Localization of rare-earth dopants in the lattice of nanocrystalline ZrO2 - EXAFS study

Roman Pielaszek 1Anna Wolska 2Agnieszka Opalińska 1,3Witold Łojkowski 1Stefan Mangold 4Stephen Doyle 4

1. Polish Academy of Sciences, Institute of High Pressure Physics (UNIPRESS), Sokolowska 29/37, Warszawa 01-142, Poland
2. Polish Academy of Sciences, Institute of Physics, al. Lotników 32/46, Warszawa 02-668, Poland
3. Warsaw University of Technology, Faculty of Materials Science and Engineering (InMat), Wołoska 141, Warszawa 02-507, Poland
4. Forschungszentrum Karlsruhe GmbH, Institut für Synchrotronstrahlung, ANKA (ANKA), Hermann-von-Helmholtz-Platz 1, Karlsruhe 76344, Germany

Abstract

Selected crystalline lattices, such as YAG or ZrO2, doped with rare earth atoms become effective light sources used for manufacturing of LEDs, lasers and scintillators. Emission efficiency raises with concentration of the rare-earth with the limit posed by solubility of the dopant on the one hand and concentration quenching phenomena on another.

Nanocrystalline host lattice inherits desired optical features of model infinite lattice but allows for much higher solubility of rare earth dopants. Simultaneously, in case of nanocrystalline lattice, the long-distance crystal order is cut on the grain boundary which relaxes quenching.

In the present work we show preliminary EXAFS study of rare-earth atoms buried in zirconia nanocrystals, 10-40nm in diameter. The experiments show that dopants are evenly distributed in nanocrystals and do not segregate even at very high concentrations. Surprisingly, most of dopants are located in monoclinic phase of ZrO2 (zriconia, as synthesized, is usually a mixture of tetragonal and monoclinic phases). This knowledge strongly influences synthesis procedures used to obtain high-intensity luminescent zirconia powders.

Figure below shows average electron density (blue) around Eu dopant in the ZrO2 being mixture of tetragonal and monoclinic phase. Red curve is theoretical density asumming: even distribution of Eu within ZrO2, lack of Eu segregation (e.g. as oxide), non-surface position, most of Eu in monoclinic nanocrystals only (a trace in tetragonal, however) and very high concentration of Eu.

Legal notice
 • Legal notice:

  Copyright (c) Pielaszek Research, all rights reserved.
  The above materials, including auxiliary resources, are subject to Publisher's copyright and the Author(s) intellectual rights. Without limiting Author(s) rights under respective Copyright Transfer Agreement, no part of the above documents may be reproduced without the express written permission of Pielaszek Research, the Publisher. Express permission from the Author(s) is required to use the above materials for academic purposes, such as lectures or scientific presentations.
  In every case, proper references including Author(s) name(s) and URL of this webpage: http://science24.com/paper/16289 must be provided.

 

Related papers
 1. Optical oxygen sensor for safe operation in hazardous areas
 2.   Optical oxygen sensor for safe operation  in hazardous areas
 3. Quo Vadis nanotechnology- for various stakeholders
 4. Opening of the Thursday Sessions of NanoPl 2014
 5. Microwave reactors for nanoparticle's synthesis
 6. Opening of Nano-Bio-Med session
 7. Real Time Characterisation of nanoMaterials
 8. Bioactive GoHAP nanoparticles and their applications in medical implants technology
 9. Wykorzystanie metody NTA (Nanoparticle Tracking Analysis) w ocenie wielkości krążących mikrocząstek osocza i innych płynów fizjologicznych: pułapki i triki
 10. Advanced characterisation of nanomaterials according to ISO 17025 Norm

 11. Microwave solvothermal synthesis of resorbable nano-HAp with controlled grain size.
 12. Microwave Solvothermal Synthesis of Nano Zinc Oxide Nanoparticles
 13. Microwave Solvothermal Technology (MSS) for nanoparticle synthesis
 14. Zaawansowana Charakteryzacja Nanocząstek
 15. [CEPT] Solvothermal synthesis nano zinc oxide in  microwave reactor MSS2
 16. [CEPT] Solvothermal synthesis and characterization of nanomaterials in the Laboratory of Nanostructures for Photonics and Nanomedicine, Center of Bio-Nanomaterials
 17. Scanning Electron Microscopy Investigations and Analysis of Nanostructures
 18. Polish Nanotechnology Platform - a discussion group at Linked-In
 19. Novel optical oxygen sensor for life and health protection made of nano-zirconia
 20. Nanometrology as a tool for nanotechnology problems solving
 21. Creating a Polish Nano-Bio-Technology and  Nano-Medicine Platform?
 22. MSS synthesis of highly biocompatible nano-HAP and coating of 3D poymer scaffolds
 23. Nanotechnologie w gospodarce województwa podlaskiego
 24. Characterization of nanomaterials according to EU recommendations, on the example of ZnO nanoparticles
 25. [CEPT] Nanohydroxyapatite-polylactide composites  for regenerative implants
 26. [CEPT] MSS synthesis of highly biocompatible nano-HAP with properties depending on the synthesis time.
 27. [CEPT] Studies of nanoparticles size distribution
 28. [CEPT] Studies of solubility of nanoparticles and stability of their suspension
 29. Iinvestigation of nanoparticles by DSC-TG methods accompanied by chemical analysis of emitted gas
 30. Reliable XRD characterization in production or high-throughput laboratory regime
 31. Presentation of the  Laboratory of Nanostructures for Photonics and Nanomedicine, Center of Bio-Nanomaterials, CePT
 32. ZnO nanoparticles effect on integrity of human endothelial cells
 33. Importance and trends in nanomedicine according  European Nanomedicine Platform survey
 34. Application of the Zeiss Ultra Plus scanning microscopy in bio-nanotechnology 
 35. Welcome address
 36. Otwarcie NanoInfoDay, Powitanie
 37. Characteristic of hydroxyapatite dense nanoceramic produced by The High Pressure Consolidation  
 38. Wpływ parametrów materiałowo-technicznych na właściwości optycznego czujnika tlenu na bazie nano-ZrO2
 39. Synteza nano-ZnO przy pomocy reaktora Mettler Toledo w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT.
 40. Infrastruktura i specjalizacje nanotechnologii w Polsce na podstawie wyników ankiety NANOFORCE
 41. Solwotermalna synteza domieszkowanego nanotlenku cynku dla projektu NanoFATE. Otrzymywanie wodnych nanozawiesin domieszkowanego tlenku cynku.
 42. Nanotechnologia bezpieczna dla ludzi i przyjazna środowisku
 43. Badania rozkładu wielkości cząstek i potencjału zeta w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT
 44. Badanie stabilności i rozpuszczalności zawiesin z nano ZnO i nano ZnO:Co otrzymanych w  Laboratorium Nanostrutur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT
 45. Badania nanoproszków przy pomocy technik DSC-TG/ QMS-FTIR w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT
 46. Synthesis of highly biocompatible hydroxyapatite nanopowders
 47. Nanosafety - challenge of nowadays
 48. Influence of heat treatment on luminescence of ZrO+ Eu nanopowders
 49. Solvothermal synthesis of doped nano zinc oxide for the project NanoFATE.
 50. Podsumowanie
 51. Solwotermalna synteza domieszkowanego nano tlenku cynku dla projektu NanoFATE.
 52. Hydrothermal Synthesis of Zinc Oxide Nanopowders
 53. Optyczny sensor tlenu na bazie nanokrystalicznego ZrO2
 54. Solvothermal synthesis of nonstoichiometric hydroxyapatite nanoparticles
 55. Solvothermal synthesis of nonstoichiometric hydroxyapatite nanoparticles
 56. Absorpcja promieniowania synchrotronowego kluczem do tajemnic nanoświata
 57. Location of metals in ZnO electrospined nanofibers
 58. Mangan w warstwach ZnMnO hodowanych metodą osadzania warstw atomowych
 59. Can we control the process of room temperature ferromagnetic clusters formation in GaMnAs matrix?
 60. Struktura nowych kompleksów miedzi(II) i cynku(II) z pochodnymi benzofuranu – badania z wykorzystaniem absorpcji i dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego
 61. Optimization of technology for contact metallization in electronic devices - XRD and EXAFS studies
 62. Lokalne otoczenie atomów kobaltu w cienkich warstwach ZnCoO
 63. Procedury charakteryzacji nanoproszków
 64. Oferty nanoproszków - Laboratorium Nanostruktur, Instytut Wysokich Ciśnien PAN
 65. Nanofotonika dla małych i średnich przedsiębiorstw - mapy dorogowe i analizy SWOT  najważniejszych technologii.
 66. Otwarcie konferencji
 67. Polska  Platforma Nanotechnologii i zarys strategicznego programu "Nanotechnologia i wzrost inwestycji w B&R w Polsce"
 68. Nowe mikrofalowe reaktory do syntez nanocząstek - wybrane zagadnienia badawcze i przykłady zastosowań
 69. ZrO2:Tb nanopowders obtained by coprecipitation method
 70. ZnFe2O4/ZnO core-shell particles obtained by coprecipitation route
 71. Hydrothermal Synthesis of ZnAl2O4 Spinel
 72. Advanced nanoporous yttria-stabilized zirconia ceramics for luminescent oxygen sensors
 73. Excitation transfer in zirconia nanocrystals and ceramics
 74. Eu Luminescence in zirconia nanocrystals
 75. ZnO ceramic sintering and luminescence properties
 76. X-ray and electron microscopy techniques studies on nanocrystalline MgO powder materials prepared by sol-gel method
 77. Oferta zaawansowanych materiałów w perspektywie 5 - 20 lat
 78. Strategia rozwoju badań nanoproszków
 79. Statystyczna analiza deklarowanych kierunków rozwoju nowoczesnych materiałów w projekcie FOREMAT w powiązaniu z tematami polskich prac doktorskich, habilitacyjnych i grantów KBN
 80. Error bars in powder diffraction
 81. Synthesis of doped ZnO nanopowders in microwave hydrothermal reactors
 82. Characterization of nanopowders
 83. Synthesis of Al doped ZnO nanopowders and their enhanced luminescence
 84. Synthesis of nanopowders in supercritical water in a continuous flow reactor
 85. A summary of results obtained in Working Group 002 "Synthesis and Processing of Nanopowders"
 86. Summary of activities of Working Group D30/003 "Synthesis and Processing of Nanopowders"
 87. Doped zirconia nanopowders made in microwave – pressure reactor
 88. Combining microwave and pressure techniques for hydrothermal synthesis of ZnO and ZrO2 nanopowders doped with a range of metal ions
 89. Luminescence properties of zinc oxide nanopowders doped with Al ions obtained by the hydrothermal and vapour condensation methods.
 90. Surface chemistry of Pr-doped nanocrystalline zirconia
 91. Mechanical property of nano-TiO2 dispersed Al65Cu20Ti15 amorphous/nanocrystalline matrix bulk composite prepared by mechanical alloying and high pressure sintering
 92. Electronic structure of Mn atoms in (Ga,Mn)As layers modified by high temperature annealing
 93. Structure of nanocrystalline powders of MgO prepared by sol-gel method
 94. Microwave technique applied on the hydrothermal synthesis and sintering of calcia stabilized zirconia nanoparticles
 95. Luminescence properties of cerium doped Y3Al5O12 nanopowders and nanoceramic
 96. Yttrium-Aluminum Garnet Synthesized in the Medium of Supercritical Fluids
 97. Residual stress in Ni-Mn-Ga thin films deposited on different substrates
 98. Influence of high temperature annealing on the local atomic structure around Mn atoms and magnetic properties of (Ga,Mn)As layers
 99. Advanced nanostructural zirconia ceramics for optical oxygen sensors
 100. Study of undoped and doped zirconia nanocrystals luminescence
 101. Doping of ZnO nanopowders with Mn, Ni and Cr In an ultrasound and microwave driver hydrothermal reaction
 102. Localization of rare-earth dopants in the lattice of nanocrystalline ZrO2 - EXAFS study
 103. Zirconia-based nanomaterials for oxygen sensor - generation, characterisation and optical properties
 104. Production of doped and non doped ceramics nanoparticles for optical applications
 105. Synthesis, sintering and properties of doped nanocrystalline powders of zirconia, zinc oxide and yttrium aluminum garnet (YAG)
 106. Characterization of nanocrystalline ZrO2 doped with Rare-Earth elements synthesized via High Pressure Hydrothermal Method
 107. Particle Size Distribution of ZrO2:Pr3+- Influences of pH, High Power Ultrasound, Surfactant and Dopant Quantity
 108. Time-Resolved Luminescence Characteristics of Doped YAG and YAP Nanopowders
 109. Structure studies on nanocrystalline MgO powders prepared by sol-gel method dried under different conditions
 110. Cathodoluminescence of Al doped ZnO nanopowders
 111. Morphology of Al doped Zinc Oxide Obtained using Hydrothermal and Vapour Condensation Methods
 112. Luminescence and structural properties of rare-earth doped YAG nanoceramics
 113. Optimization of conditions of preparation of YAG nanopowders for sintering of translucent ceramics
 114. The influence of ZrO2 containing 10% Eu 3+ on the polyurethane hard domain structure of nano-composites with luminescence properties
 115. Growth and properties of ytterbium doped KY(WO4)2 nanocomposites
 116. Investigations on the utilization of nano zinc oxides synthesized by hydrothermal method in rubber compounds
 117. Doping of ZnO nanopowders with Mn and Cr in an ultrasound and microwave driven hydrothermal reaction
 118. Investigations of phase composition and grain size distribution in Pr doped ZrO2
 119. Nasze wyniki, zdania i sposoby ich realizacji
 120. Morphology of Al doped zinc oxide obtained by the vapour condensation method
 121. The comparison of the properties of YAG obtained by coprecipitation and SCR method
 122. Synthesis of nanopowders at elevated pressure and their characterisation - summary of work of the WG-002
 123. Accuracy of XRD size measurements of nanocrystals
 124. Morphology of Al-Doped Zinc Oxide Obtained by the Vapour Condensation Methods
 125. SWOT analysis of various reactors used for synthesis of nanopwoders in our Working Group
 126. Preliminary research on zirconia based optical oxygen sensor
 127. Preparation and electrical properties of the BaTiO3 nanoceramics
 128. Current trends in the development of metallic nanomaterials: results of a study carried out within the EC project Nanoroad SME
 129. Microstructural Evolution in Mechanical Alloying and Hot Pressing of Aluminium and 316 Stainless Steel Powder Blend
 130. Texture and Stress in Ni-Mn-Ga Thin Films Deposited on Alumina
 131. Time-resolved luminescence of nanostructured ZnO
 132. Prediction of degree of localisation of misfit dislocation cores in intercrystalline interfaces based on interfacial adhesion
 133. Kinetic and thermodynamic factors leading to dissolution of cementite in pearlitic steel subjected to severe plastic deformation under pressure
 134. Yttria stabilized zirconia nanocrystals luminescence
 135. Application of XRD diffraction methods for determination of grain size distribution in nanoparticles
 136. Optical investigations of RE-doped YAG nanoceramics
 137. Electrical properties of nanocrystalline ZrO2 at high-pressure
 138. High-pressure Induced Structural Decomposition of RE-doped YAG Nanoceramics
 139. Synthesis of Al-doped ZnO nanomaterials with controlled luminescence properties
 140. Combination of ECAP and Hydrostatic Extrusion for ultra-fine grain (UFG) microstructure generation in 99.98% nickel.
 141. Mechanical properties and deformation behaviour of ultra-fine grained nickel.
 142. Grain Size and Grain Size Distribution of Nanocrystalline Pr-doped Zirconia Powders Obtained in High Pressure Microwave Reactor
 143. Influence of synthesis conditions on the particles size and the morphology of zinc oxide nanopowders
 144. Measuring the Grain Size Distribution of Pr-doped Zirconia Nanopowders obtained by Microwave Driven Hydrothermal Synthesis
 145. Excellent mechanical properties of UFG metals and alloys, subjected to combination of severe plastic deformation methods.
 146. An FT-IR Spectroscopic Investigation of Hydroxide Groups in Nano-Crystals of ZrO2.
 147. Development of microstructure and mechanical properties in nickel deformed by hydrostatic extrusion
 148. Structural and luminescence properties of yttrium-aluminum garnet (YAG) nanoceramics
 149. Biocompatibility of thin films based on hydrothermal synthesized HAp
 150. Hybrid HAp- maleic anhydride copolymer nanocomposites obtained by in situ functionalisation
 151. Fabrication and electrical properties of Eu3+:BaTiO3 nanoceramics for SOFC
 152. Luminescence of ZrO2 nanocrystals
 153. Molecular impurities in the luminescent ZnO nanocrystals
 154. Analytical expression for Diffraction Line Profile for polydispersive powders
 155. FW1/5-4/5M method for determination of the Grain Size Distribution from powder diffraction line profile
 156. Dyfrakcyjne badania mikrostruktury polikryształów nanometrowych poddawanych działaniu wysokiego ciśnienia
 157. X-Ray investigations of the natural and artificial White Etching Layer
 158. Diffusion and diffusion induced defects in GaN
 159. Excellent Mechanical Properties of Nickel Processed by High Pressure Techniques
 160. Microwave driven hydrothermal synthesis of iron oxide - the effect of process parameter on the properties of the nanopowders
 161. Relaxation processes in ZrO2 at high pressures
 162. Luminescence of ZrO2 and ZnO nanocrystals
 163. Zinc oxide nanopowders obtained by the microwave-hydrothermal route
 164. Microwave driven hydrothermal synthesis of Pr-doped zirconia nanopowders
 165. New hydroxyapatite based nanomaterials for potential use in medical fields
 166. Correlation between high-pressure ZrO2 electrical properties and crystallite size
 167. Precise determination of full Grain Size Distribution from diffraction peak profile as a result of kinematical theory of diffraction for polidispersive nanomaterials
 168. Pressure Effect on Grain Boundary Diffusion in Al Bicrystals
 169. Microstructure of Surface Layers of Raiways After Heavy Exploatation
 170. Normal Grain Growth in 2-d Strips of Polycrystalline Aluminium Under High Pressure
 171. Reaction Diffusion in Metallic Systems under High Pressure
 172. High Pressure Effect on Grain Boundary Wetting in Aluminium Bicrystals
 173. X-Ray Characterization of Nanostructured Materials
 174. Generetion and Relaxation of Strain in SiC and GaN under Extreme Pressure
 175. Pressure Effect on Interface Energy, Diffusion and Reactions
 176. Influence of high pressure on the polytype structure of nanocrystalline GaN
 177. Transformation of fractal microstructure of nanocrystalline SiC and diamond in high pressures - Small Angle Scattering Study
 178. Microwave-Hydrothermal Synthesis of Nanostructured Pr-Doped Zirconia Powders
 179. The Strain Induced Cementite Dissolution in Carbon Steels-Experimental Facts and Theoretical Approach
 180. Effect of SPD Grain Refinement and Peculiarity of Structure and Mechanical Properties of UFG Ni
 181. Luminescense of Nanosize ZrO2
 182. Structure, Morphology and Luminescence Properties of Pr-doped Nanocrystalline ZrO2 Obtained by Hydrothermal Method
 183. Nanostructure Formation on the Surface of Railway Tracks and Wheelsets
 184. Hydrothermal Synthesis of Zinc Oxide Nanopowders with Microwaves Applications
 185. Microwave Driven Hydrothermal Synthesis of Iron Oxide Nanopowders
 186. Indentation Technique for Determination if Mechanical Behavior of Nanomaterials (Bulk and Coatings)

Presentation: Poster at E-MRS Fall Meeting 2008, Symposium C, by Roman Pielaszek
See On-line Journal of E-MRS Fall Meeting 2008

Submitted: 2008-06-06 11:22
Revised:  2009-06-07 00:48
Google
 
Web science24.com
© 1998-2021 pielaszek research, all rights reserved Powered by the Conference Engine