Grain Size and Grain Size Distribution of Nanocrystalline Pr-doped Zirconia Powders Obtained in High Pressure Microwave Reactor

Agnieszka Opalińska 2,3Roman Pielaszek 2Cristina Leonelli 1Hubert Matysiak 3Witold Łojkowski 2

1. University of Modena and Reggio Emilia, Via Campi 183, Modena 41100, Italy
2. Polish Academy of Sciences, High Pressure Research Center (UNIPRESS), Sokolowska 29/37, Warszawa 01-142, Poland
3. Warsaw University of Technology, Faculty of Materials Science and Engineering (InMat), Wołoska 141, Warszawa 02-507, Poland

Abstract

A novel microwave reactor was used for hydrothermal synthesis of nanocrystalline praseodymium - doped zirconia powdres.
Properties of zirconia and Pr - doped zirconia powders strongly depend on shape, grain size, grain size distribution, phase composition and degree of crystallinity. The microwave driven hydrothermal synthesis permit to precisely control the reaction regime (time, power, pressure) and in consequence provide to expected properties of the resulting nanopowders.
This method is versatile permitting to obtain powders in the range 5 - 100 nm in a few minutes.
In this work we investigated the effect of process parameters on grain size and grain size distribution. It was determined using two methods. The first one was based on analysis of transmission electron microscopy (TEM) images. The second one was based on analysis of the shape of x-ray diffraction (XRD) peaks. The two methods yielded similar results.

Legal notice
 • Legal notice:

  Copyright (c) Pielaszek Research, all rights reserved.
  The above materials, including auxiliary resources, are subject to Publisher's copyright and the Author(s) intellectual rights. Without limiting Author(s) rights under respective Copyright Transfer Agreement, no part of the above documents may be reproduced without the express written permission of Pielaszek Research, the Publisher. Express permission from the Author(s) is required to use the above materials for academic purposes, such as lectures or scientific presentations.
  In every case, proper references including Author(s) name(s) and URL of this webpage: http://science24.com/paper/2422 must be provided.

 

Related papers
 1. Optical oxygen sensor for safe operation in hazardous areas
 2.   Optical oxygen sensor for safe operation  in hazardous areas
 3. Quo Vadis nanotechnology- for various stakeholders
 4. Opening of the Thursday Sessions of NanoPl 2014
 5. Microwave reactors for nanoparticle's synthesis
 6. Opening of Nano-Bio-Med session
 7. Real Time Characterisation of nanoMaterials
 8. Bioactive GoHAP nanoparticles and their applications in medical implants technology
 9. Wykorzystanie metody NTA (Nanoparticle Tracking Analysis) w ocenie wielkości krążących mikrocząstek osocza i innych płynów fizjologicznych: pułapki i triki
 10. Advanced characterisation of nanomaterials according to ISO 17025 Norm

 11. Microwave solvothermal synthesis of resorbable nano-HAp with controlled grain size.
 12. Microwave Solvothermal Synthesis of Nano Zinc Oxide Nanoparticles
 13. Microwave Solvothermal Technology (MSS) for nanoparticle synthesis
 14. Zaawansowana Charakteryzacja Nanocząstek
 15. Microwave sintering of nanosctructured metallic powders
 16. [CEPT] Solvothermal synthesis nano zinc oxide in  microwave reactor MSS2
 17. [CEPT] Solvothermal synthesis and characterization of nanomaterials in the Laboratory of Nanostructures for Photonics and Nanomedicine, Center of Bio-Nanomaterials
 18. Scanning Electron Microscopy Investigations and Analysis of Nanostructures
 19. Polish Nanotechnology Platform - a discussion group at Linked-In
 20. Novel optical oxygen sensor for life and health protection made of nano-zirconia
 21. Nanometrology as a tool for nanotechnology problems solving
 22. Creating a Polish Nano-Bio-Technology and  Nano-Medicine Platform?
 23. MSS synthesis of highly biocompatible nano-HAP and coating of 3D poymer scaffolds
 24. Nanotechnologie w gospodarce województwa podlaskiego
 25. Characterization of nanomaterials according to EU recommendations, on the example of ZnO nanoparticles
 26. [CEPT] Nanohydroxyapatite-polylactide composites  for regenerative implants
 27. [CEPT] MSS synthesis of highly biocompatible nano-HAP with properties depending on the synthesis time.
 28. [CEPT] Studies of nanoparticles size distribution
 29. [CEPT] Studies of solubility of nanoparticles and stability of their suspension
 30. Iinvestigation of nanoparticles by DSC-TG methods accompanied by chemical analysis of emitted gas
 31. Reliable XRD characterization in production or high-throughput laboratory regime
 32. Presentation of the  Laboratory of Nanostructures for Photonics and Nanomedicine, Center of Bio-Nanomaterials, CePT
 33. ZnO nanoparticles effect on integrity of human endothelial cells
 34. Importance and trends in nanomedicine according  European Nanomedicine Platform survey
 35. Application of the Zeiss Ultra Plus scanning microscopy in bio-nanotechnology 
 36. Welcome address
 37. Otwarcie NanoInfoDay, Powitanie
 38. Characteristic of hydroxyapatite dense nanoceramic produced by The High Pressure Consolidation  
 39. Wpływ parametrów materiałowo-technicznych na właściwości optycznego czujnika tlenu na bazie nano-ZrO2
 40. Synteza nano-ZnO przy pomocy reaktora Mettler Toledo w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT.
 41. Infrastruktura i specjalizacje nanotechnologii w Polsce na podstawie wyników ankiety NANOFORCE
 42. Solwotermalna synteza domieszkowanego nanotlenku cynku dla projektu NanoFATE. Otrzymywanie wodnych nanozawiesin domieszkowanego tlenku cynku.
 43. Nanotechnologia bezpieczna dla ludzi i przyjazna środowisku
 44. Badania rozkładu wielkości cząstek i potencjału zeta w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT
 45. Badanie stabilności i rozpuszczalności zawiesin z nano ZnO i nano ZnO:Co otrzymanych w  Laboratorium Nanostrutur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT
 46. Badania nanoproszków przy pomocy technik DSC-TG/ QMS-FTIR w Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny CePT
 47. Synthesis of highly biocompatible hydroxyapatite nanopowders
 48. Nanosafety - challenge of nowadays
 49. Influence of heat treatment on luminescence of ZrO+ Eu nanopowders
 50. Solvothermal synthesis of doped nano zinc oxide for the project NanoFATE.
 51. Podsumowanie
 52. Solwotermalna synteza domieszkowanego nano tlenku cynku dla projektu NanoFATE.
 53. Hydrothermal Synthesis of Zinc Oxide Nanopowders
 54. Optyczny sensor tlenu na bazie nanokrystalicznego ZrO2
 55. Solvothermal synthesis of nonstoichiometric hydroxyapatite nanoparticles
 56. Solvothermal synthesis of nonstoichiometric hydroxyapatite nanoparticles
 57. Procedury charakteryzacji nanoproszków
 58. Oferty nanoproszków - Laboratorium Nanostruktur, Instytut Wysokich Ciśnien PAN
 59. Nanofotonika dla małych i średnich przedsiębiorstw - mapy dorogowe i analizy SWOT  najważniejszych technologii.
 60. Otwarcie konferencji
 61. Polska  Platforma Nanotechnologii i zarys strategicznego programu "Nanotechnologia i wzrost inwestycji w B&R w Polsce"
 62. Nowe mikrofalowe reaktory do syntez nanocząstek - wybrane zagadnienia badawcze i przykłady zastosowań
 63. Wykorzystanie nanotechnologii w procesie odlewania precyzyjnego
 64. ZrO2:Tb nanopowders obtained by coprecipitation method
 65. ZnFe2O4/ZnO core-shell particles obtained by coprecipitation route
 66. Hydrothermal Synthesis of ZnAl2O4 Spinel
 67. Localization of rare-earth dopants in the lattice of nanocrystalline ZrO2 - EXAFS study
 68. Advanced nanoporous yttria-stabilized zirconia ceramics for luminescent oxygen sensors
 69. Excitation transfer in zirconia nanocrystals and ceramics
 70. Eu Luminescence in zirconia nanocrystals
 71. ZnO ceramic sintering and luminescence properties
 72. X-ray and electron microscopy techniques studies on nanocrystalline MgO powder materials prepared by sol-gel method
 73. Oferta zaawansowanych materiałów w perspektywie 5 - 20 lat
 74. Strategia rozwoju badań nanoproszków
 75. Statystyczna analiza deklarowanych kierunków rozwoju nowoczesnych materiałów w projekcie FOREMAT w powiązaniu z tematami polskich prac doktorskich, habilitacyjnych i grantów KBN
 76. Error bars in powder diffraction
 77. Synthesis of doped ZnO nanopowders in microwave hydrothermal reactors
 78. Characterization of nanopowders
 79. Synthesis of Al doped ZnO nanopowders and their enhanced luminescence
 80. Synthesis of nanopowders in supercritical water in a continuous flow reactor
 81. A summary of results obtained in Working Group 002 "Synthesis and Processing of Nanopowders"
 82. Summary of activities of Working Group D30/003 "Synthesis and Processing of Nanopowders"
 83. Doped zirconia nanopowders made in microwave – pressure reactor
 84. Combining microwave and pressure techniques for hydrothermal synthesis of ZnO and ZrO2 nanopowders doped with a range of metal ions
 85. Luminescence properties of zinc oxide nanopowders doped with Al ions obtained by the hydrothermal and vapour condensation methods.
 86. Surface chemistry of Pr-doped nanocrystalline zirconia
 87. Mechanical property of nano-TiO2 dispersed Al65Cu20Ti15 amorphous/nanocrystalline matrix bulk composite prepared by mechanical alloying and high pressure sintering
 88. Structure of nanocrystalline powders of MgO prepared by sol-gel method
 89. Microwave technique applied on the hydrothermal synthesis and sintering of calcia stabilized zirconia nanoparticles
 90. Luminescence properties of cerium doped Y3Al5O12 nanopowders and nanoceramic
 91. Yttrium-Aluminum Garnet Synthesized in the Medium of Supercritical Fluids
 92. Advanced nanostructural zirconia ceramics for optical oxygen sensors
 93. Study of undoped and doped zirconia nanocrystals luminescence
 94. Doping of ZnO nanopowders with Mn, Ni and Cr In an ultrasound and microwave driver hydrothermal reaction
 95. Localization of rare-earth dopants in the lattice of nanocrystalline ZrO2 - EXAFS study
 96. Zirconia-based nanomaterials for oxygen sensor - generation, characterisation and optical properties
 97. Production of doped and non doped ceramics nanoparticles for optical applications
 98. Synthesis, sintering and properties of doped nanocrystalline powders of zirconia, zinc oxide and yttrium aluminum garnet (YAG)
 99. Characterization of nanocrystalline ZrO2 doped with Rare-Earth elements synthesized via High Pressure Hydrothermal Method
 100. Particle Size Distribution of ZrO2:Pr3+- Influences of pH, High Power Ultrasound, Surfactant and Dopant Quantity
 101. Time-Resolved Luminescence Characteristics of Doped YAG and YAP Nanopowders
 102. Structure studies on nanocrystalline MgO powders prepared by sol-gel method dried under different conditions
 103. Cathodoluminescence of Al doped ZnO nanopowders
 104. Morphology of Al doped Zinc Oxide Obtained using Hydrothermal and Vapour Condensation Methods
 105. Luminescence and structural properties of rare-earth doped YAG nanoceramics
 106. Optimization of conditions of preparation of YAG nanopowders for sintering of translucent ceramics
 107. The influence of ZrO2 containing 10% Eu 3+ on the polyurethane hard domain structure of nano-composites with luminescence properties
 108. Growth and properties of ytterbium doped KY(WO4)2 nanocomposites
 109. Microwave asssited hydrothermal synthesis as a rapid route toward manganites preparation
 110. Investigations on the utilization of nano zinc oxides synthesized by hydrothermal method in rubber compounds
 111. A method for procedural standardisation for preparing and processing nanopowders using microwaves
 112. Conventional thermal process versus microwave hydrothermal accelerated synthesis route of lanthanum manganites perovskites used in methane combustion
 113. Ultrasonic and Microwave Assisted Synthesis of Nanometric Particles
 114. Doping of ZnO nanopowders with Mn and Cr in an ultrasound and microwave driven hydrothermal reaction
 115. Investigations of phase composition and grain size distribution in Pr doped ZrO2
 116. Nasze wyniki, zdania i sposoby ich realizacji
 117. Morphology of Al doped zinc oxide obtained by the vapour condensation method
 118. The comparison of the properties of YAG obtained by coprecipitation and SCR method
 119. Synthesis of nanopowders at elevated pressure and their characterisation - summary of work of the WG-002
 120. Accuracy of XRD size measurements of nanocrystals
 121. Morphology of Al-Doped Zinc Oxide Obtained by the Vapour Condensation Methods
 122. SWOT analysis of various reactors used for synthesis of nanopwoders in our Working Group
 123. Preliminary research on zirconia based optical oxygen sensor
 124. Preparation and electrical properties of the BaTiO3 nanoceramics
 125. Current trends in the development of metallic nanomaterials: results of a study carried out within the EC project Nanoroad SME
 126. Microstructural Evolution in Mechanical Alloying and Hot Pressing of Aluminium and 316 Stainless Steel Powder Blend
 127. Time-resolved luminescence of nanostructured ZnO
 128. Prediction of degree of localisation of misfit dislocation cores in intercrystalline interfaces based on interfacial adhesion
 129. Kinetic and thermodynamic factors leading to dissolution of cementite in pearlitic steel subjected to severe plastic deformation under pressure
 130. Yttria stabilized zirconia nanocrystals luminescence
 131. Application of XRD diffraction methods for determination of grain size distribution in nanoparticles
 132. Optical investigations of RE-doped YAG nanoceramics
 133. Electrical properties of nanocrystalline ZrO2 at high-pressure
 134. High-pressure Induced Structural Decomposition of RE-doped YAG Nanoceramics
 135. Synthesis of Al-doped ZnO nanomaterials with controlled luminescence properties
 136. Combination of ECAP and Hydrostatic Extrusion for ultra-fine grain (UFG) microstructure generation in 99.98% nickel.
 137. Mechanical properties and deformation behaviour of ultra-fine grained nickel.
 138. Influence of synthesis conditions on the particles size and the morphology of zinc oxide nanopowders
 139. Measuring the Grain Size Distribution of Pr-doped Zirconia Nanopowders obtained by Microwave Driven Hydrothermal Synthesis
 140. Excellent mechanical properties of UFG metals and alloys, subjected to combination of severe plastic deformation methods.
 141. An FT-IR Spectroscopic Investigation of Hydroxide Groups in Nano-Crystals of ZrO2.
 142. Development of microstructure and mechanical properties in nickel deformed by hydrostatic extrusion
 143. Structural and luminescence properties of yttrium-aluminum garnet (YAG) nanoceramics
 144. Biocompatibility of thin films based on hydrothermal synthesized HAp
 145. Hybrid HAp- maleic anhydride copolymer nanocomposites obtained by in situ functionalisation
 146. Fabrication and electrical properties of Eu3+:BaTiO3 nanoceramics for SOFC
 147. Luminescence of ZrO2 nanocrystals
 148. Molecular impurities in the luminescent ZnO nanocrystals
 149. Analytical expression for Diffraction Line Profile for polydispersive powders
 150. FW1/5-4/5M method for determination of the Grain Size Distribution from powder diffraction line profile
 151. Dyfrakcyjne badania mikrostruktury polikryształów nanometrowych poddawanych działaniu wysokiego ciśnienia
 152. X-Ray investigations of the natural and artificial White Etching Layer
 153. Diffusion and diffusion induced defects in GaN
 154. Excellent Mechanical Properties of Nickel Processed by High Pressure Techniques
 155. Microwave driven hydrothermal synthesis of iron oxide - the effect of process parameter on the properties of the nanopowders
 156. Relaxation processes in ZrO2 at high pressures
 157. Luminescence of ZrO2 and ZnO nanocrystals
 158. Zinc oxide nanopowders obtained by the microwave-hydrothermal route
 159. Microwave driven hydrothermal synthesis of Pr-doped zirconia nanopowders
 160. New hydroxyapatite based nanomaterials for potential use in medical fields
 161. Correlation between high-pressure ZrO2 electrical properties and crystallite size
 162. Precise determination of full Grain Size Distribution from diffraction peak profile as a result of kinematical theory of diffraction for polidispersive nanomaterials
 163. Pressure Effect on Grain Boundary Diffusion in Al Bicrystals
 164. Microstructure of Surface Layers of Raiways After Heavy Exploatation
 165. Normal Grain Growth in 2-d Strips of Polycrystalline Aluminium Under High Pressure
 166. Reaction Diffusion in Metallic Systems under High Pressure
 167. High Pressure Effect on Grain Boundary Wetting in Aluminium Bicrystals
 168. X-Ray Characterization of Nanostructured Materials
 169. Generetion and Relaxation of Strain in SiC and GaN under Extreme Pressure
 170. Pressure Effect on Interface Energy, Diffusion and Reactions
 171. Influence of high pressure on the polytype structure of nanocrystalline GaN
 172. Transformation of fractal microstructure of nanocrystalline SiC and diamond in high pressures - Small Angle Scattering Study
 173. Microwave-Hydrothermal Synthesis of Nanostructured Pr-Doped Zirconia Powders
 174. The Strain Induced Cementite Dissolution in Carbon Steels-Experimental Facts and Theoretical Approach
 175. Effect of SPD Grain Refinement and Peculiarity of Structure and Mechanical Properties of UFG Ni
 176. Luminescense of Nanosize ZrO2
 177. Structure, Morphology and Luminescence Properties of Pr-doped Nanocrystalline ZrO2 Obtained by Hydrothermal Method
 178. Nanostructure Formation on the Surface of Railway Tracks and Wheelsets
 179. Hydrothermal Synthesis of Zinc Oxide Nanopowders with Microwaves Applications
 180. Microwave Driven Hydrothermal Synthesis of Iron Oxide Nanopowders
 181. Indentation Technique for Determination if Mechanical Behavior of Nanomaterials (Bulk and Coatings)

Presentation: poster at E-MRS Fall Meeting 2004, Symposium G, by Agnieszka Opalińska
See On-line Journal of E-MRS Fall Meeting 2004

Submitted: 2004-08-09 12:21
Revised:  2009-06-08 12:55
Google
 
Web science24.com
© 1998-2021 pielaszek research, all rights reserved Powered by the Conference Engine