Search for content and authors
 

[CEPT] Metoda ultradźwiękowego pokrywania polimerów nanocząsteczkami

Sylwia Dąbrowska 1Wojciech Fidziukiewicz 1Tadeusz Chudoba 2Jacek Wojnarowicz 2Aleksandra E. Kędzierska 2Sylwia Kuśnieruk 2Witold Łojkowski 2

1. Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania (WZPB), O. St. Tarasiuka 2, Białystok 16-001, Poland
2. Polish Academy of Sciences, Institute of High Pressure Physics (UNIPRESS), Sokolowska 29/37, Warszawa 01-142, Poland

Abstract

Nanotechnologia jest jedną z nowszych dziedzintechnologii, wykorzystywanych we współczesnym przemyśle tworzyw sztucznych.Już niewielki dodatek cząsteczek w skali nano powoduje zmianę i poprawę właściwości, w porównaniu do tych samych materiałów w skali makro. W celu poprawy właściwości polimerów wykorzystywanych do produkcji opakowań, autorzy we współpracy z Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny IWC PAN, przeprowadzili szereg badań odnośnie ultradźwiękowego pokrywania polimerów nanocząsteczkami (ZnO, HAp) .

Dodatki cząsteczek w skali nano do polimerów, powodują, m.in. zwiększenie wytrzymałości mechanicznej, hydrofobowość lub hydrofilowość materiału, czy zwiększenie fotostabilności na promieniowanie UV. By uzyskać możliwie największy stopień homogeniczności zawiesin użytych do pokrywania polimerów były one poddawane działaniem ultradźwięków.Do syntezy nanocząstek wykorzystano technologię solwotermalnej syntezy mikrofalowej (MMS), która pozwala na kontrolowanie parametrów syntezy, np. czasu reakcji, temperatury czy ciśnienia. Dzięki temu możliwe jest otrzymanie materiałów o wysokim stopniu czystości i homogeniczności w bardzo krótkim czasie.

Autorzy wykonali szereg zawiesin ZnO i HAp o różnych stężeniach, które po homogenizacji ultradźwiękowej we wcześniej ustalonych warunkach, zostały poddane badaniom rozkładu wielkości cząstek (DSL). Uzyskano i zaobserwowano nano-warstwy proszków na powierzchni polimerów, przeprowadzono obserwację struktur nano-warstw za pomocą mikroskopii elektronowej (SEM). Materiały zostały również przebadane pod kątem zdolności absorpcyjnej dla światła UV, ale również zwilżalności.

 

Legal notice
  • Legal notice:
 

Related papers

Presentation: Poster at Nano and Advanced Materials Workshop and Fair, by Sylwia Dąbrowska
See On-line Journal of Nano and Advanced Materials Workshop and Fair

Submitted: 2013-06-24 11:25
Revised:   2013-08-23 11:44