odlewnictwa, ul. Zakopiańska 73, Kraków 30-418, Poland

Abstract

Foresight Technlogiczny Odlewnictwa Polskiego (FTOP) jest jednym z 10-ciu projektów foresightów branżowych realizowanych aktualnie w Polsce.

Branża odlewnicza jest w najbardziej rozwiniętych krajach świata zaliczana
do strategicznych dla rozwoju przemysłu.

 Polskie odlewnictwo od lat znajduje się w czołówce europejskiej. Dlatego celem projektu przy wykorzystaniu doświadczeń innych krajów w realizacji projektów podobnych  jest określenie przewidywanych technologii i badań warunkujących dalszy rozwój
i międzynarodową konkurencyjność polskiego odlewnictwa.

Przewidywane technologie ujęte w grupie 77 tematów są wynikiem pracy Panelu Roboczego z uwzględnieniem tendencji panującej w czołówce odlewnictwa światowego
a także zagrożeń wynikających z globalizacji dotykającej również branżę odlewniczą.

I aktualnie są przedmiotem oceny ekspertów zewnętrznych.

 

Legal notice
  • Legal notice:
 

Presentation: Invited oral at Strategie Rozwoju Technologii Zaawansowanych Materiałów w Polsce, by Jerzy Tybulczuk
See On-line Journal of Strategie Rozwoju Technologii Zaawansowanych Materiałów w Polsce

Submitted: 2008-03-26 13:20
Revised:   2009-06-07 00:48